ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္လုိင္းေတြဘာေၾကာင့္ေလးျပီး အသုံးျပဳရန္ခက္ခဲေနရတာလဲ…..??????????
ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ရတာလဲ….ဒီလုိျဖစ္ေအာင္ တမင္လုပ္ထားတာလား….
သိရင္ အမ်ားသိေျပာေပးၾကပါ………အဆက္အသြယ္ေတြပ်က္ေအာင္ တမင္လုပ္ထားသည္ဟု ထင္ရတယ္….Google, Gmail,Gtalk,လုံး၀သုံးလုိ႔မရေအာင္ တမင္လုပ္ထားပုံရတယ္………….

About juezinko

jue zinko has written 2 post in this Website..

I'm Myanmar.I live in Yangon.I'm looking for media.