“ကုိရီးယားကုိ လာမယ္ဆုိရင္ သိထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ (၅)”

 ကုိရီးယားနုိင္ငံကုိ အလုပ္သမားအသုံးျပဳခြင့္စနစ္ (EPS)နဲ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ နဲ႔ ကုိရီးယားနုိင္ငံကုိ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသူေတြ၊ ကုိရီးယားကုိ စိတ္ဝင္စားသူေတြ အတြက္ က်ေနာ္ ၾကားထား သိထား ျမင္ထား ေလ့လာထားတာ ေလးေတြကုိ ျပန္ၿပီး ေျပာျပခ်င္လုိ႔ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ဆက္ၿပီး ေရးျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ဆုံး ကုိရီးယား မွာ နုိင္ငံျခားသား ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာလည္း အေျခခံအက်ဆုံး သိထားသင့္တယ္ ထင္လုိ႔ ကုိရီးယား လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့ စာေတြကုိ ကုိးကားၿပီး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ လကုန္စာရင္းအရ ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ နုိင္ငံျခားသားေပါင္း ၁,၂၁ဝ,၇၅၆ဦး ရွိၿပီး ထုိအနက္မွ အမ်ိဳးသား ၆၈၄,၄၅၁ဦး နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၅၂၆,၃ဝ၅ဦး ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါတယ္။
ျမန္မာနုိင္ငံသားကေတာ့ အမ်ိဳးသား ၄,၂၆၂ဦး နဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၃၉၄ဦး စုစုေပါင္း ၄,၆၅၆ဦး နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ႔ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကပါတယ္။

အဲဒီအထဲမွာ တရားဝင္ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာျဖင့္ ေနထုိင္ေနသူ ၃,၃၃၅ဦး နဲ႔ ရက္လြန္ ေနထုိင္သူ (over stay) ၁,၃၂၁ဦး ရွိပါတယ္။

တရားဝင္ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာနဲ႔ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ၾကတဲ့ သူေတြထဲမွာ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးကေတာ့ အလုပ္သမားအသုံးျပဳခြင့္စနစ္ (EPS)နဲ႔ လာၾကတဲ့ သူေတြပါ။
၂,၈၁၄ဦး ရွိပါတယ္။
အဲဒီ အထဲကမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရက္လြန္ေနထုိင္သူ (over stay) က ၅၉၃ဦး ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၂,၂၂၁ဦးကေတာ့ လက္ရွိ အလုပ္သမားအသုံးျပဳခြင့္စနစ္ (EPS)နဲ႕ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဆဲပါ။

E9 ဗီဇာနဲ႔ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံသား ဦးေရကုိ အေသးစိတ္ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ားဆုံးပါ။
ထုိသူေတြကုိ E-9-1 ဗီဇာေပးပါတယ္။ E-9 ၊ E-9-1 နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာေတြ အၾကားမွာ အျငင္းပြား ေျပာဆုိေနမႈေလးေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။

ကုိရီးယား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားတာကေတာ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကုိင္ေနသူ နုိင္ငံျခားသားေတြကုိ E-9-1ဗီဇာ ေပးတယ္လုိ႔ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္္ထားပါတယ္။

E-9-1 နဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနသူ ဦးေရကေတာ့ အမ်ိဳးသား ၂,၂၃၂ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦး ရွိပါတယ္။

E-9-2 နဲ႔က အမ်ိဳးသား ၆ဦး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကုိ ေပးတဲ့ ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားပါ။
စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့သူေတြကုိ ေပးတဲ့ E-9-3 ဗီဇာနဲ႔က အမ်ိဳးသား ၉ဦး၊
ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနတဲ့သူေတြကုိ ေပးတဲ့ E-9-4 ဗီဇာနဲ႔က အမ်ိဳးသား ၂၇ဦး၊
အေအးခန္း လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကုိင္ေနသူေတြကုိ ေပးတဲ့ E-9-5နဲ႕က အမ်ိဳးသား ၂ဦး၊
E-9-95 ဗီဇာနဲ႔ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အမ်ိဳးသား ၂၁၄ဦး၊
E-9-96 ဗီဇာနဲ႔ ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အမ်ိဳးသား ၂၄၃ဦး၊
E-9-97 ဗီဇာနဲ႔ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အမ်ိဳးသား ၇၆ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၄ဦး ရွိပါတယ္။

ကုိရီးယား နုိင္ငံပုိင္ သေဘာၤမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သေဘၤာသားလည္း ၄၆၅ဦး ရွိပါတယ္။

ကုိရီးယားနုိင္ငံကုိ ပညာသင္ဖုိ႔ ေရာက္လာၾကသူေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးပြားလာပါတယ္။
သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေတြအလုိက္ ဘြဲ႕လြန္ ပညာေတြ သင္ယူေနၾကသူ အမ်ိဳးသား ၆၁ဦး၊အမ်ိဳးသမီး ၉၇ဦး ရွိပါတယ္။
ထုိသူေတြကုိ D-2-1,D-2-2,D-2-3,D-2-4 စတဲ့ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာေတြ ေပးပါတယ္။

