မနးေလးတုိင္းအတြင္းရွိေက်ာင္းမ်ားသုိ႕ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လႈိ႕၀ွက္ အမိန္႕စာထုတ္ထားေႀကာင္း မန္းေလးရွိဆရာမတဦးကေျပာႀကားပါသည္။ မန္းေလးတုိင္းအတြင္း
ေက်ာင္းေပါင္းစုံတြင္ လပါတ္စာေေမးပြဲမ်ားကုိ oct ၆ ရက္ကစစ္ေဆးျပီးႀကေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးအတန္းတင္ စာေမးပြဲပုံစံျဖင္႕ oct ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ လႈိ႕၀ွက္အမိန္႕ရရွိသျဖင္႕ ဆရာမမ်ားေမးခြန္းမ်ားအသစ္ထပ္မံထုပ္ရ်္ စစ္ေဆးရပါေႀကာင္း
ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကုိ သီတင္းက်ြတ္ပိတ္ရက္ႏွင္႕ (လုိအပ္ပါက) ဆက္လက္ပိတ္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း …မနးေလးမွဆရာမတဦးကေျပာႀကားသြားသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.