“ေသေသာသူသည္ သုႆာန္သို႔ သက္သက္သာသာ သြားေသသည္” ဆိုတဲ့ စကားကို ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဦးေက်ာ္သူတို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္းရဲ႕ စာရြက္မွာေတာ့ “ေသေသာသူသည္ သုႆာန္သို႔ သက္သက္သာသာ သြားသင့္သည္” လို႔ ေရးထားပါတယ္။ တစ္ေၾကာင္း တစ္ဂါထာ တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း (သို႔မဟုတ္) တစ္လံုး တစ္ပုဒ္၊ တစ္ပုဒ္ တစ္လံုးတည္း လို႔ေျပာရမယ့္ ရွားရွားပါးပါးစာပိုဒ္ ေလးေတြကို စုေဆာင္းမိသေလာက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အသံထြက္ရြတ္ဖတ္လွ်င္ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းမွာ ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔မဖတ္ခင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သင့္ငယ္ထိပ္၊ မ်က္စိ၊ လွ်ာ စသည္တို႔ကို ပ႐ုတ္ဆီပြတ္ထားပါရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

==============================

=========

ေသေသာသူသည္ သုႆာန္သို႔ သက္သက္သာသာ သြားေသသင့္သည္။

ကုကၠိဳင္းက ေက်ာ္ေက်ာ္က ႀကိဳးႀကိဳးကုပ္ကုပ္ က်ိဳးက်ိဳးကြ်န္ကြ်န္ကြ၊ ကိုင္းကုန္ကို ကုန္းေၾကာင္းကကူး၊ ကုတ္ကုတ္က်စ္က်စ္ကယ္။

ကိုကိုးကြ်န္းက ကိုကိုႀကီး ကုကၠိဳကိုင္းကို ေကာင္းေကာင္းကိုင္ကာ ေကာင္းကင္က ၾကယ္ႀကီးကို ေကာင္းေကာင္းၾကည့္။ ကုကၠိဳကိုင္းက်ိဳးက်၊ ကိုကိုႀကီး ကုန္းကြကြ။

ကြ်ဲႀကီးကိုးေကာင္ကို က်ားႀကီးကိုးေကာင္က ၾကမ္းၾကမ္းက်ဳတ္က်ဳတ္ ကိုက္ၾက။

ကုကၠိဳင္းက ကိုႀကီးေက်ာ္ ေက်ာကုန္းကို ေၾကာင္ႀကီးကကုတ္၊ ေၾကာင္ႀကီးကို ကိုႀကီးေက်ာ္က ကုကၠိဳကိုင္းႀကီးကိုင္ကာ ကန္၊ ေၾကာင္ႀကီးကကုတ္ ကိုႀကီးေက်ာ္ကကန္၊ ကုတ္ၾက ကန္ၾက … ေၾကာင္ႀကီး ေၾကာင္က်က်၊ ကိုႀကီးေက်ာ္ က်ီးၾကည့္ေၾကာင္ၾကည့္ ေၾကေၾကကြဲကြဲ ၾကည့္ကာက်န္။

ခင္ခင္ ခုခ်က္ခ်င္း ေခြးေျခခ်၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ခ်၊ ခြက္ေျခာက္ခြက္ခင္း။

ေစာေစာစီးစီး စဥ္းစဥ္းစားစား ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စီစဥ္စမ္း၊ စိတ္ စဥ္စစ္ေစစား၊ စုစုစည္းစည္း၊ စူးစူးစိုက္စိုက္ စီစဥ္စမ္း။

တည္တည္တံ့တံ့ ေတြးေတာတတ္တဲ့ တို႔တစ္ေတြ ေတာေတြ တိုးတိုးတိတ္တိတ္တိုး၊ ေတာင္ေတြ တတိတတိတက္တုန္း၊ တိမ္ေတာင္ ေတာက္ေတာက္ေတြ၊ ေတာက္တာေတာေတြ၊ ေတာ္ေတာ္ ေတာင့္တင္းတဲ့ တံုးတံတားေတြ၊ တိုင္တိုတိုေတြ၊ ေတာတဲေတြ၊ တစ္ေတာင္တိတိ တိုင္းတာတူးတဲ့ တြင္းတိမ္တိမ္ေတြ၊ တီတြန္႔တြန္႔တက္တက္ေတြ၊ တမ္းတမ္းတတ တီတီတာတာ တတြတ္တြတ္ တြန္တတ္တဲ့ တစ္တီတူးေတြ၊ တြယ္တက္တတ္တဲ့ တက္တူေတြ၊ ေတာက္တဲ့တုတ္တုတ္ေတြ၊ ေတာေတြ႔ ေတာင္ေတြ႕ ေတာ္ေတာ္ေတြ႕တယ္။ ေတာက္တီးေတာက္တဲ့ေတာ္…။

ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ပီပါပံုးပြင့္ ေပါေပါပဲပဲ ပို႔ေပးပါ။

ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲဲျပား၊ ပဲျပဳတ္၊ ပူပူျပဲျပဲျပဳတ္ေပးပါ။

ေပပါပိုင္းျပတ္ ျပင္ေပးပါ။

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျပဳ၊ ေပါပ်က္ပ်က္ေျပာ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပံဳးၿပီး… ေပါေပါေပ်ာ္ေပ်ာ္ ျပံဳးျပံဳးေပ်ာ္ေပ်ာ္ ျပန္ပါ။ ေပါပါ ပ်က္ပါ ျပံဳးပါ ေပ်ာ္ပါ… ျပံဳးေပ်ာ္ေပါ့ပါး ျပဳျပင္ၿပီးျပန္ပါ။

ဖိုးဖိုး… ေဖေဖ့ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖြားဖြားဖို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ `ၿဖိဳးၿဖိဳး´ဖို႔ျဖစ္ျဖစ္ ေျဖးေျဖးေဖ်ာ္ဖိုးဖိုး။

ဖြားဖြားဖင္ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ဖိုးဖိုးဖြဖြဖက္။

ေမာင္ေမာင္ျမန္ျမန္ေမာင္း မုိးမုိးေမျမိဳ႕မွာ မုိးမိမယ္။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္ မင္းမိန္းမ ေမျမိဳ႕မွာ မုိးမိမယ္ မင္း ျမန္ျမန္ေမာင္း။

ေရာင္းရင္းေရ၊ ေရွာက္ရြက္ေရာင္းရင္း၊ ရဲရင့္႐ုပ္ရွင္႐ုံေရွ႕ရွိ ႐ိုး႐ိုး ေရရရွိေရးရံုး ေရာက္ရင္၊ ႐ိုး႐ုိးေရ`ရာရွင္´ ေရွာေရွာရႈ႐ႉရရင္၊ ေရေရာ ေရွာက္ရြက္ ေရာရြက္ေရာင္းရန္ ရည္ရြယ္ရင့္ေရာ ရွင့္`ရာရွင္´။
(မွတ္ခ်က္။ ရာရွင္ = Ration)

မမမို႔ ျမန္ျမန္ေမးမယ္

လြယ္လြယ္ေလးလဲြလဲြလာလို႔

ေပးေပးေပ်ာ္ေပ်ာ္ျပန္ၿပီး

ခ်စ္ခိုင္းခ်င္ ခုခ်က္ခ်င္း

လာေလ.. လာေလ.. လုပ္လို႔။

ေလးေလးလည္း လည္လည္ လိုက္လို႔လာ..။

လာ၊ လာေလ…လုပ္လြန္းလို႔ ေလးေလးေလ လက္လည္း လြန္.. လက္လည္း လန္.. လန္႔လည္း လန္႔.. လန္းလည္း လန္းလာ..။

ေလးေလးလည္း လုပ္ေလ လုပ္ေလ လက္လြန္ေလ.. လက္လြန္လိုက္ လက္လန္လိုက္ လုပ္လိုက္ လာလိုက္..။

လူေလး လုပ္လိုက္လို႔ ေလးေလးေလ လန္႔လည္း လန္႔..၊ လန္းလည္း လန္း..။ လန္႔ေလ လုပ္ေလ လန္းလာေလ..။

လာေလ လာေလ.. လုပ္လိုက္ေလ.. လာလည္းလုပ္ လန္းလည္းလုပ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္..။

လူေလးလုပ္လို႔ ေလးေလး လံုးလည္လိုက္..။

လြယ္လြယ္လြမ္းေလ လြမ္းလို႔လာေလ

လြမ္းလို႔လာေလ လြမ္းလာေလေလ

လြမ္းလာေလေလ လြမ္းလိုက္လာေလ

လြမ္းလိုက္လာေလ လြမ္းေလလို႔လြန္

လြမ္းေလလို႔လြန္ လြမ္းလြန္လြန္းလို႔

လြမ္းလြန္လြန္းလို႔ လြမ္းလို႔လြမ္းလို႔။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့… “လွ်ာလည္လြန္းလို႔ လူးလိမ့္လွ်င္လည္း လွည္းေလးလို၊ လိပ္ေလးလို ေလးေလးလံလံ လွိမ့္လို႔ လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖည္းျဖည္းဖတ္ ဖိုးဖိုး၊ ဖြားဖြား” တို႔လို႔ပဲ ဆိုပါရေစ။

မွတ္ခ်က္။  ။  ဟန္သစ္ျငိမ္ ဘေလာ့မွျဖစ္သည္။ ပိွဳင့္ရခ်င္လို႕မဟုတ္ပါ..။ ဒီက သူငယ္ခ်င္းေတြ အပ်င္းေျပေစခ်င္လို႕ပါ။

About အာဂ

အာ ဂ has written 177 post in this Website..

ဘ၀ ကို အခုမွ စျပီး ခ်ေရးေနတာ ။ ဗလာစာရြက္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ၾကမ္းတယ္။ CJ # 8112011