(၁) (21.10.10) ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံသစ္ကို ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လႊင့္တင္ခ့ဲေသာ္လည္း ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႏိုင္ငံလူဦးေရဧ။္ ေလးပံုသံုးပံုခန္႔မွာ ထိုသတင္းကို မသိရွိၾကေသးေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၂) အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို ျပည္သူလူထု ဖတ္ရႈေလ့လာမႈနည္းပါး ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းအမွန္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အေမွာင္ခ်ထားသျဖင့္ စိတ္မ၀င္စား ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူအမ်ားမွာ တီဗီမွ ေန႔စဥ္ျပသေပးေနသည့္ ကိုရီးယားဇာတ္ကားမ်ားအျပီး သတင္းလာခ်ိန္တြင္ ပိတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၃) ထိုသတင္းကို ၾကားသိျပီးသူအမ်ားစုမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အလံသစ္ကို ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနၾက ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ gazette ထဲတြင္ စာဖတ္သူမ်ားဧ။္ comments မ်ားျဖင့္ အလံသစ္ကို ထင္ျမင္ခ်က္ေပး ၾကျခင္းမွာ လြန္စြာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၄) အလံသစ္တြင္ ၀ါ၊စိမ္း၊နီ အေရာင္သံုးေရာင္ႏွင့္အတူ ၾကီးမားသည့္ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုး ပါရွိေၾကာင္း၊ အ၀ါ ကေတာ့…..ေရႊ၊ အစိမ္းက ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ အနီကေတာ့ ပတၱျမားေပါမ်ားျပီး ၾကယ္ျဖဴကေတာ့ ထိုအရာမ်ားမွာ ျပည္သူပိုင္မဟုတ္ဘဲ အကုန္လုံးသူတုိ႔လက္ထဲမွာသာ ရွိသည့္ အဓိပၸာယ္ဟု ထင္ျမင္ေနၾကေၾကာင္း၊ အလံေတာ္သစ္ကိုလည္း ယၾတာအစီအစဥ္ျဖင့္ လႊင့္တင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ အမွတ္တမ့ဲၾကည့္ပါက အလံမွာ မီးပိြဳင့္ဧ။္အေရာင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကေၾကာင္း၊ ထိုအလံကို မီးပိြဳင့္တြင္သာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူအမ်ား တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးခ့ဲေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အလံေဟာင္းကို ႏိုင္ငံပိုင္ ေမာ္ကြန္းတိုက္တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းထားသင့္ေသာ္လည္း မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အမ်ားစုမွာ အေတာ္ပင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ယခု အလံသစ္မွၾကယ္ျဖဴကို ျဖဳတ္လိုက္ပါက Lithuania ႏိုင္ငံအလံပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၅) လာမည့္ (7.11.10) ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ား မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးေနၾကေၾကာင္း၊ မဲေပးလွ်င္လည္း မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးရမည္ကို မသိရွိဘဲ ေနၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုဧ။္ အခ်စ္ေတာ္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီကိုလည္း မဲေပးဖို႔ ဆႏၵမရွိၾကေၾကာင္း၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို သယ္ပိုးျခင္းမရွိဘဲ မဲရရွိေရးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီမွာလည္း တျဖည္းျဖည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ခ်ဥ္ဖတ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လူထုၾကား မွာလည္း မျဖစ္မေနမဲေပးရပါက “သူတို႔ မဟုတ္ရင္ ျပီးေရာ” ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္ စိတ္ကူးေနၾက ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မဲမေပးဘဲေနရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၆) ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီဧ။္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း စံနမူနာထားေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕နယ္တြင္ မ်က္စိေ၀ဒနာခံစားရသူမ်ားအား ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီမွ တစ္တပ္တစ္အားျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီေဆးကုေပး ခ့ဲရာ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မ်က္စိလံုး၀ကြယ္သြားသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မ်က္စိကိုပင္ ထုတ္ပစ္ လိုက္ရသည္အထိ ျဖစ္သြားသည္ဟု အံ့ဖြယ္သတင္းအျဖစ္ ၾကားသိရေၾကာင္း။ မႏၱေလးျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရၾကီး၊ ေရလွ်ံမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီမွ လူထုကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္   ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားထံမွ မဲရရွိရန္သာ ၾကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သို႔ ဆႏၵၵမဲရရွိရန္ စည္းရံုးေရးဆင္းသည့္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီမွ နယ္ေျမ စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံတစ္ဦး အပါအ၀င္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီ၀င္ (၃) ဦးမွာ လူအမ်ားလိုက္ပါလာသည့္ သေဘၤာေပၚတြင္ ကြက္ၾကားမိုးသဖြယ္ မိုးၾကိဳးပစ္ခံရေၾကာင္း၊ အျခားခရီးသည္ မ်ားမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ထို ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီ၀င္ (၃) ဦးသာ ျပည္သူ႔လူထု၏ ေစတနာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ခံရ သည့္သေဘာျဖင့္ မိုးၾကိဳး ထိမွန္ခံရေၾကာင္း၊ ေနာင္အခါ လူအမ်ားမွာ ခရီးသြားရင္း မိုးၾကိဳးပစ္ခံရမွာ ေၾကာက္သည့္အတြက္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီ၀င္ျဖစ္ပါက  သေဘၤာေပၚသို႔ တက္ေရာက္စီးနင္းခြင့္ကိုပင္ ပိတ္ပင္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၇) ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ျပည္သူလူထုၾကားမွာလည္း လူတြင္က်ယ္ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီသာ ဆႏၵမဲရရန္ ထင္တိုင္းၾကဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း၊ အျခားပါတီမ်ားမွာ စည္းရံုးေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ပင္ ခက္ခဲလြန္းသည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ယံုၾကည္မႈကင္းမ့ဲသည့္ တရားမွ်တျခင္းကင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလိုသူမ်ားကိုလည္း ဗီဇာထုတ္မေပးဘဲ ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ထားေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၈) ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္လည္း ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ လူထုစားသံုးသည့္ အေၾကာ္မ်ားတြင္လည္း ေရသန္႔ ပလပ္စတစ္အၾကည္ဗူးမ်ားႏွင့္ ပလပ္စတစ္အၾကည္အိတ္မ်ားကို ထည့္ေၾကာ္ကာ ၀ိသမေလာဘသား အေၾကာ္ေရာင္းသူမ်ားဧ။္ စီးပြားျဖစ္ နည္းစနစ္တစ္ခု ထြန္းကားေနေၾကာင္း၊ ထိုအေၾကာ္မ်ားကို  စားသံုးမိသူတို႔မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါဆိုးမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္းကို ဆရာ၀န္မ်ားမွ မွတ္ခ်က္ေပးၾကေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အေၾကာ္သည္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၉) မေကြးျမိဳ႔နယ္ ဆားတိုင္ကန္ေက်းရြာတြင္ ေမထူးအမည္ရွိသည့္ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးပါေသာ ႏြားမေလး တစ္ေကာင္ ေမြးဖြားေၾကာင္း၊ ဦးေခါင္းႏွစ္လံုးပါသည့္အတြက္ ထူးျခားသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမည့္အတိတ္နိမိတ္လား၊ ဆိုးမည့္အတိတ္နိမိတ္လား ခြဲျခားရန္ ခက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေကာသလမင္းအိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္ထဲမွ အတိတ္နိမိတ္တစ္ခုက့ဲသို႔ (ခံတြင္း ႏွစ္ခုရွိေသာ ျမင္းသည္ ေကၽြးလာေသာ မုေယာစပါး စသည္တို႔ကို ခံတြင္းႏွစ္ခုျဖင့္ပင္ စားသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္)ကုိ ဘုရားရွင္ ရွင္းျပရာတြင္ ေနာင္ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းတို႔လက္ထက္၌ တရားမေစာင့္ေသာ တရားသူႀကီးတို႔သည္ႏွစ္ဖက္ေသာ အမႈသည္တို႔မွ ေပးေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္တို႔ကို စား၍ အမႈတို႔ကို
မမွန္မကန္ ဆံုးျဖတ္ၾကကုန္လတၱံ႔) နိမိတ္သည္ ယခုေခတ္ကို တိုက္ရိုက္ေဖာ္ညႊန္းထားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

