အာေမးနီးယားႏုိင္ငံက အရွည္ 3.5 မိုင္ရွိေသာ ကမာၻ အရွည္းဆံုး ေကဘယ္လ္ၾကိုးကားလိုင္း သြယ္တန္းမွုသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ေန႕က အျပီးသတ္ျပီး ထိုေန႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ ။ ထိုသို႕ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ တာတိပ္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚရွိ ေရွးေဟာင္းလက္ရာ အေဆာက္အံုမ်ားၾကည့္ရွူရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပေၾကာင္းသိရျပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးသြားလာႏိုင္သည္ ။ အီရန္နယ္စပ္မွ အာေမးနီးယား အထိသြယ္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေကဘယ္လ္ၾကိုးတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္အာေမးနီးယားလူမ်ိဳးမ်ားက ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ၾကသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!