စမ္းသပ္ဆဲ စံနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာျခင္း၊ စာပို႔ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္နိုင္မည့္ လိုင္စင္မဲ့ ဆဲလ္လူလာနက္ဝပ္

Fort Lauderdale, Florida မွ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္ ဆဲလူလာဖုန္း နက္ဝပ္တမ်ိဳးသည္ အျခား ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အကူအညီမပါပဲ ကိုယ္ပိုင္ အသံလႈိင္းကို ထုတ္လႊင့္ကာ ဆက္သြယ္နိုင္သည္။ xG နည္းပညာအရ အေျခစိုက္ ထုတ္လႊင့္စက္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဟန္းဆက္မ်ားကို သံုးကာ Cordless ဖုန္းမ်ားနွင့္ အျခားေသာ Short-range devices မ်ားမွ အသံုးျပဳသည့္  အကန္႔အသတ္မဲ့ 900 MHz band Signal မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနိုင္သည္။
၄င္းကို Cognitive ေရဒီယို နည္းပညာ ဟုေခၚၿပီး အဆိုပါ နည္းပညာအရ ကန္႔သတ္မႈ အရင္းအျမစ္ ႀကီးထြားလာေနေသာ ႀကိဳးမဲ့ အသံလႈိင္းမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်နိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိေပသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပသခဲ့ေသာ xG နည္းပညာသံုး ဆဲလူလာနက္ဝပ္ ျပပဲြအရ ၄င္းအေနနွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ႀကီးထြားလာမႈနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအား အေထာက္အကူ ျဖစ္နိုင္ေပသည္။ Cognitive ေရဒီယို မ်ားသည္ အေျခစိုက္ ထုတ္လႊင့္စက္နွင့္ နက္ဝပ္တို႔ကို ပူးတဲြတပ္ဆင္ထားၿပီး xMax ဟု
အမည္ေပးထားကာ ဟန္းဆက္မ်ားကိုလည္း ၄င္းအတြက္ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။

ထိုေရဒီယိုတိုင္းသည္ ၾကည္လင္ေသာ အသံလႈိင္းစဥ္ကို တစကၠန္႔လွ်င္ ၃၃ ႀကိမ္ ဖမ္းယူနိုင္သည္။ အကယ္၍ အျခား Signal တစ္ခုကို ေတြ႕ရွိပါက ဟန္းဆက္နွင့္ ထုတ္လႊင့္စက္တို႔ ထိန္းညွိမႈ ျပဳလုပ္ကာ အျခား Signal မ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ ထိန္းထားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ xG နက္ဝပ္ အတြင္းရွိ
အေျခစိုက္ ထုတ္လႊင့္စက္ ၆ လံုးမွ တစ္လံုးစီသည္ အခ်င္းဝက္ ၂.၅ မိုင္ အက်ယ္အတြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္သည့္အတြက္ ပံုမွန္ ဆဲလူလာဖုန္း တာဝါမ်ားနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္နိုင္ေပသည္။

“Fort Lauderdale မွာ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ နက္ဝပ္က လူေပါင္း ၁၁၀၀၀၀ ေလာက္ ရွိေနတဲ့ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာကို လႊမ္းၿခံဳထားနိုင္တဲ့အတြက္ က်ဳပ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုင္းကို အသံုးျပဳထားတဲ့ ႀကိဳးမဲ့ လံုၿခံဳေရးကင္မရာေတြ၊ ကေလးထိန္းစက္ေတြ (baby monitors) နဲ႔ ႀကိုးမဲ့ဖုန္းေတြကို ဆက္သြယ္ ေတြ႕ရွိနိုင္ပါတယ္” ဟု Sarasota,
Florida တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ xG ကုမၸဏီမွ ဒုဥကၠ႒ Rick Rotondo က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရဒီယိုအမ်ားစုသည္ လံုးဝ ၾကည္လင္ေသာ frequencies ကိုသာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ္လည္း xG ေရဒီယိုမ်ားသည္ အသံုးျပုသည့္ အခ်ိန္ကြာျခားမႈအေပၚ မူတည္၍ အသံလိုင္းမ်ားကို ခဲြျခားနိုင္ေၾကာင္း Rick Rotondo က ေျပာခဲ့သည္။ ၄င္းအသံလိုင္းကို အသံုးျပဳေနေသာ ကိရိယာတစ္ခု၏ အသက္ဝင္မႈ ရပ္နားသည္နွင့္ Signal မ်ားကို ထည့္သြင္းနိုင္ေပသည္။

လက္ရွိနည္းလမ္းအရ ၿမို႕ျပဧရိယာ တစ္ခုတြင္ 900 MHz band Signal  ကို အသံုးျပဳမႈမွာ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု Rick Rotondo က ေျပာခဲ့သည္။

ထိုကုမၸဏီသည္ လက္ရွိတြင္ New Mexico ရွိ Fort Bliss အေမရိကန္စစ္ေရး ေလ့က်င့္ေရးစခန္းတြင္ xMax နက္ဝပ္ႀကီးတစ္ခု ျပဳလုပ္ခြင့္ ကန္ထရိုက္ ရရွိထားၿပီ ျဖစ္သည္။ “သူတို႔ အေနနဲ႔ လက္ရွိ ဆဲလူလာဖုန္းေတြမွာ သံုးနိုင္တဲ့ စကားေျပာ၊ စာပို႔၊ အီးေမးပို႔၊ အခ်က္အလက္ပို႔ စတာေတြကို သူတို႔ရဲ႕ အေျခစိုက္စခန္းေတြမွာ ဆဲလူလာ နက္ဝက္တည္ေဆာက္ၿပီး အသံုးျပဳနိုင္ဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ေျမျပင္မွာ ျမန္ဆန္တဲ့ တပ္ျဖန္႔မႈ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္” ဟု  Rick Rotondo  က ေျပာဆိုခဲ့သည္။    ။

Source: Technology Review

A Cell-Phone Network without a License
A trial cell-phone network in Fort Lauderdale, Florida, gets by without something every other wireless carrier needs: its own chunk of the airwaves. Instead, xG Technology, which made the network, uses base stations and handsets of its own design that steer signals through the unrestricted 900-megahertz band used by cordless phones and other short-range devices. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF