ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုၿပိဳင္ၾကမွာလဲ

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ၃၇ပါတီ ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီထဲကတစ္ခ်ိဳ႕ကႏုိင္ငံအဆင့္ ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီမ်ား ျဖစ္ၿပီး တစ္ခိ်ဳ႕ ကေတာ့ ျပည္နယ္ အဆင့္မွာပဲ ၿပိဳင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုၿပီး ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္း သံုးရပ္အတြက္ ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားကေနၿပီး ဘယ္ပါတီေတြက ဘယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ဘယ္လို ၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ္ ဆိုတာကို စုစည္း ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ပါတီအားလံုး မရေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ ပါတီေတြအတြက္ ေလ့လာလုိ႕ ရသေလာက္ အေျခအေနကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပ ေပးထားပါတယ္-

ပါတီျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားတုိင္း/ျပည္နယ္တုိင္းရင္းသားေပါင္း
ျပည္ခုိင္ျဖိဳး၃၁၄၁၅၉၆၁၂၂၇၁၁၁၂
တစည၂၉၄၁၄၉၅၃၅၁၇၉၉၅
NDF၁၀၂၃၄၂၃-၁၅၉
ရွမ္းတုိင္းရင္းသား၄၅၁၅၉၃၃၁၅၆
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၂၂၉၁၆-၄၇
ရခိုင္တုိင္းရင္းသား၁၂၈၂၃၁၄၄
၈၈မ်ိဳးဆက္၂၈၆၅-၃၉
မတူကြဲျပားျခင္း၃၂၂-၇
တစ္သီးပုဂၢလ၄၀၇၂၉၆၈၂

ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆန္႔က်င္သူေတြကေျပာေနတဲ့စကားရိွပါတယ္။ အဲဒါက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ၿပိဳင္တယ္။ NDF လိုပါတီက တစ္ရာေက်ာ္ပဲ ၿပိဳင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မၿပိဳင္ခင္က ႏုိင္ေနၿပီ၊ ဘာေနရာမွ မရႏုိင္ဘူး ဆိုတဲ့ စကား ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါ ဟာ ျပည္သူေတြကို ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ နားလွည့္ ပါးလွည့္ ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္ေပါင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုသာ စုစည္းထားတာ ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသလိုက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ေယာက္ႏႈန္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ ၆၁၂ ဦးကို တစ္ေပါင္းတည္း တြက္လို႔ မရပါဘူး။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေလ့လာ ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၿပိဳင္ရာမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၈၆ ဦး ရိွၿပီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၇၃ ေနရာ ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၆၁၂ ဦးနဲ႕ ရွမ္းပါတီ ၉၃ ဦးလို႔ တြက္လို႔ မရပါဘူး၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၈၆ ဦးနဲ႕ ရွမ္းပါတီ ၇၃ ဦးျပိဳင္တယ္လို႕ပဲ တြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ေတြမွာ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြနဲ႕ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဟာ ျပင္းထန္မယ့္ သေဘာရိွၿပီး တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားလည္း အေတာ္အသင့္ ႏုိင္မယ့္ အေျခအေန ရိွပါတယ္။ ဒါဆို ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားက မိမိေဒသ အတြက္ ေျပာဖို႔ဆိုဖို႔ ေနရာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ဆိုရင္ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၃၃၀ ေနရာအတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ၃၁၄ ဦးနဲ႔ တစည ၂၉၄ ဦး ၊ ဒါမွမဟုတ္ NDF နဲ႔ ေျပာရင္ ၁၀၂ ဦး ၿပဳိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးအခ်ိဳး ၁ လို႔ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ၾကည့္လိုက္ရင္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ တစ္ရာေက်ာ္ ၿပိဳင္တယ္ ဆိုတာ အေျခအျမစ္ မရိွတဲ့ အေျပာဆိုတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒါကိုပဲ အေသးစိတ္ ထပ္ခြဲလိုက္ရင္ ရန္ကုန္တုိင္း ဆိုပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာ ျပဳစုလို႕ရတဲ့ စာရင္းအရ ေျပာရရင္ ရန္ကုန္တုိင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အတြက္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ၄၅ ဦး၊ တစညက ၄၃ ဦး၊ NDF က ၃၇ ဦး၊ ဒီမိုကေရစီ ပါတီက ၁၅ ဦး၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္က ၁၈ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၉ ဦး ၀င္ၿပိဳင္တယ္လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ျခား ပါတီငယ္ေတြလည္း ရိွဦးမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးလို ေနရာမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး မဟုတ္တဲ့ ပါတီေတြက အေတာ္ အသင့္ အႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ စတဲ့ေနရာေတြမွာ တုိင္းရင္းသား အေျခခံ ပါတီေတြက ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ေနရာေတြ အတြက္ အေတာ္ အားေကာင္းေကာင္း ၿပဳိင္ထားတာ ေတြ႕ရမွာပါ။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အတြက္လည္း အထက္မွာ ေျပာသလိုပဲ အခ်ိဳးက်ၾကည့္ရင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး မဟုတ္တ့ဲပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ စာရင္းဇယားမ်ားဟာ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေကာက္သင္း ေကာက္ၿပီး ျပဳစုထား ရတာျဖစ္လို႔ အတိအက် မမွန္ႏုိင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကိုေတာ့ ပံုေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ အေျခအေန ရိွတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ စာရင္းဇယား ျပည့္စံုသူမ်ားက အဆင့္လိုက္ ဇယားခ် ၾကည့္ရင္ ပိုျပည့္စံုႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျပိဳင္တယ္။ NDF လိုပါတီက တစ္ရာေက်ာ္ပဲ ၿပိဳင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မၿပိဳင္ခင္က ႏုိင္ ေနၿပီ၊ ဘာေနရာမွ မရႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ မမွန္ဘူး ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ယွဥ္ၿပိဳင္သူမရိွလို႔ ႏုိင္သြား တဲ့ ေနရာ ၅၄ ေနရာဟာ လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္လံုးအတြက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အေရအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒျပဳ ေရး ကို လႊမ္္းမိုးႏုိင္မယ့္ အေရအတြက္ကိုေတာ့ မရႏုိင္ေပမယ့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မဟုတ္တဲ့ တစည အပါအ၀င္ က်န္ပါတီမ်ား ဟာ သူတို႕ရဲ့ သေဘာထားကို အေလးထား နားေထာင္ရမယ့္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကို တင္ျပႏုိင္မယ့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ကို ထိန္းညိႇႏုိင္မယ့္ အေနအထား တစ္ခုအထိေတာ့ ရမယ္၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မွာ ရမယ္လို႕ သံုးသပ္မိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ရဲ့ အာဏာဟာ အတူတူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုမွာ အားေကာင္းရင္ အလုပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ NDF ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဒီငါးႏွစ္ဟာ မိမိတို႕ အျမင္ေတြကို တင္ျပခြင့္ရတဲ့ အေျခ အေန အထိပဲ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အတြက္ ကေတာ့ မဲေပးမယ့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။
အထက္မွာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ျပခ်က္မ်ားအရ ပါတီမ်ား အတြက္ ေနရာဆိုတာ အလွမ္းမေ၀းဘူး ဆိုတာ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို ဆိုရင္ အဲဒီ အေျခအေန ေရာက္ဖို႔အတြက္ မဲရံုသြားၿပီး မဲေပးဖို႔ လိုေနၿပီလို႔သာ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

About darkoosky

dark sky has written 6 post in this Website..