၀င္ေငြလိုလား ေငြလိုလား

လူ႕ဘ၀မွာ ဘာအေရးႀကီးဆံုးလဲလို႕ေမးတတ္ၾကပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္လူသားတစ္ဦးရဲ႕ ဘ၀မွာ အေရးႀကီးဆံုးအရာေတြဟာ  Income (၀င္ေငြ)၊ Knowledge (ဗဟုသုတ)၊ Strength (ခြန္အား)၊ Technology (နည္းပညာ) နဲ႕ ့့Humanity (လူသားဆန္မႈ) တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀င္ေငြက ပထမဦးဆံုးအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလိုက္ရင္ အမ်ားအားျဖင့္ ၀င္ေငြကို ေငြနဲ႕ မွားယြင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႕ ေငြလံုးမမတူပါ။
၀င္ေငြဆိုတာက မိမိကုိယ္စြမ္းအား၊ ဥာဏ္စြမ္းအားနဲ႕ ရရွိလာတဲ့ ေငြကို ၀င္ေငြလို႕ေခၚပါတယ္။ ေငြဆိုတာကေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ကို လဲလွယ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ၾကားခံပစၥည္းတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေငြနဲ႕ ေငြဟာလံုး၀မတူပါဘူး။  ၀င္ေငြေၾကာင့္ လူသားေတြ ဟာ ပိုေကာင္းတဲ့ဘ၀ေတြရလာၾကတယ္။ ေငြေၾကာင့္ လူသားေတြဟာ ဆြံ႕အ၊ နားမၾကားေတြျဖစ္လာတာမ်ားပါတယ္။ မ်က္လံုးေတြရွိေသာ္လည္း မ်က္ကန္းေတြျဖစ္လာတယ္။ နားေတြရွိလွ်က္နဲ႕ နားကန္းေတြျဖစ္လာပါတယ္။  ပါးစပ္ေတြရွိေသာ္လည္း ဆြံ႕အသူေတြျဖစ္လာၾကတယ္။ ဦးေႏွာက္ရွိေသာ္လည္း စဥး္စားဆင္ခ်င္ဥာဏ္လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေနာက္ကိုလိုက္သူေတြဟာ အသိဥာဏ္ေတြပါ ကင္းမဲ့သြား ၿပီးေတာ့ လူ႕တိရိစၦာန္ေတြျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

နဲနဲပိုျပည့္စံုေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ လူသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက တရားဥပေဒနဲ႕ အညီ လံုေလာက္တဲ့ ပံုမွန္၀င္ေငြကို အလုပ္မွရရန္ ျဖစ္ပါ တယ္။ တရားဥပေဒနဲ႕ အညီဆိုတဲ့ေနရာမွာ မိမိ၀င္ေငြဟာ မိမိကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာနဲ႕အညီျဖစ္ရပါမယ္။အမ်ားသေဘာတူထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႕ အညီျဖစ္ရန္လိုပါတယ္။ ဒီေလာကမွာ ၀င္ေငြရႏိုင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရလာတဲ့၀င္ေငြဟာ မိမိအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ၀င္ေငြျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၀င္ေငြေတာ့ရပါရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးနဲ႕ ကားခနဲ႕ ကုန္သြားတာပဲဆိုရင္ေတာ့ အဆင္မေျပေသးပါဘူး။ လံုေလာက္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ယေန႕လူငယ္ေတြအတြက္ ၀င္ေငြဟာ မိမိရဲ႕ က်န္းမာသန္စြမ္းဖို႕အတက္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး ရွိရမယ္။ သူတစ္ပါးေလးစားေလာက္တဲ့ အ၀တ္အစားနဲနဲပါးပါးလညး္၀ယ္ႏိုင္ရမယ္။ Entertainment လို႕ေခၚတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေလးလည္း နဲနဲပါးပါး လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ နည္းနည္းလည္း စုေဆာင္းႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀င္ေငြနဲ႕ပတ္သက္ရင္ အေရးႀကီးဆံုးက စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ မိမိ ဒုကၡခံၿပီး စုေဆာင္္းရန္မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိ၀င္ေငြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုကို မျဖစ္မေန စုေဆာင္းၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစုေဆာင္းမိတဲ့ေငြဟာ မိမိရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဘ၀မွာ  တန္ဘိုးအရွိဆံုးအရာဟာ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ေငြရလာတာနဲ႕ မၿပီးေသးပါဘူး။ ဒီကိုယ္ပိုင္ေငြကို တုိးပြြားေအာင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘ၀ကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနလိုသူေတြအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္္တဲ့ ၀င္ေငြရွာေဖြျခင္း၊ စုေဆာင္ျခင္း နဲ႕ တုိးပြားေအာင္လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမ်ားမွာ တစ္ခုခုပ်က္ကြက္ေနၿပီဆိုရင္ လမ္းမွားေနၿပီလို႕သာေအာက္ေမ့ပါေတာ့။

အမ်ားအားျဖင့္လူသားေတြဟာ ဘ၀မွာ ေငြသာအေရးႀကီးဆံုးလို႕ ယူဆၾကတာမ်ားပါတယ္။ ေငြေနာက္ကိုသာတစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ လိုၾက ပါ တယ္။  ဒါေၾကာင့္ အမွားေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခု က်ဴးလြန္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူူ႕သဘာ၀အရ ဘ၀ကို ပိုၿပီးလံုျခဳံလိုတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ေလးစားမႈကို လိုခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြင့္အေရးရၿပီဆိုတာနဲ႕ မလြတ္တမ္းအသံုးခ်ၾကတာပါပဲ။ မွန္တယ္၊ မွားတယ္ ဆိုတာကို မစဥ္းစားႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။ ဒီလိုလူေတြဟာ ေငြေၾကးမ်ားကိုေတာ့ စုေဆာင္းႏိုင္ၾကပါတယ္။ဒီေငြေတြကို မသမာေသာနည္းမ်ားနဲ႕ ရရွိထားတာဆိုေတာ့   သူတို႕ကိုယ္သူတို႕  ဘယ္ေတာ့မွ လိပ္ၿပာမသန္႕ပါဘူး။ ဘယ္္သူလာ လုမလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္လာဖ်က္ဆီးမလဲ ဆိုၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ေတြနဲ႕သာ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဘ၀ေတြကို ေက်ာ္လြန္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ဟာ တစ္ခန္းရက္ျပဇာတ္လိုပါပဲ။ ဒီေငြေတြရဲ႕ ေက်းကြၽန္အျဖစ္နဲ႕ ဘ၀ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စြာနဲ႕ပဲ ျဖတ္သန္းသြားၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္စကားပံုေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။ Money is a good servant, but a bad master  လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြေတြေၾကာင့္ ရရွိတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားဟာ တခဏသာျဖစ္ပါတယ္။

၀င္ေငြနဲတာမ်ားတာ အဓိကေတာ့သိပ္မက်ပါဘူး။ ၀င္ေငြဆိုတာက ရွင္သန္ေနျခင္းသေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အေမဇုန္သစ္ေတာႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားဟာ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ သစ္ေစ့ေလးမွားမွ အစျပဳခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။မိမိရဲ႕ အစပိ်ဳး၀င္ေငြဟာ ဘယ္ေလာက္နဲနဲ စုႏိုင္ရင္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေနပါၿပီ။ စုေဆာင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြျဖစ္ၿပီဆိုရင္ တိုပြားေအာင္လုပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ ဘ၀ကို လိုခ်င္ရင္ ၀င္ေငြကသာစၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF