ေျပာျပန္ေတာ့လဲ စိတ္ဓါတ္..မေကာင္းဘူး လို႔ ထင္ေနမယ္။

တခ်ိဳ႕လူၾကီးေတြ က ေအာက္လက္ငယ္သား ၾကိဳးစားလို႔ တက္လာရင္၊ အေပၚကေန ႏိုမ္တက္ၾကတယ္။

ဒီေကာင္က ဘာေကာင္လဲ၊ ေခါက္ထားလိုက္(ေၾကာင္ထိုးထားလိုက္). ပညာျပထားလိုက္ စသည့္ တို႔ကို ေတြ႔ရတက္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အေတြ႔မ်ားပါတယ္။ အထက္အရာရွိဆို တာ ငယ္သားကို သက္ညာရတယ္။ စစ္တပ္မွာ ဆို ေအာက္က စစ္သားက အထက္ အရာ ရွိအတြက္ စေတး လိုက္ရတာ အမ်ားၾကီးပါ။ အထက္အရာရွိက ဒါကို ေထာက္ၿပီး ျပန္ၾကည့္ၾကတာရွိသလို၊ မသိခ်င္ ေအာင္ေဆာင္သြားလို႔ အဲဒိစစ္သား ဒုကၡ ေရာက္သြားေသာ္လည္း ၊လည္းေကာင္း အထက္အရာရွိမွာ ေကာင္းစားသြားပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္းရွိၾကပါ။ ေအာက္ငယ္သား ကို ၾကင္နာပါ။ သနားပါ။

About theinoung

Thein Oung has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF