ေၿမပုံၿမိဳ ့နယ္

ေက်းရြာ  မ်ားပ်က္စီး ေနထိုင္စရာအိမ္မရွိ စားစရာဆန္းမရွိ လုပ္စရာ အလုပ္မရွိ အားလုံးေရၿမဳပ္ပ်က္စီးဆုံးရူံးသြားပါတယ္

ကၽြန္းသာယာေက်းရြာ အိမ္ေၿခ(၅၀၀)ေက်ာ္မွာ အိမ္သုံးအိမ္သာက်န္ ခဲ့ပါတယ္

ၿပင္၀န္းေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခနွစ္၇ာေက်ာ္မွာ  ဘာမွမက်န္ခဲ့ပါဘူး

အုန္းေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္အိမ္ေၿခ(၃၀၀)ေက်ာ္မွာ အခုေတာ့အနည္းငယ္က်န္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပင္ေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၇၀)မွာ လူမ်ားအခုထိ     ဘယ္ေ၇ာက္ေနတယ္ဆိုမသိရေသးပါ။

ငပသုန္ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၆၀၀)ေက်ာ္မွာ အခုမုန္တိုင္းေၾကာင္းအပ်က္စီးမ်ားရွိခဲ့
ၿပီး အိမ္ေျခ (၄၀၀)ေက်ာ္ပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္

မင္းၿပားၿမိဳနယ္ရွိအိမ္ေၿခေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနွင့္ ဘုရားအေဆာက္ဦး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။
၄င္းျမိဳနယ္ရွိ စြန္ရဲေက်းရြာတြင္ အိမ္ေၿခ(၉၅၀)ရွိၿပီး အဆိုပါေက်းရြာတြင္(၂၀၀)
ေက်ာ္ေလာက္ပ်က္စီးၿပီး လူေသ လူေပ်ာက္ မရွိခဲ့ပါဘူး ေရတက္၍ အခ်ဳိေသာ ကၽြဲႏြားမ်ားတိရစၱာန္မ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည္

About smytu1996

soe tun has written 142 post in this Website..

i just wanna share my knowledge via web.