အစိုးရရ႔ံုးအမ်ားစုတြင္ မေန႕က ႏိုင္ငံေတာ္ အလံသစ္ကို ေျပာင္းလဲ လြင့္ထူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ။အလံေတာ္ အသစ္ကို ေျပာငး္လဲရာတြင္လည္း အစီအရင္ ယၾတာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအယူ ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထိုအစီအရင္မွာ ဗုဒၡဟူးသားက အလံေတာ္ေဟာင္းကို အလံတိုင္မွျဖုတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး …အဂၤါသားမွအလံေတာ္သစ္ကို ျမင့္တင္လြင့္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ နီးစပ္ရာ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အသိုင္း၀ိုင္းမ်ားမွ သတင္းရရွိသည္ ။ ဌာနဆိုင္ရာ အလံေတာ္သစ္တင္အခမ္းနားမ်ားတြင္လည္း ဤသိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!