အင္တာနက္၊ဖုန္းလုိင္း အၿပင္ရုပ္ၿမင္သံၾကားလုိင္းမ်ားပါၾကည္႔ရူႏုိင္မည္႔ Fibre To The X (FTTX) အမည္ရွိ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မူကုိ ကနဦး တပ္ဆင္ခ က်ပ္ကုိးသိန္းၿဖင့္ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔က မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မူေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ သုံးစြဲသူ၏ ေနရာအေရာက္ ဖုိင္ဘာၾကိဳးမွ်င္မ်ား တုိက္ရုိက္ သြယ္တန္းကာ ၀န္ေဆာင္မူေပးမွာၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပင္ဦးလြင္တြင္ စတင္မွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလး၊ မုံရြာ ၊ ေတာင္ၾကီးတုိ႔တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာ ၿဖစ္ၿပီး ဇြန္လေနာက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မူတြင္ ဂဏန္း ၁၀ လုံးပါ ဖုန္းလုိင္းတစ္လုိင္း ၊ ၿမ၀တီ ရုပ္သံ ၊ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္သံ ခုႏွစ္လုိင္းကို အခမဲ့ ၾကည္႔ရူႏုိင္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ လစဥ္ေၾကးအၿဖစ္ ၿမန္ႏူန္းအလုိက္ 512 KBps တစ္လ လွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ၊ 1MBps တစ္လ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၊ 2 MBps တစ္လလွ်င္ တစ္သိန္းခြဲ ေပးေဆာင္ရမွာ ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

About poetic

Poetic has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF