သံုးဆယ့္တစ္ဘံု က်င္လည္ၾကကုန္ေသာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါမ်ား က်မ္းမာၾကပါေစ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ကိုယ္၏ဆင္းရဲျခင္း စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ေျပာဆို ့မည္တမ္းလိုက္ပါလွ်င္ ဘာကိုဆိုလိုသည္ဟု သိရိွနိုင္ၾကမည္လွ်င္သာတည္း။

          သိသလိုလို နွင့္ မသိေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါ ဟူေသာ အေခၚအေဝၚသာျဖစ္ပါေတာ့၏။ သူမ်ား ေျပာ၍သာ လိုက္ေျပာရသည္ စာရြက္တစ္ရြက္ေပး၍ ေရးခ်ျပပါဆိုလွ်င္ အိုင္ဘဲရီး ေစာရီးရပါလိမ့္မည္။ သိသလိုလို ရိွေသာအေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ုပ္တို ့(သာမန္ )မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ၾကည့္၍ မျမင္နိုင္ေသာ သရဲ တေစၦ ျပိတၱာ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု စံုလင္စြာေသာ အမည္နာမတို ့ ရိွၾကပါကုန္ေသာ နာနာဘာဝ ပရေလာကသား အုပ္စုဝင္ အခ်ဳိ ့တို ့၏ အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုလိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါေတာ့၏။

          သရဲဆိုတာ ဂ်ဳိနွင့္လားဟု ေမးပါမူ သဆိမ္းအိုင္ဒုန္းနိုး ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ုပ္ၾကံဳဘူးပါေသာ သရဲ တေစၦ ျပိတၱာ နာနာဘာဝတို ့ သည္ ဦးခ်ဳိမရိွၾကကုန္လွ်င္သာတည့္။ အထူးဆိုလိုျခင္သည္မွာ ပံုသ႑ာန္ကို အတိက် မေဖာ္ျပနိူင္၍သာျဖစ္၏။ ပန္းခ်ီကား ရုပ္ထု တို ့မွသည္ ဗီြဒီယို ရုပ္ရွင္တို ့ထိ အစံုလင္တင္ဆက္ၾကကုန္ေသာ သရဲ ဇာတ္ေကာင္တို ့၏ ပံုသ႑ာန္တို ့သည္ အၾကံဖန္ (ခရီးေယ့တဗ္) ဖန္တီးထားေသာ ပံုစံမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာပါလွ်င္ အစစ္ကို မျပနိုင္ေသာ ကၽြနု္ပ္တြက္ ျပႆနာတက္ေျခ ရိွျပန္၏။

          ထံုးစံအတိုင္းပင္ ကၽြနု္ပ္ ခပ္ရြယ္ရြယ္ကပင္ ဟု ဆို၍ ဇာတ္လမ္းကို စ ပါမည္။ ကၽြန္ုပ္၏ ဘၾကီး(အေဖ၏အၾကီးဆံုးအစ္ကို) သည္ စုန္း၊ဖုတ္၊တေစၦ၊ေအာက္လမ္း စသည္တို ့၏ ျပဳစားျခင္းေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားကို ေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းရန္အလို ့ငွာ ကုသ၍ေပးပါေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။ (သူ ့အား ဗိေႏၶာဆရာ အထက္လမ္း ေအာက္လမ္း ဆရာ မည္သည့္ဆရာျဖစ္ျဖစ္ ေခၚလွ်င္မၾကိဳက္ပါ) သူသည္ ထိုေရာဂါမ်ားကို ငယ္စဉ္ပညာသင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကတိ ျပဳခဲ့ဖူး၍သာ ကုသေနဟန္တူပါ၏။ ကၽြန္ုပ္ဘၾကီး၏ ကၽြန္ုပ္နွင့္ လားလားမွ်မတူ ကြဲျပားျခားနားလွသည္မွာ ဘၾကီးသည္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းနွင့္ အေပ်ာ္အပါးမ်ားကို လိုက္စားျခင္းမွ ကင္းရွင္းေသာ လူပ်ဳိၾကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရကာ ဘၾကီးကိုတည္၍ ဘၾကီး၏ အျပဳအမူမ်ားနွင့္ ဆန္ ့ က်င္လွ်င္ အေျဖမွာ ကၽြန္ုပ္၏ အျပဳမူကိုရမည္ျဖစ္ပါ၏။ သူပိုင္လယ္ ယာ မ်ားျဖင့္ပင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသူျဖစ္၏။ ေရာဂါကုသည္ ဟုသာ ဆိုေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းသည္ သူ၏ စားဝတ္ေနေရး အေၾကာင္းမဟုတ္ရကာ ရံခါ ခရီးစရိတ္မ်ားပင္ စိုက္၍ သြားကု တတ္၏။ ကၽြန္ုပ္ဘၾကီး ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ ေသာပညာသည္ ျပဳစားျခင္း ခံရသူမ်ားကို ျပိဳင္ဖက္ကင္း ေပ်ာက္ကင္းေအာင္(ကံကံ၏အက်ဳိးမပါ ) ကုသနိုင္ေသာ( ျဖည္ျခင္း ) အတတ္ပညာျဖစ္၏။

