အမ်ဳိးသား အဆင့္ ေရးဆြဲၿပီး စမ္းသပ္ လႊင့္ တင္ ထားသည့္ Yatanarpon Web Portal တြင္ ဖုန္း ဘီလ္ မ်ားကုိ online မွ တစ္ဆင့္ ေပးသြင္းႏုိင္ မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ကို မၾကာမီ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း web portal တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Yatanarpon web portal ကို စက္တင္ ဘာ ၃၀ ရက္မွ စတင္ကာ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ အထိ စမ္းသပ္ ထုတ္လႊင့္ လ်က္ရွိၿပီး web portal ၏ homepage တစ္ေနရာ တြင္ online phone bill ၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္ ကို မၾကာမီ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပး စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ လႊင့္တင္ ထားသည့္ web portal တြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား သံုးစြဲ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သကဲ့သို႔ Yatanarpon Account ကို အခမဲ့ ရယူကာ web portal ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည့္ Y-mail, Y-talk, Ynet အစရွိသည့္ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြကိုလည္း သံုးစြဲ ႏုိင္ေၾကာင္း web portal တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆုိပါ web portal တြင္ ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္ သတင္း မီဒီယာ မ်ားမွ သတင္း မ်ား ကိုလည္း တရား ၀င္ ရယူ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး က႑ စံုလင္စြာ ပါ၀င္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး က႑ ကိုလည္း က႑ တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္ သြင္း ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ web portal မွာ e-commerce လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳ ေစႏုိင္ မည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အဆိုပါ web portal မွ ရယူ သံုးစြဲ ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။

Ref:http://www.themyanmarpost.com

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး