ဥာဏ္ရည္နိမ့္ေသာကေလးမ်ား ရဲ႕ လကၡဏာအေၾကာင္းေရးခဲ့ေပမဲ့ ကာကြယ္နည္းမေရးလိုက္မိဘူး အခု တင္ေပးမွာကေတာ့ မိမိရဲ႕ကေလးလူတန္းေစ့ဥာဏ္ေရရဖို႕အတြက္ ကာကြယ္နည္းေလးေတြပါ

ကာကြယ္နည္း-

(က) ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္အား ျပဳစုေစာက္ေရွာက္ျခင္း၊

(ခ) ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊

(ဂ) ကူးစက္ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း၊

(ဃ) ကေလးငယ္အား အာဟာရျပည့္ေအာင္ ေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ ၾကင္နာယုယမႈေပးျခင္း၊

(င) အတက္ေရာဂါကို ေစာစီးစြာ ကုသေပးျခင္း။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..