          သတၱဝါတိုင္းမွာ ကံအက်ဳိးေပးဆိုတာရိွတယ္ ကံ ကံရဲ ့အက်ဳိးကို သိျခင္ရင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ ့ တရားေတာ္ေတြ ကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာၾက ေသေန ့မေစ့ေသးလို ့ ကေတာ့ မာန္နတ္ျပဳစားထားလည္း ငါကုလို ့ ရေစရမယ္ ကိုယ့္အလွည့္ၾကလာလို ့ကေတာ့ ငါကိုယ္တိုင္လည္း အျပဳစားခံရျပီးေသရမွာဘဲ ကိုယ္ကုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျပဳစားသူကို ရန္သူလို သေဘာမထားၾကနဲ ့ ဤသည္က ဘၾကီးထံတြင္ တပည့္လာ၍ခံၾကပါေသာ ဆရာမ်ားကုိ ေျပာေနၾက စကားျဖစ္၏။ ဒို ့ပညာက မ်ဳိးရိုးလိုက္ေပးဘို ့ကတိခံထားရတယ္ မင္းတို ့ကိုေပးလို ့ မျဖစ္ဘူး။ ထိုသို ့ဆိုပါလွ်င္ ထိုဆရာမ်ားသည္လည္းနာလည္ၾကပါကုန္၍ ဘၾကီးအား တပည့္ခံပါ၏ အမွားယြင္းရိွမူ ဆိုဆံုးမခံပါမည္ဟု ရိွခိုးကန္ေတာ့၍သာ သြားၾကကုန္ျမဲျဖစ္ေလ၏။

          ကၽြန္ုပ္တို ့၏ ဘိုးေဘး မ်ားသည္ ဂမၻီယ အတတ္ဟုဆိုမည္ေလာ ထိုထို အတတ္ပညာမ်ားကို မ်ဳိးရိုးအလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကသည္မွာ ကၽြန္ုပ္ဘၾကီးသည္ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္သစ္ျဖစ္တန္ရာ၏။ ကၽြန္ုပ္၏ ဘၾကီးသည္ ကၽြန္ုပ္အား အလြန္ခ်စ္ေလ၏ တစ္ခါေသာ္ ထိုပညာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္အား သင္ၾကားေပးပါရန္ ေတာင္းပန္ေလရာ ပရိတ္ၾကီး ၁၁ သုတ္ကို က်က္မွတ္ေစျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ုပ္အား စာေမးပြဲစစ္ေလ၏ မဂၤလသုတ္ နွင့္ ေမတၱာ သုတ္ကိုသာ ေအာင္ျမင္၍ အျခားတို ့ကိုမူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ေမတၱာတရားဟူသည္ အၾကင္သူေပၚ၌ ေစတနာ သက္ဝင္၍ တဏွာ အျဖစ္ ေျပာင္းသြားပါမူ ဥပါဒါန္ ျဖစ္တတ္ပါ၍ ဥေပကၡာျပဳတတ္ရန္လည္း လိုပါသည္ဟု စကားေျပေရးျပခဲ့ရာ ေမတၱာနွင့္ ေစတနာ ဥေပကၡာ တို ့၏ အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ားကို မ်ားစြာကုန္ေသာ က်မ္းဂန္ တို ့ျဖင့္ ဥပမာေပး ရွင္းျပျပီိးလွ်င္ ပညာသင္ေပးပါမည္ေၾကာင္း ဒုတိယ တစ္ျဖစ္လည္း ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ဟု ေျပာၾကားလွာေတာ့၏။

`        တစ္ေန ့ေသာ ေနမြန္းတိမ္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္၏ ဘၾကီးသည္ ကၽြန္ုပ္အား ဓားအိမ္နွင့္တစ္ကြေသာ ေတာခုတ္ဓားတစ္လက္ကိုေပးကာ ေဆးပင္ရွာရန္ဟု အေဖာ္ျပဳလွာေသာ္ ေတာခုတ္ဓား တစ္ေယာက္တစ္လက္စီလြယ္၍ ရြာအေနာက္ဘက္ယြန္းယြန္း ေတာင္ေပၚခရီးကို တိတ္ဆိတ္စြာ နွင္ၾကေလေတာ့၏။  (အေနာက္ကေနလိုက္ခဲ့ ဘာမွမေျပာဘဲ ဘာမွမလုပ္နဲ ့) ဤမွ်သာေျပာ၏။ ရြာ၏ ေတာျခံ(ေတာင္ေပၚျခံဟုလည္းေခၚဆိုကုန္၏) မ်ားကိုလြန္၍ ေတာင္ေျခသို ့ ေရာက္သည္နွင့္ ေတာင္ေရက် သွ်ဳိက်ဉ္းက်ဉ္း ေလးမ်ားတြင္ေပါက္ေနေသာ အမည္မသိေသာ အပင္မ်ားကို တူစြ၍ ပလိုင္းထဲထည့္ကာ ထည့္ကာပင္ ေနေလေတာ့၏ ကၽြန္ုပ္မွာ သတိေပးထားသည့္အတိုင္း ဘာမွ်မေျပာဘဲ အပင္မ်ားကိုသာ မွတ္သားျခင္းအမႈျပဳျခင္းျဖင့္ သာေနာက္မွလိုက္ေလေတာ့၏။

          သွ်ဳိမ်ားအတိုင္း ေလွ်ာက္တက္သြားစဉ္ တစ္ခုေသာေနရာအေရာက္တြင္ လူေသထည့္သည့္ ေခါင္းတလားၾကီးတစ္ခုသည္ သွ်ဳိကိုကန္ ့

လန္ ့ျဖတ္၍ ပိတ္ထားသည္ကိုေတြ ့ရေလေတာ့၏ ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ ေခါင္းတလားၾကီးကို ေရွာင္ကြင္းရန္ အလို ့ငွာ ေဘးဘက္သို ့ ဦးတည္လိုက္လွ်င္ ေခါင္းတလားၾကီးသည္ ကၽြနု္ပ္ဘၾကီး ဦးတည္ရာဘက္သို ့ အလိုလို လိုက္၍ ေရြ ့လွ်ားလာကာ လမ္းပိတ္ထားျပန္၏။ အကယ္စင္စစ္ ေခါင္းတလားၾကီးကို ဤေနရာတြင္ ျမင္လိုက္ကတည္းက ကၽြန္ုပ္သည္ အနည္းငယ္ ထိတ္လန္ ့ ေနနွင့္ျပီ ဆိုသည္ကို ေျပာျပရန္မလိုေတာ့ေပ ယၡဳမူကား ေခါင္းတလားၾကီးသည္ ေျမြတစ္ေကာင္အလား ေရြ ့လွ်ားသြားသည္ကို ျမင္ေတြ ့ရပါေသာ ကၽြန္ုပ္၏စိတ္အစဉ္သည္ မည္သို ့မည္ပံု ျဖစ္သြားသည္ကို စာဖြဲ ့ျပမတတ္ပါ၍ ကၽြန္ုပ္ လြန္စြာ ေၾကာက္လန္ ့သြားမိပါေတာ့သည္ ဟူ၍သာ ရိုးသားစြာ ဝန္ခံရပါေတာ့၏။

          ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ ဘယ္ညာေရြ ့၍ ေရွာင္ေသာ္လည္း ဘယ္ညာ ေရြ ့၍ပင္ လိုက္၍ပိတ္ေနေလေတာ့သည္ ျဖစ္ရကာ ထိုအခ်င္းအရာကို ေသြးေအးေအးျဖင့္ၾကည့္ပါမူ ထုပ္ဆီးထိုးတမ္း ကစားေနၾကသည္ ဟုပင္ သ႑ာန္တူေျခ၏ ဟု ထင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္မွာ ေၾကာက္လန္ ့စိတ္ေၾကာင့္လံုးဝမထင္နိုင္ပါ။ ဘၾကီးမွာကား ဘယ္လိုေနသည္မသိ သူ ၏့ေနာက္ တည့္တည့္မွသာ ကပ္လွ်က္ေန ေနရေလေတာ့၏။ ဤတြင္ပင္ ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ ခါးေထာက္လိုက္ျပီးလွ်င္ ညာဘက္လက္ျဖင့္ ေခါင္းတလားၾကီးကို လက္ညိႈးထိုး၍  ငါ့လမ္း ငါသြားမယ္ လမ္းဖယ္ေပး သံုးခါေျပာမယ္ ဟုဆိုကာ ေခတၱမွ်ျငိမ္ေနလိုက္ျပီးလွ်င္  တစ္ၾကိမ္ ငါ့လမ္းငါသြားမယ္ မေနွာင့္ယွက္နဲ ့လမ္းဖယ္ေပး တစ္ခ်က္ျငိမ္လိုက္၏  နွစ္ၾကိမ္ ငါ့လမ္းငါသြားမယ္ မေနွာင့္ယွက္နဲ ့လမ္းဖယ္ေပး  သည္တစ္ခါ အတန္ၾကာေအာင္ ျငိမ္ေနလိုက္ျပန္၏ သံုးၾကိမ္ ငါ့လမ္းငါသြားမယ္ မေနွာင့္ယွက္နဲ ့လမ္းဖယ္ေပး  ေခါင္းတလားၾကီးမွာ တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ေခ် ဘၾကီးသည္ ေခါင္းတလားၾကီးကို စိုက္၍ၾကည့္ေနလိမ့္မည္ထင့္ ကၽြန္ုပ္မွာ ဘၾကီး၏ ခါးေထာက္ထားေသာ လက္ေကြးကို ေက်ာ္၍သာ အသက္ရႈေမ့မတတ္ ေခ်ာင္းၾကည့္ေနေလ၏။

          ရုတ္တရက္ ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ လြယ္ထားေသာဓားကိုျဖဳတ္လိုက္ျပီး (လွ်ပ္တစ္ျပက္ျဖစ္၏) ေခါင္းတလားၾကီးကို အေပၚဘက္မွ ေဘးေစာင္း ရွပ္၍ နက္နက္ ခုတ္ခ်လိုက္ ေလေတာ့၏ အကယ္စင္စစ္ ေခါင္းတလားၾကီးသည္ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေလရာ သစ္သားကို ဓားျဖင့္ခုတ္ပါက ဒုတ္ဟူ၍ အသံမည္ရမည့္အစား ရႊပ္ ဟူေသာ ျမည္သံနွင့္အတူ ေတာလဲသံကဲ့သို ့ေသာ ့မဆူညံလြန္းေသာ မည္သံျဖင့္ ေခါင္းတလားၾကီးသည္ ကၽြန္ုပ္၏ ဘယ္ဖက္ေဘးမွ ကပ္၍ သွ်ဳိေအာင္သို ့ ေလွ်ာဆင္းေလလွ်င္ ကၽြန္ုပ္သည္လည္း ဓားကို ကဗ်ာကယာ ထုတ္၍ လက္လွမ္းမွီသ၍ေသာ ေခါင္းတလားၾကီး၏ ေနာင္ျမီးကို တည့္တည့္ ခုတ္ခ်လိုက္ေလေတာ့၏။

          ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ ကၽြန္ုပ္ဘက္သို ့ဦးေခါင္းအနည္းငယ္ေစာင္း၍ ၾကည့္ျပီး ျပံဳးျပေလလွ်င္ ကၽြန္ုပ္လည္း ေအာင္နိုင္သူ စစ္သူၾကီးတစ္ေယာက္အလား ျပန္၍သာ ျပံဳးျပလိုက္ကာ ေခါင္းတလားၾကီး ဆင္းသြားရာဖက္သို ့ကိုယ္ကို လွည့္၍ ၾကည့္ပါလွ်င္ ေခါင္းတလားၾကီးမွာ မရိွေတာ့ျပီျဖစ္၏။ ကၽြန္ုပ္တို ့ကို ေၾကာက္၍ ေျပးေခ်ျပီတကား။

`        ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနလံုးကို မျမင္ရေတာ့ပါေသာ္လည္း အလင္ေရာင္ကိုမူကား ေကာင္းစြာပင္ ရေနပါေသး၏။ ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ သူ၏ဓားကို ဓားအိမ္တြင္ျပန္ထည့္လိုက္ျပီး ရြာဘက္ကို ေမးဆတ္ျပ၍ ျပန္ရန္ အခ်က္ျပကာ ကၽြန္ုပ္အား အဆင္းလမ္းကို လက္ညိႈးညႊန္ျပီးလွ်င္ ကၽြန္ုပ္ကိုပင္ အေရွ ့ ကသြားေစေလ၏ ကၽြန္ုပ္မွာမူ ဓားကို ဓားအိမ္အတြင္းသို ့ျပန္မထည့္ေတာ့ဘဲ ညာဘက္လက္ျဖင့္သာ ကိုင္ရင္း ဘၾကီးညႊန္ျပသည့္အတိုင္း အေရွ ့မွ နွင္ေလ၏။

ကၽြန္ုပ္တို ့ ၏အျပန္လမ္းသည္ လာရာလမ္းတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေတာင္ေျခကို ခပ္ေစာင္းေစာင္း၍  ဆင္းၾက၏ ဤသည္က ဘၾကီး၏အလိုပင္တည္း။ ကၽြန္ုပ္လည္း အေရွ ့ တြင္ပိတ္ေနေသာ ျခံဳႏြယ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီသေရြ ့ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီး ရြာဘက္သို ့ တစ္ေရြ ့ေရြ ဆင္းေလေတာ့၏ ကၽြန္ုပ္၏ ဘၾကီးမွာမူ ကၽြန္ုပ္ေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မကြာလိုက္ပါလာျပီး ရြာစပ္ ေတာျခံမ်ားသို ့ေရာက္ေလလွ်င္ ရြာလမ္းမၾကီးကို ကူး၍ လမ္းအတိုင္းေလွ်ာက္ကာ အိမ္သို ့ျပန္လည္ေရာက္ရိွေလေတာ့၏။ မနက္ျဖန္ၾကမွ တဲအိမ္ကိုလာခဲ့ေခ် ဤမွ်သာေျပာျပီး သူေနထိုင္ရာ ေဘးျခံဝန္းၾကီးထည္းရိွ တဲအိမ္ၾကီးစီ

