ေရႊသံလြင္မီဒီယာမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ Multi
Play Services(MPS) အစီအစဥ္တြင္ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား၌ျပသေနသည့္
ရုပ္ရွင္မ်ားကို ၿဂိဳလ္တုစနစ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး
မိမိေနအိမ္တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ e-Cinema
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါမီဒီယာနည္းပညာဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္
ဦးမ်ဳိးမင္းကေျပာသည္။ “e-Cinema ဆိုတာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုကို
စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးေတာ့ တစ္ျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြကေန
ထိန္းခ်ဳပ္ျပသႏိုင္ျခင္းပါ။ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကလည္း
ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမယ့္အေျခအေနပါ။ MPS စနစ္ထဲမွာေတာ့ e-Cinema,
e-education စသည္ျဖင့္ Application အမ်ားအျပား
ပါ၀င္သံုးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။ အဆိုပါ MPS အစီအစဥ္၌
ၿဂိဳလ္တုစနစ္ေပၚတြင္အေျခခံသည့္ အင္တာနက္လိုင္း၊ ဖုန္းလိုင္းႏွင့္
႐ုပ္သံလိုင္းတို႔ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြ႕လ်ားစနစ္ျဖင့္လည္း
သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း MPS အစီအစဥ္
စတင္ခ်ထားေပးသည့္အခါတြင္ ႏိုင္ငံ၏နယ္ေျမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၌
ၿဂိဳလ္တုမွတစ္ဆင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားရွိ ဇာတ္ကားမ်ားကို
ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

forward Mail……Thank

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..