တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္သာ ျဖစ္ေပၚေနၾကျဖစ္ေသာ အဂၤါျဂိဳလ္ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးျဂိဳလ္ပူးမွူသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ျဖစ္ေပၚမည္ ဟု သိရသည္ ။ ပထမတစ္ၾကိမ္မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚမည္ဟုသတင္းရရွိသည္ ။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ရက္တြင္ ပထမျဂိဳလ္ပူးမွူျဖစ္ေပၚမည့္ အခ်ိန္သည္ ညေနငါးနာရီ ႏွစ္ဆယ္ခန္႕မွ ေျခာက္နာရီႏွစ္ဆယ္ခန္႕အထိ တစ္နာရွိမွ်ၾကာမည္ဟုခန္႕မွန္းရျပီး ဒုတိယ ျဖစ္စဥ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ ညေနငါးနာရီ ေလးဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႕မွ ေျခာက္နာရီ ႏွစ္ဆယ္ခန္႕အထိ နာရီ၀က္ေက်ာ္ခန္႕ၾကာျမင့္မည္ဟု သိရသည္။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!

   Send article as PDF