သို ့ ကူးသြားေလေတာ့၏။

          ထိုေန ့ထမင္းဝိုင္းမမွီ၍ တစ္ေယာက္တည္း ထမင္းစားခဲ့ရ၏။ ထမင္းစားရင္း ေဘး၌ ထိုင္၍ ၾကည့္ေနၾကေသာ အေဖ အေမ နွင့္ မိသားစုမ်ားကို ထိုေၾကာင္းအား ေျပာျပပါေသာအခါ ကၽြန္ုပ္၏ဖခင္သည္ ထူးထူးျခားျခား ျပံဳး၍ ေခါင္းတစ္ညိမ့္ညိမ့္ ရိွေနေလေတာ့၏။ ထိုညက ကၽြန္ုပ္ ေတာ္ျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္နိုင္ခဲ့ပါ။

          ေနာက္တစ္ေန ့ မနက္ ႏြားမ်ားေရခ်ဳိးေပးျပီးခ်ိန္ ကၽြန္ုပ္ဖခင္မွ ဘၾကီးထံ သြားၾကပါမည္ေၾကာင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ေခၚပါ၍ ဘၾကီးရိွရာ တဲအိမ္ၾကီးစီသို ့ ေရာက္ၾကပါလွ်င္ ဘၾကီးသည္ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ျခင္းျဖင့္ ထိုင္ေစာင့္ေနဟန္ရိွ၏။

ကၽြန္ုပ္ကိုျမင္လွ်င္ ေခါင္းတျငိမ့္ျငိမ့္ရိွျပီးလွ်င္  မေန ့ က ခူးလာေသာ ေဆးပင္ကေလးမ်ားကိုလည္း ေတာင္းထဲတြင္ထည့္၍ ေလသလပ္ခံ၍ထားေလသည္။ (မေန ့က မင္းကို ဘာမွမေျပာရင္ ဘာမွ မလုပ္ပါနဲ ့လို ့ ေျပာထားလွ်က္သားနဲ ့ ဘာ့ေၾကာင့္ ဓားနွင့္ခုတ္ရသတံုး) ေခါင္းကို မိုးၾကိဳး ပစ္ခံလိုက္ရသည့္အလား ထင္မွတ္လိုက္ရေတာ့၏။ စင္စစ္ ကၽြန္ုပ္မွာ ေခါင္းတလားၾကီးကို ဓားျဖင့္ ခုတ္နိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူ၍ မဆံုးရိွေနေသးေတာ့၏ ေရာင္းရင္းမ်ားနွင့္ ၾကံဳပါက ေဖာက္သည္ခ်လတံ့ဟုပင္ ၾကံစည္ထားျပီးျဖစ္၏။ ( ငါက ေခါင္းေဆာင္လကြာ ငါမင့္ေရွ ့မွာ ရပ္ေနတာဘဲ ငါ့ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲနဲ ့ဘယ့္နွယ္ေၾကာင့္ မင္းက သူ ့ကို ဓားနွင့္ခုတ္ရသတံုး သူလမ္းပိတ္တာက ငါ့ကိုပါကြ ငါ့ကိစၥငါရွင္းနိုင္ရဲ ့သားနဲ ့ မင္းဘာ့ေၾကာင့္ ဝင္ရႈပ္ရတာတုန္း ငါကသူ ့ကို ရံႈးေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အဟုတ္သား )