ကုိရီးယား ဘာသာစကား သင္ဖုိ႔ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ၂၄ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၈ဦး ရွိပါတယ္။
သူတုိ႔ကုိေတာ့ D-4-1 ဗီဇာေပးပါတယ္။

ဘာသာေရးအရဆုိရင္လည္း အမ်ိဳးသား ၁၆ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ဦး ပါ။
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ သီလရွင္ေတြ မ်ားပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံသားထဲမွာ ထူးထူးျခားျခား ေနထုိင္ခြင့္နဲ႔ ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ ေနထုိင္သူေတြကေတာ့ လက္ရွိ အေမရိကန္ စစ္တပ္မွာ အမႈထမ္းေနတဲ့ အမ်ိဳးသား ၁ဦးနဲ႔ အမ်ိဳး ၁ဦးပါ။

တကၠသုိလ္ တစ္ခုမွာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေနတဲ့ ပါေမာကၡ ၁ဦးလည္း ရွိပါတယ္။
ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဗီဇာနဲ႔ အမ်ိဳးသား ၈ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦးလည္း ေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပါတယ္။

ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ ဒုကၡသည္ေလ်ွာက္ထားၾကၿပီး အသိအမွတ္ျပဳခံထားရသူ အမ်ိဳးသား ၅၉ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး၂၄ဦး၊ ေလ်ွာက္ထားဆဲက အမ်ိဳးသား ၃၅ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၄ဦး ရွိပါတယ္။ ကုိရီးယားနုိင္ငံသူ/သား ေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ေနထုိင္သူနဲ႔ သူတုိ႔ မိသားစုဝင္ အျဖစ္ေနထုိင္သူ အမ်ိဳးသား ၂ဝဦး၊အမ်ိဳးသမီး ၅၈ဦး ရွိပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ကုိရီးယားကုိ လာခ်င္လုိ႔ ကုိရီးယားနုိင္ငံသားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆုိတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံက ညီအစ္မေတြကုိ အႀကံေပးပါရေစ။

ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ပါ။
အဲဒီ အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ ကုိရီးယားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးတုိင္းလုိလုိမွာ ေရးျပဖူးပါတယ္။
ကုိရီးယားပဲ ဆုိၿပီး အထင္ႀကီးရင္ေတာ့ ငါးပါးတင္ မကဘူး ရွိတာ အကုန္ေမွာက္ လိမ့္မယ္လုိ႔ အႀကံျပဳပါရေစ။

အခုဆုိရင္ ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ ကုိရီးနုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ ေရာင္းထုတ္လုိ႔ မကုန္တဲ့ ကုိရီးယား ေတြကုိ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေရာင္းေနပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွက နုိင္ငံသူေတြနဲ႔ ေပးစားတဲ့ ျမားနတ္ေမာင္ ကုမၸဏီေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါ ။
ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆုိလ္းနဲ႔ နယ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ကုမၸဏီေတြ ဖြင့္ၿပီး လုပ္ေနၾကပါတယ္။

က်ေနာ္လည္း စပ္စုခ်င္တာနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေမးျမန္းဖူးပါတယ္။
လူကုန္ကူးမႈ တစ္ခုလုိ႔ပဲ သုံးသပ္လုိက္ပါတယ္။ ဓါတ္ပုံျပၿပီး ေပးစားတဲ့ အလုပ္ပါ။
ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတဲ့ စုံတြဲ ၁ဝတြဲမွာ ၁တြဲက နုိင္ငံျခားသား/သူနဲ႔ ပါ။

အဲဒီေလာက္ထိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ကုိရီးယားနုိင္ငံသားေတြက တျခားနုိင္ငံသူေတြကုိ ဝယ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။
ေမတၱာမပါပဲ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကေတာ့ ကုိရီးယားကုိ ေရာက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ အိမ္ေထာင္ကြဲတာက စၿပီး လူသတ္မႈအထိ ျဖစ္ကုန္ၾကေရာ။
အဲဒီအထဲမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ မပါေစခ်င္တဲ့ ေစတနာပါ။
ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ခ်စ္လုိ႔ႀကိဳက္လုိ႔ ေမတၱာရွိလုိ႔ကေတာ့ ဘာမွ ပူပင္စရာမလုိပါဘူး။

