မဲဆႏၵျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး(သို႔) ကိုယ္စားျပဳ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စည္စည္ကားကားျပဳလုပ္္သြားမည္ျဖစ္ေလ၏။ထုိဆႏၵမဲေပးပြဲကို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္လက္ခံမွတာ မဲေပးေစလိုေၾကာင္းကို ၈၈ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရရွိသူမ်ားအားလံုး အသိျဖစ္၏။

အခုတြင္ မဲဆႏၵေပးပြဲႀကီး စတင္က်ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကို မဲေပးမယ္ဆိုတာကို အစမ္းေျဖၾကားႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဥပမာ – ၁။ ၾကံ႕ခိုင္ေရး (ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)

၂။ ခေမာက္ (အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု)

၃။ စပါးႏွံ (တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ)

၄။  ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ပါတီမ်ားအမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း အဓိက ပါ၀င္ေသာ ပါတီမ်ားအား အႀကမ္းအားျဖစ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အေသးစိတ္ပါတီမ်ား……………

၁။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား)

ယခင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ေဒါက္တာသန္းျငိမ္း၊ဦးသိန္းညြန္႔၊ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္၊ဦးစိန္လွဦး၊ဦးစိုး၀င္း၊

ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ဦးတင္ေအာင္ေအာင္၊ဦးသာဆိုင္၊ဦးတိုးပို၊ေဒါက္တာလွစိုးညြန္႔၊ဦးေစာနႏၵီ၊ဦးျမင့္ေဖ အစရွိတဲ့ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား   တိုင္းစည္းရံုးေရး

အဖြဲ႔၀င္မ်ားအပါအ၀င္ယခင္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ေတြနဲ႔ အျခားဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူေတြက ဦးေဆာင္ထားပါတယ္။

၂။ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား………..ဦးရဲထြန္း (ဥကၠဌ) ၊ ဦးသန္းဦး (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦးလင္းစိုး (အတြင္းေရးမွဴး) ၊ ဦးေအးသြင္ (ခ) ဦးေအာင္ခိုင္ဦး (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)။

၃။ ၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား……….ဦးေစာထြန္းရင္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးရဲမင္း (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦးေအာင္ျမင့္ (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ေဒၚနန္းေရႊၾကာ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦးေငြမႈိင္း (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး – ၁) ၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး – ၂)။

၄။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား………ဦးတင္ထြန္းေမာင္ (ဥကၠဌ ) ၊ ဦးၾကည္၀င္း (ဒု-ဥကၠဌ / ၁) ၊ ဦးအုန္းလြင္ (ဒု-ဥကၠဌ/၂) ၊ ဦးတင္၀င္း (အတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦး၀င္းေဇာ္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁) ၊ ဦးလွေအာင္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဳဴး – ၂ ) ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦး ။

၅။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား …………ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးစိုင္းေဆာင္ဆီ (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦးစိုင္းလွေက်ာ္ (အတြင္းေရးမွဴး) ။

၆။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား……….ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးအုန္းတင္၊ဦးတင္၀င္း၊ ဦးေစာျဖဴ ၊ဦးေအာင္ပန္းသာ (ဒု-ဥကၠဌမ်ားျဖစ္၏) ၊

ဦးဦးလွေဘ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ။

၇။ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား……….ဦးညိဳမင္းလြင္ (ဥကၠဌ) ၊ ေဒၚစႏၵာဦး (ဒု-ဥကၠဌ / ၁) ၊ဦးတင္ေမာင္ေအး (ဒု-ဥကၠဌ/၂) ၊ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး (တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ။

၈။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား…………..ဦးေအးလြင္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးခင္ေမာင္ဦး (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦးေဌးေအာင္ (အတြင္းေရးမွဴး) ၊ ဦးေဌးလြင္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ။

၉။ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား…………..ဦးသိန္းေဌး (ဥကၠဌ) ၊ ဦးေဌး (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦးသိန္းတင္ေအာင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦးေသာင္း၀င္း (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး/၁) ၊ ေဒၚစန္းစန္းေအး (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး/၂) ၊ ဦးကိုကိုႀကီး (စာရင္းစစ္)။

ဗဟိုအလုပ္ေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား…….ဦးမင္းသူလြင္၊ဦး၀င္းစိန္၊ဦးစိုင္းထြန္းျမင့္၊ဦး၀ဏၰစိုး ။

၁၀။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား………..ဦးေအာင္သန္း (ဥကၠဌ)  ၊ ဦးစိုးေမာင္ (ဒု-ဥကၠဌ/၁) ၊ ဦးတင္ေထြး (ဒု-ဥကၠဌ/၂) ၊ ဦးသန္းထြန္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦးေအာင္ေမာ္၀င္း (တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး/၁) ၊ ဦးစိန္ေမာက္ (တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး/၂) ။

၁၁။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား………..ဦးသုေ၀ (ဥကၠဌ) ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု (အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) ၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ျငိမ္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၊

ေဒၚေနရီဗေဆြ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ။

၁၂။ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား……….လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ကာ လက္ရွိ၀န္ႀကီး ၊ဒု-၀န္ႀကီး ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ႏွင့္  ဒု-ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ား ပါ၀င္သည့္

ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၂၇ ဦး။

၁၃။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (စပါးႏွံ)

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား…………ဦးထြန္းရီ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးသန္းတင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၊ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး (တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦးခင္ေမာင္ဦး (အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား) ၊ သူရဦးေစာျဖဴ (အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား) ၊ ဦးလွထြန္း (အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား) ။

၁၄။ ညီညြတ္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား……….ဦးဘိုေမာင္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးလွျမင့္ (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦးဘာေန (အတြင္းေရးမွဴး) ။

၁၅။ ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား…………ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးသိန္းေရႊ (အတြင္းေရမွဴး) ၊ ဦးလွသိန္း (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ၊ ေဒၚရီရီစံ (တြဲဖက္အတြက္းေရးမွဴး/၂)။

၁၆။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား………ဦးဇမ္က်င္ေပၚ(ခ)ဦးဇိုဇမ္း (ဥကၠဌ) ၊ ဦးခ်န္ဟဲ (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ဦးက်ဲအိုဘစ္ေထာင္ (အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး) ၊

ဦးထီယံအုပ္ထန္း(ငယ္ပီး) (အတြင္းေရးမွဴး-၁) ၊ ဦးေထာင္းခင္ေပါင္ (အတြင္းေရးမွဴး-၂) ။

၁၇။ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား …………ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ (ဥကၠဌ) ၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေစာစိုင္မြန္သာ(ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ေစာေအးကို (ဒု-ဥကၠဌ/၂) ၊ ေစာကဲနက္ (ဒု-ဥကၠဌ/၃) ၊

မန္းစိန္လွ၀င္း (ဒု-ဥကၠဌ/၄) ၊ ေစာေစး၀ါး (အေထြေထြအတြင္းေရမွဴး) ။

၁၈။ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား……….ဦးႏိုးထန္ကပ္ (ဥကၠဌ) ၊ ဦးလံုက်ယ္ (ဒု-ဥကၠဌ) ၊ ဦး P-S ခမ္ဒူးနမ္ (ဒု-ဥကၠဌ/၂) ။

အထပ္ေဖာ္ျပပါ ပါတီမ်ားသည္ ယခုလာမည္ 17.10.2010 တြင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားကို သံုးမ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။

၁။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂။အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၃။တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လို႔ခြဲထားပါတယ္။  ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုေတာ့ (အစိမ္းေရာင္ကတာကိုယ္စားျပဳၿပီး) ၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ (အျပာေရာင္ကတာ ကိုယ္စားျပဳ)၊

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုေတာ့ (ခရမ္းေရာင္) ကကိုယ္စားျပဳထားပါသည္။

မဲေပးရာတြင္ အခ်က္ (၂)ခ်က္သက္မွတ္ထား၏။

၁။မဲေပးလိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ အမည္တည့္တည့္ေလးေထာင့္ အကြက္ထဲတြင္ အမွန္အမွတ္အသားကို ေဘာပင္ျဖင့္ ထင္ရွားစြာေရးပါ။

၂။ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးထက္ပိုၿပီး မဲမေပးရပါ။

ဆႏၵမဲေပးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ – ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၊ႏို၀င္ဘာလ  ၇ ရက္ေန႔ ၊တနဂၤေႏြေန႔။

မဲရံုဖြင့္ခ်ိန္                            –  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၊ႏို၀င္ဘာလ  ၇ ရက္ေန႔ ၊တနဂၤေႏြေန႔ ၊ နံနက္ ၆ နာရီ ။

မဲရံုပိတ္ခ်ိန္                          – ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၊ႏို၀င္ဘာလ  ၇ ရက္ေန႔ ၊တနဂၤေႏြေန႔ ၊ ညေန ၄ နာရီ ။

အေၾကာင္းအရာအားလံုး အက်ဥ္းခ်ဳပ္………………….

  • တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္းမဲဆႏၵနယ္ ၁၁၅၉ နယ္။
  • တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မဲရံုအေရအတြက္ ေလးေသာင္းနီးပါး။
  • တစ္ႏိုင္ငံလံုးမဲေပးခြင့္ရွိသူ အေရအတြက္ ၂၉ သန္းေက်ာ္ ။
  • တစ္ႏိုင္ငံ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၇၁ ဦး ။
  • တစ္ႏိုင္ငံလံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ၈၂ ဦး ။
  • တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္၀င္ေရာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ခု ။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ စာဖက္သူ ပရိတ္သက္မ်ား ဘယ္သူ႔ကို မဲေပးမလည္းဆိုတာကို သိႏိုင္၊စဥ္းစားႏိုင္ၿပီေပါ့………..။ေနာက္ဆံုးကိုယ္မသိရင္ေတာင္မွ မဲရံုက တာ၀န္ရွိသူကို ေမးလို႔ရတယ္ တဲ့ေနာ္………။

မွန္ကန္ၿပီးသစၥာရွိေသာ၊အေျပာႏွင့္အလုပ္ညီေသာ၊အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မွန္ကန္စြာေရြးႏိုင္ပါေစ။

သတိ ။ ။ အသက္ ၁၈ ေက်ာ္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးရလိမ့္မည္။အကယ္လို႔မ်ား မေပးပဲ ေနေနမယ္ဆိုရင္ ႀကံ့ခိုင္ေရပါတီ၀င္မ်ား ပင္ျဖစ္၏ေလာဟုမွတ္ယူ။

About mG

M & has written 28 post in this Website..

I am very interesting this website program.

   Send article as PDF