ပုဂံ ေရႊဆံေတာ္ ေစတီၾကီး၏ ေတာင္ဘက္ ” ငါဖုန္သင္ေယာင္ဂူဘုရား” အတြင္းရွိ စက္၀ိုင္းပန္းခ်ီ မ်ားကို ၾကည့္ရင္း ပုဂံသူ ပုဂံသား တို ့ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ေထရ၀ါဒ ရွိ စၾက၀ဠာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သူ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာျဖစ္ေနၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သူ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရင္းမွ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို ့ ကမၻာ ၾကီးႏွင့္ လူသတၱ၀ါတို ့မၾကာမီရင္ဆိုင္ ရေတာ့ မည့္ ေဘးအႏ ၱရယ္မ်ား အေၾကာင္းကို အေလး အနက္ ေျပာပါသည္။သူ ့စကားသံ၌ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့သံေတြပင္ပါေနသည္ကို အမွတ္ရေနပါသည္။ သူေျပာ ျပသည္မ်ား ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးလိုက္လွ်င္ေအာက္ပါကဲ ့သို ့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (၂) ကၽြႏ္ုပ္တို ့ကမ ၻာ၏ သက္တမ္းအတြင္း၌ ရာေပါင္းမ်ား စြာ ေသာ အရြယ္ အစား မ်ိဳးစံုေသာ ၾကယ္တံခြန္မ်ားသည္ ကမၻာၾကီးကို ၀င္၍ တိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့ ေလထုအတြင္းသို ့ၾကယ္တံခြန္ တို ့ ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ာသည္ တန္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီ၍ ၀င္လာ ခဲ့ၾကဖူးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၅ သန္း ခန့္ က ၾကယ္တံခြန္ ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို ့ကမၻာကို ၀င္၍ တိုက္ခိုက္ဖူးသည္။ ထိုသို ့ ၀င္ေရာက္၍တိုက္လာေသာ ၾကယ္တံခြန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ထိမွန္မႈေၾကာင့္ ဒိုင္ႏိုင္ေဆာ သတၱ၀ါၾကီးမ်ား မ်ိဳးျပဳန္းလုမတတ္ျဖစ္သြားသည္။ ထို ့ေနာက္မ်ား မၾကာမီ ကမၻာ မွ ဒိုင္ႏိုေဆာ္ သတၱ၀ါ မ်ား အစတံုး ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကည္သည္ဟု သိပံ ပညာရွင္အခ်ိဳ ့က ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ ့က ဆိုေသာ အဆို ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးက လက္ခံခ်င္မွေတာ့ လက္ခံၾကလိမ့္မည္။ သို ့ရာတြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာတို ့ ကမၻာမွ မ်ိဳးျပဳန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကျခင္းက ေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒိုင္ႏို္ေဆာ္တို ့ ကမၻာမွ မ်ိဳးျပဳန္းေပ်ာက္ကြယ္ သြားျခင္းအေၾကာင္းၾကားရေသာအခါ ၾကားရသူတို ့သည္။ မိမိ တို ့ႏွင့္မဆိုင္သလို လို ထိတ္လန္ ့ရေကာင္းမွန္းမသိသလိုလုိ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚ၌ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၁၅၀ ခန္ ့မွ် အသက္ရွင္ေနခဲ့ ႏိုင္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚ ၌ လူတို ့သည္ လူအျဖစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ႏွစ္ ၄ သန္း မွ်ပင္ မရွိေသး၊ လူတို ့ သည္ ကမၻာေပၚမွ မၾကာခင္ပ်က္စိးမ်ိဳးျပဳန္းရေတာ့မည့္အေျခအေန မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနျပီ ဟု သိပံ ပညာရွင္တို ့က  သတိေပးေနၾကသည္။ လူမ်ိဳးျပဳန္ေးတာ့မည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီဟု သိတေပးေနေသာ္လည္း ယေန ့ကမၻာၾကီး၌ တစ္စကၠန့္ တိုင္းတြင္ လူ ၃ ဦး က် ေမြးဖြားလ်က္ရွိသည္။ တစ္ရက္အတြင္း ၌ ပင္ လူဦးေရ ႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ တိုးလ်က္ရွိသည္။ လူေတြတိုးတက္ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျမိဳ ့ၾကီးမ်ားသည္ မြန္းက်ပ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လ်က္ ကမၻာ့ အၾကီး ဆံုး ျမိဳ ့ၾကီးမ်ား ၌ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း လူဦးေရ ၁၀၀၀၀၀၀ ခန္ ့ တို းလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသုိ ့လူေတြတိုးတက္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ျမိဳ ့ၾကီးမ်ားသည္ မြန္းက်ပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ၀န္းက်င္ညစ္ညမ္း မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါမ်ား ကို ကုသရသည့္ စားရိတ္ မ်ား အဆမတန္ တက္၍ လာပံုကို ကမၻာ့  ဘဏ္ မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆးပညာ၏ အစြမ္းသတိၱ ထက္ျမက္မႈေၾကာင့္ လူတို ့အေသအေပ်ာက္နည္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း ပ်က္စီးေနေသာ အိုဇုန္းလႊာသည္ ယခု အတိုင္းသာ ဆက္လက္ပ်က္စီးေနသည္ ဆိုလွ်င္ လူတို ့မၾကာမီ ကမၻာ မွ မ်ိဳးတံုးသြားေအာင္ ဖန္တီးမည့္ အေျခအေန မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေတာ့ မည္ဟု ပညာရွင္မ်ား က သတိေပးေနၾကသည္။ ကမၻာၾကီး ၌ လူဦးေရ အဆမတန္မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ လူေတြေနထိုင္ဖို ့ေနရာေတြခ်ဲ ့ေနၾကရသည္။ ေနရာခ်ဲ ့ရင္း သစ္ေတာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား ျပဳန္းတီးကုန္ ၾကသည္။လူတို ့ စား၀တ္ေနရင္းအတြက္ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲ ၾကသည္။ ေလာင္စာ အျဖစ္ အသံုးျပဳ မီးရိႈ ့ပစ္ၾကသည္၊ အျခား လူ ့အသံုးအေဆာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္လည္း သစ္ပင္မ်ားကို အေတာ မသတ္ခုတ္လွဲၾကသည္။  သို ့ႏွင့္ သဘာ၀ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးလာရာမွ ထို ျပဳန္းတီး သြားေသာ ေနရာမ်ားက လြင္တီးေခါင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုလြင္တီးေခါင္မ်ား ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ မိုးရြာေသာအခါ ေရကို ေျမက ထိန္းမထား ႏုိင္၊ ထိုသို ့ ထိန္းမထား ႏိုင္ မႈမွ အေၾကာင္းဆက္၍ ေရၾကီးျခင္း မိုးေခါင္ျခင္း ေတြ တစ္လွည့္စီျဖစ္ၾကသည္။ ေျမဆီလႊာတြင္ ေရကို ထိန္းမထားႏိုင္ေသာ အခါ ေျမၾသဇာ ညံ့ဖ်င္း၍ ေကာက္ပဲသီးႏံွ တို ့သည္ လူတို ့ကို အာဟာရျဖစ္ေစေသာ အစြမ္းသတၱိ တို ့ကုန္ခန္း သြားၾကမည္။ အာဟာရ ျပည့္၀စြာ မရေသာ လူတို ့၌ ေရာဂါေပါင္းစံု ၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ အသက္တန္းတို ့ လည္း ဆုတ္ယုတ္သြားႏုိင္သည္။ လူတို ့သည္ အစာေရစာ အတြက္၊ ေနေရး၀တ္ေရး တို ့အတြက္ တိုး တက္ ပါသည္ဆိုေသာ စက္မႈအတတ္ ပညာ၊နည္းပညာ တို ့ျဖင့္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ပင္လယ္ျပင္တို ့ပါမက်န္ သဘာ ၀ အရင္းအျမစ္ မ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲ ေနၾကသည္။ စင္စစ္ လူတို ့သည္ လူတို ့၏ တတ္သိစြမ္းရည္တို ့ျဖင့္ သဘာ၀တရားကို ဖ်က္ဆီျဖိဳခြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ စက္မႈအတတ္ပညာတို ့ျဖင့္ သဘာ၀ ကို အႏိုင္ယူဖို ့တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာ စက္ရံုအလုပ္ရံုတို ့ မွ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းတို ့သည္ မ်ားသည္ ထက္မ်ားလာကာ ၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္ ့လွပါသည္.ဆိုေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၾကီးမ်ားသည္ပင္ စြန့္ ပစ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းလာၾကသည္။ လူတို ့ေလာင္စာ ဆီ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္  ႏွင့္ အျခား အျခားေသာ လူတို ့ဖန္တီး တီထြင္ထားမႈမ်ား မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေငြ ့မ်ိဳးစံု သည္ ေလထု ကို ညစ္ညမ္းေစလ်က္ရွိသည္။ ထိုညစ္ညမ္းမႈက လူတို ့ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တို ့ကို သာမက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တို ့ကိုလည္း အႏၱာရာယ္ ျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ ထိုမွ်မဟုတ္ေသး၊ လူသံုးကုန္အမ်ိဳးအစား မ်ား စြာကို ထုတ္လုပ္မႈ ျပဳရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ ကလိုရိုဖလူရိုကာဗြန္ (CFC) ဓာတ္ေငြ ့မ်ားက အိုဇုန္းလႊာကို အၾကီးအက်ယ္ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိသည္။ CFC သည္ လူတို ့သက္သာလြယ္ကူ အဆင္ေျပမႈအတြက္ မ်ား စြာ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သကဲ့သို ့ရွိသည္မွာ မွန္ပါ၏။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၌ ေန ့စဥ္စားသံုးေနေသာ အစားအစာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို CFC မ်ား အသံုးျပဳထားေသာ အေအးခန္းမ်ား တြင္ သိုမွီးၾကသည္။ CFC က ေဆးမႈတ္ျခင္း ဖုန္လွဲျခင္း အလုပ္မ်ားကိုလဲ လုပ္ေပးသည္။ လူတို ့သက္သာ လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ သံုးႏုိ္င္ေသာ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ား အခု အခံ ပစၥည္း မ်ားကိုလည္း CFC ကို အသံုးျပဳ ၍ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ကြန္ျပဴတာ စက္ရံုမ်ား ၌ ဖုန္သန့္ ရွင္းေပးေသာ ေဆးရည္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရာ ၌ လည္း CFC ကို အသံုးျပဳသည္။ စားေသာက္ကုန္ ဂိုေဒါင္မ်ား ကုန္ရံုမ်ား တြင္ ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းသည့္ အခါ ၌ လည္း CFC ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ေကာ္ဖီထည့္သည့္  ေရျမဳပ္ခြက္မ်ား၊ ၾကက္ဥ ထည့္သည့္ ဘူးမ်ား၊ အစားအေသာက္ပါဆယ္ ထုပ္ ထည့္ေပးသည့္ ဘူးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း CFC  သည္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအမ်ားအျပား ကိုစီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရာ ၌ CFC သည္ လြန္စြာမွ အေရးပါလာသည္။သို ့ျဖစ္၍ စီးပြားေရးသမားမ်ား ၏ မက္လံုးေပးမႈေၾကာင့္ အလိုေလာဘ မကင္းႏိုင္ၾကေသာ ပညာရွင္တို ့က CFC