(၁၀) ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ internet အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ “စိတ္ရွည္သည္းခံ လမ္းေၾကာင္းမွန္ သံုးရန္အင္တာနက္” ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အည္ီ လြန္စြာ ေႏွးေကြးလြန္းသည့္စနစ္ ျဖင့္ အသံုးျပဳေနရေၾကာင္း၊  gmail ႏွင့္ gtalk မွာ လံုး၀ဖြင့္၍မရေၾကင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ gmail ကို internet proxy  ေက်ာ္ခြသည့္နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြင့္ေနရေၾကာင္း၊ internet သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ လြန္စြာ အခက္ေတြ႔ေနၾက ေၾကာင္း၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား ထြန္းကားေစရန္၊ ကမာၻႏွင့္အညီ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ေစတနာေၾကာင့္ပင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား လြန္စြာ ေႏွးေကြးေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည့္အတြက္ ယခင္ကျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးက့ဲသို႔ ျပည္သူလူထုၾကား သတင္းမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းသိရွိႏိုင္မည့္အေရးထက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ internet ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို တမင္ ေႏွးေကြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း။

ထပ္မံရရွိသည့္ သတင္းမ်ားကို စာေရးသူမွ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ……..။

About white

A. W has written 41 post in this Website..

"A beauty of life not depend on how happy you are, but depend on how the others happy because of you."

   Send article as PDF