ဒူးနာျခင္းသည္ အရိုးက်ည္းေပါင္းတက္ျခင္းေၾကာင့္ဟုတ္/မဟုတ္ဘယ္လိုသိမလဲ

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖအားလံုး သင့္အတြက္ မွန္လွ်င္ေသခ်ာသည္။ ၁ႏွစ္အတြင္း တစ္လဆက္တိုက္ ဒူးနာဖူးပါသလား။ ၂ ေလွခါးအတက္အဆင္း အခက္အခဲ ရွိပါသလား။ ၃ အျခားအဆစ္မ်ားမနာဘဲ ဒူးတစ္ဖက္ (သို ့) ႏွစ္ဖက္ ကသာ အဓိကနာပါသလား။

ေရာဂါေသခ်ာေအာင္ ဘာလုပ္ႏိုင္ေသးသလဲ

ဒူးကိုဓါတ္မွန္ရိုက္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ အဆစ္အတြင္း အကြာအေ၀း ေလွ်ာ့က်သြားျခင္း အရိုးမ်ားပိုျဖဴ လာျခင္း အရိုးအတက္ထြက္ျခင္း စသည့္ သြင္ျပင္မ်ားကိုသိရွႏိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ဓါတ္မွန္တြင္ က်ည္းေပါင္းတက္သြင္ျပင္ရွိေသာ သူတိုင္းနာက်င္မႈမရွိပါ။ ေရာဂါလက္ခဏာႏွင့္ဓါတ္မွန္ေတြ ့ရွိခ်က္ ကို္ညီမွသာ အေလးထားကုသရန္ လိုသည္။

ေရာဂါလက္ခဏာမ်ား

ဒူးနာ ခါးနာ ဇက္ေၾကာနာျခင္း မနက္အိပ္ယာထစတြင္ သိပ္မနာေသးဘဲ  အဆစ္ကို အသံုးမ်ားျပီးေသာအခ်ိန္ ညေနေစာင္းတို ့တြင္ ပိုနာျခင္း ၾကာလာလွ်င္ အဆစ္၏ ေကြ ့ႏိုင္ဆန္ ့ႏိုင္စြမ္း လွည့္ႏိုင္စြမ္းက်ဆင္းျပီး အဆစ္ခိုင္လာျခင္း ကိုင္ၾကည့္လွွ်င္ အဆစ္တြင္း အရည္၀င္ေနျခင္း နာျခင္း အရိုးခ်င္း ပြတ္သံခံစားႏိုင္ျခင္းတို ့ေတြ ့ရမည္။ အျခားေလးဖက္ိနာ အဆစ္ေရာင္သမားမ်ားတြင္ ေတြ ့ရွိရေသာ ေသြးစစ္ခ်က္တို ့သည္ ျမင့္တက္ေလ့မရွိပါ။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..