မ်ားကို ထုတ္ေပးခဲ့ၾကရာ ယခုအခါ၌ CFC 11 CFC 12 ဟု အမည္ေပး၍ ပင္ ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္မိမိတို ့အလိုေလာဘ အက်ိဳးရလဒ္ အထိေလာက္ သာ ေရာက္ေသာ၊ မိမိတို ့အလိုေလာဘ ဂုဏ္သိကၡာ ၏အနီးအပါးေလာက္က သာ ေရာက္ေသာ အေတြးအျမင္တို ့ျဖင့္ CFC ကို အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္း သံုးပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားအျပား ထုတ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးသမား မ်ား CFC ကိုထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ မိမိတို ့အလိုေလာဘ မွ ေက်ာ္လြန္၍ ကမၻာ လူ ့သတၱ၀ါ အမ်ား အျပားကို CFC က မည္ကဲ့သို ့အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္ေစႏုိင္သည္ဟူ ေသာ အေတြး အျမင္မ်ိဳးကို မေတြးလို ၾက။ CFC မ်ားသည္ ျဒပ္ေသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျဒပ္ ေသမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အျခား ဓာတ္မ်ားကဲ့သို ့ရက္ပိုင္းလပိုင္းေလာက္ျဖင့္ ပ်က္စီးသြားျခင္း မရွိဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မပ်က္မစီး ရွိေနႏိုင္သည္။ ပညာရွင္တို ့က ထို CFC တို ့သည္ ေလထုထဲတြင္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္သြား၍ ၅ ႏွစ္အတြင္း စထရက္တို စဖီးယား ေလထု အလႊာ ထိ ေရာက္သြားၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။ ထို ေလထု အလႊာ သို ့ေရာက္ေသာ အခါ CFC  တို့ သည္ ဓာတု ဖြဲ ့စည္း မႈ အရ အိုဇုန္းျဒပ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ထို အိုဇုန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေလေတာ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ CFC တြင္ပေသာ ကလို ရင္းအက္တမ္တစ္လံုးသည္ အို ဇုန္း O3 ႏွင့္ ေပါင္းလိုက္၍ ဓာတ္ျပဳရာ ၌ O2 ကို ျဖစ္ေစသည္။ ထိုသို ့ျဖစ္ေစ၍ ကလို ရင္းမိုေနာက္ဆိုဒ္ ျဒပ္ ကိုထုတ္ေပးသည္။ ဆက္၍ ဒုတိယအၾကိမ္ဓာတ္ေျပာငး္လဲမႈျဖစ္ရာ၌ ကလိုရင္းမိုေနာက္ဆိုက္ သည္ ေအာက္စီဂ်င္ O တစ္လံုးတည္း ႏွင့္ ဓာတ္ေပါင္းလိုက္၍ O2 ျဖစ္လာေသာ အခါ ကလိုရင္း အက္တမ္တစ္လံုးထြက္လာျပီး အိုဇုန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈျပဳသည္။ ကလိုရင္းအက္တမ္တစ္လံုးသည္ ပင္ အိုဇုန္းျဒပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္။ ယခုအခါ၌ စထရက္တိုစဖီးယား ေလထု အလႊာသို ့ ကမၻာ မွ လြင့္တက္သြားေသာ CFC ဓာတ္ေငြ ့`၏ ပမာဏသည္ တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ သန္း၂၀ ေက်ာ္ပင္ ရွိေနေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ ့ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို CFC တို ့သည္ အိုဇုန္း လႊာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ဖ်က္ဆီးေနႏိုင္စြမ္း ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လူသတၱ၀ါတို  ့ကို အႏၱာရယ္ ျပဳႏုိင္ေသာ ေနမွလာသည့္ ခရမ္းလြန္ေရာ္ငျခည္ Ultra Violet Ray ကို အို ဇုန္းလႊာက ကာကြယ္ေပးထားသည္။ အုိဇုန္းလႊာသာ မရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို ့ကမၻာ ၾကီးသည္ အဖက္ဖက္ ၌ ေဖာက္ေဖာက္ျပန္ျပန္ေတြျဖစ္ကုန္ႏုိင္သည္။ ေနေရာင္၌ အေရာင္ခုႏွစ္မ်ိဳး (ခရမ္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနီေရာင္) ပါ၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ေရာင္ျခည္လိႈင္း အတိုင္းအတာအရ ထိုအေရာင္ခုႏွစ္မ်ိဳးသည္ (400mm) ႏွင့္ (760mm) ၾကားတြင္ရွိသည္။ ခရမ္းေရာင္ Violet သည္ ေရာင္ျခည္လိႈင္း (400mm) တြင္လည္းေကာင္း အနီေရာင္သည္ ေရာင္ျခည္လိႈင္း (760mm) တြင္လည္းေကာင္း ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ေရာင္ျခည္လိႈင္း (760mm) ေအာက္ေရာငျ္ခည္ကို ခရမ္းလႊန္ေရာင္ျခည္ Ultra Violet Rays ဟုေခၚသည္။ ေရာင္ျခည္လိႈင္း 760mm ထက္ပိုေသာ ေရာင္ျခည္ကို အနီေအာက္ေရာင္ျခယ္ Infra-Red Rays ဟုေခၚသည္။ ထိုခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ လူတို ့၌ အေရျပား ကင္ဆာ မ်ားကို ရ၍ လူေတြမ်ိဳးတံုးသြားေလမည္ေလာ၊ ထိုခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ လူတို ့၏ မ်က္စိ အတြင္းပိုင္း အလႊာမ်ားကို ပ်က္စီးႏိုင္၍ လူတို ့ကမၻာ သည္ မ်က္ကန္းတို ့၏ ကမၻာ အျဖစ္သို ့ေရာက္သြားေလမည္ ေလာဟု ပညာရွင္တို ့က စိုးရိမ္ၾကသည္။ အိုဇုန္းပ်က္စီး မႈေၾကာင့္ မၾကာေတာ့သည္ ကာလတြင္ ကမၻာ ၌ အပူရွိန္မ်ား ျမင့္တက္လာမည္၊ ထို သို ့ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေျမာက္၀င္ရိုးစြန္း၊ ေတာင္၀န္ရိုးစြန္း တို ု့မွ ေရခဲေတာင္မ်ား ၊ ကမၻာ ့ ေတာင္တန္းၾကီးမွားေပၚမွ ေရခဲျပင္ၾကီးမ်ား အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္သည္။ ထို အခါ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေရျပင္တို ့ျမင့္တက္လာႏုိသည္။ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ပင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာတို ့၏ ပင္ကို ေရျပင္ျမင့္တက္လာပါက မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရၾကီးျခင္းေဘးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ၍ ကမၻာ ့ရာသီဥတုမ်ားသည္ အၾကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္သြားႏုိင္သည္။ရာသီဥတုတို ့ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္မႈတို ့ ပ်က္စီးျခင္း ျဖင့္ လူတို ့ကမၻာ ၌ ဒုဗ ၻိ ကၡႏ ၱရ ကပ္ ထို မွ တဆင့္ ေရာဂႏၱရ ကပ္၊ ထို မွ သတၱႏ ၱရ ကပ္တို ့ဆိုက္ေရာက္ကာ လူသတၱ၀ါတို ့ ကမၻာမွ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကေတာ့မည္ေလာ၊ ဒိုင္ႏိုေဆာ္ သတၱ၀ါတို ့သည္  ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္၊ ၁၅၀ ခန္ ့ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူတို ့၏ ကမၻာ ေပၚ၌ လူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္ မွာ ေက်ာ္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ ႏွစ္ ၄ သန္း မွ် ပင္ တင္းတင္းမျပည့္ေသး။ ထို သို ့ႏွစ္ ၄ သန္း ျပည့္ေအာင္ပင္ ကမၻာ ၌ မေနရေသးေသာ လူတို ့ကို မ်ိဳးတံုးသြား ရန္ အေျခအေန ေတြက ျဖစ္ေပၚလာလ်က္ရွိသည္။ (၃) အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေျပာျပီးေနာက္ သူ က “ဒိုင္ႏိုေဆာ္ သတၱ၀ါေတြမ်ိဳးတံုးခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း နဲ ့ လူေတြ မ်ိဳးတံုး မည့္အေၾကာင္းေတြကို ခင္ဗ်ား စဥ္းစားၾကည့္၊ ဒိုင္ႏိုေဆာ္ေတြမ်ိဳးတံုးခဲ့ရာတာ ဟာ သဘ၀တရားရဲ ့ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ပဲ၊ သဘာ၀ တရား ရဲ ့အခ်ယ္လွယ္ ကို ခံလိုက္ရလို ့ပဲ၊လူသတၱ၀ါေတြက ေတာ ့အသိဥာဏ္ျမင့္တယ္၊ အသိဥာဏ္ ရွိေတာ့လူသတၱ၀ါေတြဟာ သဘာ၀တရား ရဲ ့နိယာမ ျဖစ္စဥ္ ေတြကို နားလည္ႏိုင္စြမ္းတယ္။ ဒီလိုနားလည္တဲ့ အသိေတြနဲ ့လူသတၱ၀ါေတြဟာ သဘာ၀ တရားကို  ခ်ဳပ္ကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္စြမ္းတယ္။ သူတို ့အလိုက်ျဖစ္ေအာင္ သဘာ၀ တရားကို ဇက္ခ်ဳပ္ျပီး ခုိင္းေစတယ္။ လႊမ္းမိုး အႏိုင္ယူတယ္။ သူတို ့အ လိုက် အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းတယ္။ ဒီလို စြမ္းႏိုင္တာကို ပဲ လူေတြဟာ ဂုဏ္ယူေနတတ္ေသးတယ္။ သတၱေလာက မွာ လူဟာ အေတာ္ဆံုး အတတ္ဆံုး၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုးအျဖစ္ကိုေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အေတာ္ဆံုးအတတ္ဆံုး ဆို တဲ့လူ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပညာရွင္လူသတၱ၀ါဟာ အျမင့္ၾကီးမွာ ရွိတဲ့ သစ္ကိုင္းအဖ်ားပိုင္း မွာ ထိုင္ျပီး သစ္ကိုင္းအရင္းပုိင္းကို ခုတ္ပိုင္းေနမိတယ္ဆိုတာ ေမ့ေလ်ာ့ ေနတတ္တယ္။ အဲဒီလူဟာ မိမိေၾကာင့္ပဲ အျမင့္က က် ျပီး ဘ၀တုန္းႏိုင္သလို လူေတြဟာလဲ လူေတြရဲ ့လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ပဲ လူမ်ိဳးတုန္းသြားႏုိင္တယ္။ လူေတြကပဲ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ၾကီးကို ညစ္ညမ္းေအာင္လုပ္တယ္။ လူေတြကပဲ သစ္ေတာၾကီး ေတြျပဳန္းတီးေအာင္လုပ္တယ္။ လူေတြက ပဲ အိုဇဳန္းက ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကတယ္။ အိုဇဳန္းပ်က္ဆီးရင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာၾကီးေတြ ေဖာက္ျပန္ကုန္မယ္။ ရာသီဥတု ေတြ ေဖာက္ျပန္ကုန္မယ္၊ အစာအာဟာရ ေတြ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးျပီး ေရာဂါေတြ လည္း ေပါင္း စံုရမယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္း ကမၻာ မွာရွိတဲ့ အႏုျမဴဗံုးေတြ အားလံုး ေပါက္ကြဲရင္ ကမၻာၾကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲေၾကျပီး စကၠန္ ့ပိုင္း မိနစ္ ပိုင္း မွာ လူေတြျပဳန္းတီးသြား လိမ့္မယ္ ဆို တာ ေတြးျပီး ေၾကာက္ခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ စကၠန္ ့ပိုင္း ၊ မိနစ္ ပိုင္းအတြင္း  အသက္ေပ်ာက္ျပီး လူေတြ ျပဳန္းတီးသြားတာက မွ ေတာ္ေသးတယ္။ ေ၀ဒနာကို ၾကာရွည္မခံစားရလို ့ေပါ့။ လူေတြ ဒီအတိုင္းဆက္ျပီး အိုဇုန္းကို ဆက္ျပီး ဖ်က္ဆီးေနဦးမယ္ ၀န္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေအာင္ ဆက္လုပ္ေနဦးမယ္ဆိုရင္ ဒီတစ္ခါ လူေတြျပဳန္းတီး ပံုက ေ၀ဒနာ မ်ိဳးစံု ကို တရိရိ နဲ ့ ခံစား ရင္း အေတာ မသတ္ႏိုင္တဲ့ ရွည္လ်ား တဲ့ မခ်ိတင္ကဲ ညည္းညဴဟစ္ေအာ္ သံေတြနဲ ့ပင္ပင္ ပန္းပန္း ျပဳန္းတီး မႈမ်ိဳးျဖစ္မွာဆိုေတာ့ ဆက္မေတြးရဲ သေလာက္ပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလဲ လူေတြ သိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ ေရးသားတင္ျပဖို ့ကိုလည္းသူ ကေျပာေနသည္။

About snique

david snique has written 11 post in this Website..

just a man

   Send article as PDF