အီးေမးလ္(၁)

Good day dear friend

I am the Head of Operations in Mevas Bank, Hong Kong. I have a business
proposal in the tune of US$22.700.000 to be transferred to an offshore
account with your assistance if willing.

I do solicit for your assistance in effecting this transaction,I intend to
give 30% of the total funds as compensation for your assistance,if
interested I will send you the full transaction details on receipt of your
response.

(1)Full name:
(2)private phone number:
(3)current residential address:

I look forward to hearing from you.

Kind Regards,
Mr. Jerry.N.

အီးေမးလ္(၂)

Job Opportunity

We are looking for experience applicants or Manpower to provide applicant to fill and work in Hotel Branch in Canada.Jobs vacancies available

Sales Sales and Marketing
Store keeper
Accountant
Cashier
Waiter
Waitress
Medical Doctor
Hotel Nurse
Computer Operator
Customer Services
Customer Services Representative
Account Payable
Account Clerk
House keeper
House Keeper Manager
Guest Services Supervisor
Sales Assistant and Manager
Office Clerk
Administrative and Assistant Administrative
Drivers
Cookers
Electrical,Mechanical and Computer Engineering
Human Resources
Security Guard

Any interested applicant should contact the Manager for more details about the Job available  on below email address

Public Relations.
Mrs.Kilian Joseph.

အီးေမးလ္(၃)

Mr. John Abbey
Branch Manager
Standard Chartered Bank
Takoradi Ghana
My Private Tel: (+233 261 581 596)

Esteemed Compliments,

I anticipate that you read this mail quickly and let me know your opinion or willingness on this classified information that I will release to you.

Firstly, I am a happily married man with 4 kids and therefore I would not want to jeopardize this opportunity to change my financial status that will give my family a secured future.

I am Mr. John Abbey, the branch manager of the Standard Chartered Bank Of Ghana, Takoradi Branch . I got your information during my search through the Internet. I am 47 years of age and married with 4 lovely kids. It may interest you to hear that I am a man of PEACE and don’t want any problem, but I don’t know how you will feel about this, but I am telling you that this is real and you are not going to regret after doing this transaction with me. I only hope we can assist each other. But If you don’t want this business offer kindly forget it as I will not contact you again.

I have packaged a financial transaction that will benefit both of us, as the Regional manager of the Standard Chartered Bank Of Ghana, Takoradi Branch; It is my duty to send in a financial report to my head office in the capital city Accra-Ghana at the end of each year. On the course of the year 2008 end of year report, I discovered that my branch in which I am the Manager made Seven Million Six Hundred and Fifty Thousand Dollar [$7,650.000.00] which my head office are not aware of and they will never be aware of, Nor must they know that I am involved in this transaction.

I have since place this fund on what we call SUSPENSE OR ESCROW ACCOUNT without any beneficiary. As an officer of the bank I can not be directly connected to this money, so this informed my contacting you for us to work so that you can assist receive this money into your bank account for us to SHARE, while you will have 35% of the total fund.

Note there are practically no risk involved, it will be bank to bank transfer, all I need from you is to stand claim as the rightful depositor of this fund who made the deposit with our branch so that my Head office can order the transfer to your designated bank account. If you accept this offer to work with me, I will appreciate it very much. As soon as I receive your kind response, I will give you details on how we can achieve it successfully. Please to proceed with me in this transaction i will appreciate if you provide me this information mentioned below.

1) Full Name
2) Occupation
3) Age:
4) Telephone Number/fax
5) Your Country of Origin:
6) Sex/ Marital Status:
7) Contact Address:

Thank you in advance and bless you and your family.

Yours truly,
Mr. John Abbey

…. အထက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္မ်ားကဲ့သို႕ေမးလ္မ်ား မိမိတို႕ဆီေရာက္လာခဲ့ရင္ ျပန္မေျဖပါနဲ႕ ။ အတုအေယာင္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕၀င္ေရာက္တတ္ျပီးကိုယ့္ရဲ႕ personal data ေတြျဖည့္ခိုင္းတတ္ပါတယ္ ။etone ရဲ႕ official email ထဲကို ၀င္ေနတဲ့စာေတြပါ ။ တစ္ေန႕တေန႕အနည္းဆံုး 4ေစာင္5ေစာင္မကပါဘူး ။  အြန္လိုင္းမာွလိမ္ညာမွူေတြျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္ ။ etone တို႕company ကိုလာတဲ့ technician တေယာက္ဆိုရင္ သူ႕ထဲ၀င္ခဲ့တဲ့ဒီလိုစာေတြကို လိုက္ေျဖပါတယ္ ။ ေနာက္လပိုင္း အၾကာမွာ သိတာကေတာ့ သူ႕နာမည္နဲ႕ အေၾကြးေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္ေနပါတယ္တဲ့…သူ႕ဒီကိုေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူရဲ႕personal information ေတြသံုးျပီး တေယာက္ေယာက္က credit card ေတြသံုးခဲ့တာပါတဲ့….. သူျပန္ေျပာလို႕သိရတာပါ ။ အားလံုးပဲ အလိမ္ညာခံရျခင္းမွ ကင္းေ၀းပါေစေနာ္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!