ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္တြင္းရွိ သံရံုးမ်ားမွ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အပ ျပည္ပမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္တြင္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ သတင္းေထာက္မ်ား လာေရာက္ခြင့္ ျပဳ မျပဳ ဆိုသည့္ကိစၥမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ၾကီးဌာန စသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အပိုင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုးမွ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

သံတမန္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လူမ်ားကို ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္ မလိုေတာ့ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဟူသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္သာ ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ျပည္သူအမ်ား၏ ယံုၾကည္မွဳကို ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ျပင္ဆင္ထားမွဳလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ မဲရံုတြင္ မဲေပးပံု သရုပ္ျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမွဳကို ဤကဲ့သို႔ ျပန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါပြဲတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ တစ္ဦးက mmDailyNews သို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။

မၾကာမီ ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ေက်ာ္တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တည္ဆဲအစိုးရ၏ တရား၀င္ခြင့့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတင္းယူၾကမည့္ ျပည္ပသတင္းဌာနေပါင္း ၁၉ ခု ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၅၉ သန္းေက်ာ္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၉ သန္းေက်ာ္ ရွိျပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီ ၃၇ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၇၁ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၁၅၃ ဦး တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၏ အမတ္ေနရာ ၁၁၇၁ ေနရာတို႔အတြက္ မဲရံုေပါင္း ေလးေသာင္းခန္႔ မွ ရလဒ္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီ ၃၇ ခုအနက္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ ပါတီ၀င္ဦးေရ အမ်ားဆံုး ပါတီျဖစ္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆံုး ယွဥ္ျပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) က မဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႔နယ္ ကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္း (လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္၀န္) က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစည ပါတီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (National Democratic Force , NDF) တို႔သည္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ အဓိကျပိဳင္ဘက္ ပါတီမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခု မက်င္းပမီအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တကယ္ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဳၾကေရးအတြက္ ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဆႏၵမ်ားကို အမတ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ထပ္တူသိရွိေစရန္ တင္ျပေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပံု၊ အေျခအေနႏွင့္ သတင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေရးမွာ ျပည္သူေပးေသာ ၀င္ေငြျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ မီဒီယာမ်ားအားလံုး၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ယခုဆိုလွ်င္ ေရွးယခင္ကထက္ မီဒီယာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားတင္ျပခြင့္ ရွိလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ မည္မွ် အတိုင္းအတာအထိ ရမည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ (Political Science) ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ၾကီးတစ္ေစာင္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္တစ္ဦးမွ mmDailyNews သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref:mmDailyNews

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး