ဒီတစ္ခါေတာ့..ႏ်ဴရိုးဆစ္ဆိုတဲ့ေရာဂါေလးအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းေျပာရမယ္။

ႏ်ဴရိုးဆစ္ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ား

(က) ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားေအးျခင္း ရင္တုန္ျခင္း ဇက္ထိုး ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အေၾကာတက္ျခငး္၊

(ခ) စိုးရိမ္လြန္ကဲျခင္း၊

(ဂ) အာရံုစူးစိုက္မႈ အားနည္းျခင္း၊

(ဃ) မိမိကိုယ္ကို ေရာဂါရွိသည္ဟုယူဆရ်္ ေဆးရံုသို ့မၾကာခဏျပသရျခင္း။

ႏ်ဴရိုးဆစ္ေရာဂါေတြ ့လွ်င္ –

(က) လူနာ၏အခက္အခဲကို စိတ္ရွည္စြာနားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါသက္သာေစႏိုင္သည္၊

(ခ) ဒိုင္ယာစီပင္ေဆး၀ါးမ်ား  အလြယ္တကူ မေပးပါႏွင့္၊

(ဂ) ယင္းလက္ခဏာရွိသူမ်ားကို ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခိုင္းပါ၊ မလိုအပ္ဘဲ အနားမယူပါေစႏွင့္။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..