ကုိရီးယားနုိင္ငံကုိ အလုပ္သမားအသုံးျပဳခြင့္စနစ္(EPS) နဲ႔ လာဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံက တခ်ိဳ႕ေသာ ညီအစ္ကုိေတြ က်ေနာ့ဆီကုိ စာေရးၿပီး ေမးျမန္းၾကတာေလးေတြ ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီအေၾကာင္းလည္း က်ေနာ္ သိသေလာက္၊ ၾကားသေလာက္၊ ေလ့လာမိသေလာက္ေလး ျပန္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
(EPS)နဲ႔ လာဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾကတဲ့ ညီအစ္ကုိ ေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စာေမးပြဲ ေျဖရမလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လူေခၚမလဲ ၊
(EPS-KLT) ေအာင္ထားတဲ့ လူေတြေရာ ဘယ္လုိျဖစ္မလဲဆုိတာေတြ အဓိကျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ပထမဆုံး (EPS-KLT) နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္သိသေလာက္ အက်ဥ္းခ်ဳံး ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။
ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ အလုပ္သမားအသုံးျပဳခြင့္စနစ္ (EPS) စတင္ က်င့္သုံးၿပီး (EPS-KLT) စာေမးပြဲကုိ အစပုိင္း KOREAN LANGUAGE PROFICIENCY TEST ဌာနက ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ကေန ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ အထိ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ကုိရီးယား အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ကုိင္တြယ္က်င္းပေပးခဲ့တာ ယေန႔အထိပါပဲ။

KOREAN LANGUAGE PROFICIENCY TEST ဌာနက က်င္းပခ်ိန္တုန္းက (EPS)နဲ႔ အလုပ္သမားေခၚယူဖုိ႔ သေဘာတူထားတဲ့ နုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အတတ္နုိင္ဆုံး တၿပိဳင္နက္တည္း က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ နုိင္ငံေတြရဲ႕ အေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး စာေမးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ (EPS-KLT) စာေမးပြဲ ေျဖရမလဲဆုိတဲ့ အေျဖကေတာ့ မသိပါဘူးလုိ႔ ေျဖရမွာပါပဲ။
က်ေနာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနကုိ ေမးျမန္းၾကည့္ၿပီး သိခဲ့ရတဲ့ အေျဖပါ။

က်ေနာ့္ကုိ ေျဖတဲ့ ဝန္ထမ္းက တကယ္ပဲ မသိတာလား ၊ မေျဖခ်င္လုိ႔လား ၊ေျဖခြင့္မရွိလုိ႔လားေတာ့ အတိအက် မသိရပါ။
ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လူေခၚမလဲ ဆုိတာရဲ႕ အေျဖကလည္း အတူတူပါပဲ။
ကုိရီးယားနုိင္ငံမွာ ႏွစ္တုိင္းလုိလုိ နုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေခၚယူဖုိ႔ကုိ ၾသဂုတ္လမွာ အစည္းအေဝးထုိင္ၿပီး သတ္မွတ္ပါတယ္။၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ အတြက္ နုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေခၚယူဖုိ႔ အေရအတြက္က ၂၄,ဝဝဝဦးပါ။
အဲဒီအနက္ကမွ ထက္ဝက္ျဖစ္တဲ့ ၁၂,ဝဝဝဦးက ကုိရီးယားႏြယ္ဖြားေတြပါ။
က်န္တဲ့နုိင္ငံသားေတြက ၁၂,ဝဝဝဦးေပါ့။

အဲဒီ အထဲကမွ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကေန စက္တင္ဘာလအတြင္းကုိ နုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ၃,ဝဝဝ ေခၚယူမယ္လုိ႔ ခြဲတမ္းခ်ထားတယ္လုိ႔ ကုိရီးယား သတင္းေတြမွာ ေတြ႕လုိက္ရတယ္ဗ်။
ကုိရီးယားနုိင္ငံကုိ (EPS)နဲ႔ အလုပ္သမားလႊတ္ဖုိ႔ သေဘာတူထားတဲ့ နုိင္ငံေပါင္း ျမန္မာနုိင္ငံ အပါအဝင္ လက္ရွိ ၁၂နုိင္ငံရွိပါတယ္။
ညီတူမ်ွတူ ခြဲတမ္းအရဆုိရင္ေတာ့ လူ ၁,ဝဝဝေလာက္ေတာ့ ျမန္မာေတြ ေခၚနုိင္တာေပါ့(က်ေနာ္ ျဖစ္ခ်င္တာကုိ ေျပာတာပါ။)
ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္က လုပ္ပုိင္ခြင့္ရ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အရႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ ကုိရီးယားက လူေခၚဖုိ႔ အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူးလုိ႔ပဲ သတင္းေတြ ရထားပါတယ္။
(ခုိင္လုံမႈေတာ့ မရွိေသးဘူးေပါ့။စုံစမ္းဆဲပါ)

ကုိရီးယားနုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေတြ စစ္တမ္းေရးရင္း စာနည္းနည္း ရွည္သြားၿပီ ထင္တယ္။
က်န္တဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကုိ ေနာက္တစ္ပုိင္း အျဖစ္ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမ အေပါင္း ေရာက္ေလရာ အရပ္တုိင္းမွာ အဆင္ေျပမႈ အေပါင္းနဲ႔ ျပည္စုံၿပီး ကုိယ္တတ္စြမ္းနုိင္တဲ့ အင္အားနဲ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္နုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

ကုိလူခ်စ္(ကုိရီးယား)—
http://mabaydar88.blogspot.com/search/label/–  ဆီမွကူးယူေဖၚၿပေပးလိုက္ပါသည္။

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..