စိတ္က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေပး
၁။ စိတ္ေဖာက္ျပန္္္္္ေသာ ေရာဂါလက္ခဏာမ်ား
(က) တစ္ေယာက္တည္း စကားေျပာျခင္း ရယ္ျခင္း စကားေျပာ မမွန္ျခင္း၊
(ခ) မူမမွန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ရွိေနျခင္း၊
(ဂ) သူမ်ားမၾကားရေသာအသံမ်ား ၾကားျခင္း၊ သူမ်ားမျမင္ရေသာ အရာမ်ား ျမင္ျခင္း၊
(ဃ) တစ္ကိုယ္ေရ သန္ ့ရွင္းမႈ အားနည္းျပီး မိမိကိုယ္ကို ဂရုမစိုက္ျခင္း၊
(င) အေတြးအေခၚခၽြတ္ယြင္ရ်္ မွားယြင္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား သံသယမ်ားရွိျခင္း။
၂။ စိတ္က်ေရာဂါ၏ လက္ခဏာမ်ား
(က) စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါထိုင္းမႈိင္း ေႏွးေကြးျခင္း အားမရွိျခငး္၊
(ခ) ေန ့စဥ္ရက္စက္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္သန္ေခါင္ေက်ာ္ ႏိုးရ်္ ျပန္အိပ္မရျခင္း၊
(ဂ) စိတ္အားငယ္ရ်္ ၀မ္းနည္းေနျခင္း၊
(ဃ) အစားအေသာက္ပ်က္ရ်္ ခန္ဓါကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းျခင္း၊
(င) မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္ရန္ စိတ္ကူးမ်ားရွိေနျခင္း။
၃။ စိတ္ၾကြေရာဂါလက္ခဏာမ်ား
(က) စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အထူးတက္ၾကြေနျခင္း၊
(ခ) ကရားေရလႊတ္ စကားေျပာျခင္း၊
(ဂ) စိတ္ေနျမင့္ ဘ၀င္ျမင့္ေနျခင္း၊
(ဃ) အသုံးအျဖဳန္းမ်ားေနျခင္း၊
(င) ေဒါသၾကီးရ်္ ၾကမ္းတမ္တတ္ျခင္း။
စိတ္ေဖာက္ျပန္ေသာ ေရာဂါလက္ခဏာ ေတြ ့ရွိပါက –
(က) နီးရာေက်းလက္က်န္းမာေရး႒ာနသို ့ျပရန္ကူညီပါ၊
(ခ) လူနာအား မ,စ မေနာက္ပါႏွင့္၊
(ဂ) ညႊန္ၾကားေသာေဆးကို မွန္မွန္ေသာက္ခိုင္းပါ၊
(ဃ) ညင္သာစြာ ဆက္ဆံပါ၊
(င) စိတ္က် စိတ္ၾကြေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။

အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြသာမကပဲ တျခားလူေတြပါ ဗဟုသုတရေစဖို႕ပို႕စ္တင္လိုက္ပါတယ္

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..