ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္
အထိမ္းအမႇတ္ တံဆိပ္ႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို  ၂၀၁၀ ေအာက္တို ဘာလ ၂၁
ရက္ေန႔တြင္  ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမႇ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ႏူိင္ငံေတာ္သီခ်င္းမွာ အရင္တုိင္းမေျပာင္းလဲေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမႇတ္ တံဆိပ္မႇာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံေတာ္ အလံ

ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမႇတ္ တံဆိပ္

About ဆုိးဆုိး

ဆုိးဆုိး has written 30 post in this Website..