          ကၽြန္ုပ္ဘာမွ ျပန္မေျပာနိုင္ေတာ့ပါ ( ရိွေစဦး မင္းကို အေရွ ့က ႏွင္းခိုင္တာက ကုန္းဆင္းလမ္းပါကြ ျခံဳပင္ ႏြယ္ပင္ သစ္ပင္ ေသးေသးေလးေတြက မင့္ကို ဘာမ်ားလုပ္နိုင္ၾကလို ့တုန္း ကုန္းအတိုင္း ထိန္းျပီး ဆင္းသြားရင္ ရပါလွ်က္နဲ ့ ဘာ့ေၾကာင့္ဓားနွင့္ တတြက္တြက္(အေရွ ့ တြင္ပိတ္ေနေသာ ျခံဳႏြယ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီသေရြ ့ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီး) လုပ္သြားရတာတုန္း) ကၽြန္ုပ္ယူၾကံဳးမရျခင္း ေနာင္တၾကီးစြာရျခင္းလည္း ျဖစ္ျပန္ရေတာ့၏။ (ဒီပညာေတြဟာ အဲ့သည္ဓားထက္ ပိုျပီးထက္တယ္ကြ ကိုယ့္မွာ ဓားရိွတယ္ဆိုျပီး အေရွ ့က ဆရာရဲ ့ကိစၥကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ဆရာကိုခြင့္မေတာင္းဘဲ ဆရာကတာဝန္မေပးဘဲ ဝင္ရႈပ္တယ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္သြားေတာ့လည္း ဘာမွ အႏၱရယ္မရိွတဲ့ ျခံဳႏြယ္ေလးေတြကို ဓားနဲ ့ အေၾကာင္းမဲ့ခုတ္သြားတယ္ ေနာင္မင္းတို ့ရဲ ့  ရုပ္ဝတၳဳေတြ တိုးတက္တဲ့ေခတ္မွာ ၾကံဳရမယ့္လူေတြဟာ ျခံဳ၊ႏြယ္ေတြထက္ ဆိုးသြမ္းၾကေလေတာ့ သီးခံနိုင္ခဲတဲ့မင္းကို ဒီပညာေတြ ေပးဘို ့ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္နိုင္ဘူး ဒါေၾကာင့္ ဒီပညာေတြနဲ ့ ပတ္သက္ျပီး မင္းေမ့လိုက္ေတာ့ ဒီေန ့ထိ ထိုက္တန္တဲ့လူကိုလည္း ငါ မေတြ ့ဘူးေသးဘူး ) ဟု ရွည္လွ်ားစြာ ေျပာလိုက္ျပီး အသင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အပ္ခ်ည္ၾကိဳး ကုန္းေလးအား ကၽြန္ုပ္ကို စြပ္ေပးျပီးလွ်င္ (ခုနွစ္ရက္ျပည့္ေအာင္ဆြဲထား ျပီးရင္လႊင့္ျပစ္လိုက္)

          ဤမွ်သာျဖစ္ျခင္းနွင့္အတူ သည္တစ္ၾကိမ္တြင္ ေခါင္းတစ္ညိမ့္ညိမ့္ျဖစ္ရသူမွာ ကၽြန္ုပ္ပင္လွ်င္တည္း။ ကၽြန္ုပ္ကိုၾကည့္၍ ကၽြနု္ပ္၏ ဖခင္နွင့္ ဘၾကီး တို ့သည္လည္း ျပံဳး၍သာ ေခါင္းတစ္ ညိမ့္ညိမ့္ ရိွၾကကုန္ျပီးလွ်င္ တဲအိမ္ၾကီး၏ အျပင္ဘက္ သရက္ပင္ၾကီးတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ပါေသာ ပုတ္သင္ညိဳ ၾကီးသည္လည္း ေခါင္းတစ္ညိမ့္ညိမ့္ရိွမည္ထင့္။

(ေနာင္မ်ားမွ ကၽြန္ုပ္သိခဲ့ရသည္မွာ ကၽြန္ုပ္၏ဘၾကီးသည္ ျပဳစားျခင္းကိုအထူး တတ္ေျမာက္၍သာ ျဖည္ျခင္းကို တတ္ေျမာက္ျခင္း ဟူ၍ေသာေလ၏)

အကယ္စင္စစ္ကၽြန္ုပ္ေျပာျပျခင္သည္မွာ ကၽြန္ုပ္ဘၾကီးမွ အျပဳစားခံရသူမ်ားကို မည္သို ့ မည္ပံု ကုသခဲ့သည္ဆိုျခင္းအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ရကာ စာေၾကာင္းမ်ားအလြန္ရွည္လွ်ားသည့္အတြက္ စာရႈသူမ်ား ျငီးေငြ ့မည္ ဆိုးပါ၍

ေနာင္မ်ားမွ ပြိဳင့္ရရန္အလို ့ငွာ ဆက္၍ ေလြးပါမည္။

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend