ယခုေျပာျပေဆြးေႏြးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ မွာအေရးၾကီးပါသည္။ စာေရးသူ၏အျပင္လူနာေဆးခန္းမ်ားတြင္မၾကာခဏၾကံဳေတြ႔ရျပီးနားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ စိတ္ရွည္ရည္ႏွင့္ရွင္းျပရသည့္ သားအိမ္အသားလံုး ျဖစ္ေသာ (Myoma/Fibroid) ျဖစ္သည္။
Myoma မွာကင္ဆာမဟုတ္ပါ။ အပ်ိဳၾကီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ကေလးမေမြးသူမ်ား၊ ကေလးဦးေရနည္းသူမ်ား၊ အရြယ္ေကာင္းလ်က္ ေနာက္ဆံုးကေလးေမြးျပီး ကိုယ္၀န္ထပ္မံမရွိ ေတာ့ဘဲ ႏွစ္ၾကာေနသူမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါ သည္။

အသက္၃၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အာလ္ထရာေဆာင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါက အမ်ားစုတြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ မ်ားေသာအား ျဖင့္ကြမ္းသီးလံုး၊ေဂၚလီလံုးအရြယ္ခန္႔သာရွိတတ္သည္။ တစ္လံုးမွသံုးလံုး၊ ေလးလံုးအထိရွိ ႏိုင္ပါသည္။၄င္းလူနာမ်ားတြင္ ဘာလကၡဏာမွ မျပပါ။ေသြးသားမွန္ျပီး ကိုက္ခဲျခင္းလည္းမရွိ တတ္ပါ။ အာလ္ထရာေဆာင္းလုပ္မွသာေတြ႔ရသည္၊ဘာမွမခံစားရပါ။
သို႔ရာတြင္အာလ္ထရာေဆာင္းလုပ္စဥ္မွာအသားလံုးကေလးမ်ားရွိေနေၾကာင္းေျပာလိုက္၍ အေသးစိတ္မသိဘဲစိတ္ေသာကေရာက္ျပီးမေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႔လူနာမ်ား က အိုဂ်ီထံေတာင္းပန္၍ ခဲြစိတ္မႈခံယူလိုက္ၾကသည္။
သားအိမ္အသားလံုးအတြက္ စာေရးသူမွလူနာ ၏ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ မူတည္ျပီးအၾကံ ျပဳလိုပါသည္။
Myoma သားအိမ္အသားလံုးကိုခဲြစိတ္ကုသရန္မွာအခ်က္မ်ားစြာေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။
၁။အသားလံုး၏တည္ေနရာ
၂။အသားလံုး၏အရြယ္အစား
၃။အသားလံုးအေရအတြက္ႏွင့္
၄။အသားလံုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား (Symptoms)တို႔ ျဖစ္သည္။
(၁)အသားလံုး၏တည္ေနရာ
ေနရာသံုးေနရာတြင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

– သားအိမ္နံရံအျပင္ဘက္
– သားအိမ္နံရံအသားထူအတြင္းႏွင့္
– သားအိမ္နံရံအတြင္းဘက္(သားအိမ္လိုဏ္ေခါင္းအတြင္း) တို႔ျဖစ္ သည္။
သားအိမ္လိုဏ္ေခါင္းအတြင္းမွလဲြ၍က်န္ႏွစ္ေနရာတြင္ျဖစ္ေသာအသား လံုးမွာလူနာအားမည္သည့္လကၡဏာမွမေပးပါ၊ အာလ္ထရာေဆာင္း ရိုက္ ၾကည့္၍သာေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။
သားအိမ္လိုဏ္ေခါင္းအတြင္းတြင္ျဖစ္ပါက အလံုးအရြယ္မည္မွ်ပင္ေသးေသကာမူ မီးယပ္ ေသြးမ်ားျခင္း၊မီးယပ္ေသြး တလလွ်င္ႏွစ္ၾကိမ္၊ သံုးၾကိမ္ ႏွင့္ ဆက္တိုက္ေပၚျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္၊ေသြးေပၚစဥ္တြင္ကိုက္ခဲႏိုင္ေသးသည္။
(၂)အသားလံုး၏အရြယ္အစား
အရြယ္အစားၾကီးပါက ဗိုက္ေပၚမွ စမ္းမိႏိုင္ သည္။အခ်ိဳ႔လူနာမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာသတိမမူမိဘဲ ၀မ္းဗိုက္တခုလံုးျပည့္ျပီးကုိယ္၀န္လေစ့အရြယ္အထိၾကီးတတ္သည္။ သားအိမ္၏ေရွ႕ဘက္တြင္အလံုးၾကီးပါက  ဆီးအိမ္ကိုဖိေန၍ဆီးခဏခဏသြားလိုျခင္း၊ဆီးသြား၍မ၀ဘဲ ဆီးက်န္ျခင္းႏွင့္ဆီးမသြားႏိုင္ျခင္းအထိျဖစ္တတ္သည္။ သားအိမ္၏ေနာက္ဘက္တြင္အလံုးၾကီး ပါက ၀မ္းသြားရခက္ျခင္း၊ ၀မ္းက်န္ျခင္းမ်ားျဖစ္ တတ္သည္။
(၃)အသားလံုးအေရအတြက္
အခ်ိဳ႕လူနာမ်ားတြင္အသားလံုးမ်ားစြာရွိျပီးသားအိမ္၏ေနရာအႏွံ႔တြင္အျပည့္ရွိႏိုင္သည္။ဆီးသီးအေစ့အရြယ္မွ ေရွာက္သီးအရြယ္၊ ကြ်ဲေကာသီးအရြယ္ထိ အလံုးေပါင္းရာေက်ာ္သည္အထိရွိတတ္သည္။
(၄)အသားလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါ လကၡဏာမ်ား
မီးယပ္ေသြးမ်ားျခင္း၊မမွန္ျခင္း၊တလတြင္၂ၾကိမ္ေပၚျခင္း၊မီးယပ္ေပၚစဥ္ကိုက္ခဲျခင္းတို႔ကအဓိကျဖစ္သည္။
အရြယ္ေကာင္းသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မူ အသားလံုးက သားဥျပြန္ လမ္းဆံုတြင္ရွိ၍ဥျပြန္ပိတ္ကာကိုယ္၀န္မရဘဲျဖစ္ေနတတ္သည္။ သားအိမ္ လိုဏ္အတြင္းတြင္ရွိေသာအသားလံုးေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရလာလွ်င္လည္းသား ပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ႏိုင္သည္။
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ယွဥ္တဲြ၍ သားအိမ္နံရံ အျပင္ဘက္၌ အသားလံုးၾကီးရိွလွ်င္ကေလးအေနအထားမမွန္ျခင္း၊ လေစ့ခ်ိန္တြင္ ကေလးဦး ေခါင္း ေမြးလမ္းေၾကာင္းသို႔ မ၀င္ႏိုင္ျခင္း၊ေမြး ဖြားရာတြင္တစ္ဆို႔ခံေနျပီး ပံုမွန္မေမြးႏိုင္ျခင္း၊ သားဖြားျပီးေသြးသြန္ျခင္း၊သားဖြားျပီးေနာက္သားအိမ္ေကာင္းစြာမ၀ပ္ျခင္း၊ ေသြးဆံုးအရြယ္တြင္ေသြးဆံုးေနာက္က်တတ္ျပီးေသြးဆံုးျပီးမွ ေသြးျပန္ဆင္းတတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အသားလံုးသည္ ရံဖန္ရံခါ(Degeneration) ရုတ္တရက္ ၾကီးလာျပီး နာက်င္ျခင္း၊ အထိမခံ ႏိုင္ျခင္း၊အဖ်ားတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္၍ အေရးေပၚအျဖစ္ကုသရတတ္သည္။
ကုသနည္းမ်ား
ဤသို႔အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားျဖစ္ႏိုင္ရာ ကုသေသာကုထံုးတြင္လူနာအသက္အရြယ္၊ကေလးရလိုမႈ၊ အလံုး၏အရြယ္အစား၊အလံုးတည္ေနရာ၊ အလံုးအေရအတြက္ကိုလိုက္၍ ကုသနည္းမ်ားမတူဘဲကြဲျပားပါသည္။
အလံုးသိပ္မၾကီးလွ်င္ဗိုက္ခဲြစရာမလိုဘဲ မွန္ေျပာင္း (Hysteroscope) ႏွင့္ေအာက္ဘက္ မွထုတ္ႏိုင္သည္။ အလံုးၾကီး၍ျဖစ္ေစ၊ေရာဂါ လကၡဏာရွိ၍ျဖစ္ေစ၊ လူနာ၏အသက္ငယ္ေသး ျပီးသားသမီးယူလိုသူမ်ားအတြက္အလံုးမ်ားသာထုတ္ (Myomectomy) ေလ့ရွိသည္။
ဤအသားလံုး၏သဘာ၀မွာမီးယပ္ေသြးဆံုး ျပီးပါက ဆက္လက္မၾကီးထြားျခင္း၊ ေသးငယ္သြားျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ မ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မ်ားမၾကာမီကေပၚလာေသာ (Lupride Depot)ထိုးေဆးမွာဤအသားလံုးကိုက်ံဳ႕ေစ ႏိုင္ျပီး ဆက္လက္ၾကီးထြားမႈကို ဟန္႕တားေစ
သည္။ မီးယပ္ေပၚစဥ္ ကိုက္ခဲျခင္းကိုလည္းေပ်ာက္ကင္းေစသည္။
သားအိမ္သို႔သြားေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာကိုပိတ္ဆို႔ျခင္း(Embolization) ျဖင့္လည္းကု သၾကသည္။
အသက္အရြယ္က၄၀ႏွစ္ေအာက္၊အသားလံုး ကလည္းေသးျပီး ဘာလကၡဏာမွ မခံစားရ၊
အာလ္ထရာေဆာင္းရိုက္ၾကည့္၍သာ ေတြ႔ရကာ ခြဲစိပ္ကုသရန္ သို႔မဟုတ္ သားအိမ္ထုတ္ရန္လည္းမလိုအပ္ေသးဟု ဆရာ၀န္က ရွင္းလင္း ေျပာျပေသာ္လည္း ပူပန္မႈမေပ်ာက္ပဲ အသား လံုးရွိေနသည္ဟူေသာအသိေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္၆လသို႔ မဟုတ္တႏွစ္တၾကိမ္အာလ္ထရာေဆာင္းျဖင့္ စစ္ေဆးရန္သာရွိေပေတာ့သည္။

ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ေမာင္ေမာင္
သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး

M.B.,B.S., M.R.C.O.G., F.R.C.O.G.,
F.A.C.S., F.I.C.S.,
F.I.B.A (Cambridge)., Dr.Med.Sc.,PhD

မွတ္ခ်က္။  ။ မႏၱေလးေဂဇက္ ၾသဂုတ္လထုတ္တြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF