သာယာခ်မ္းေျမ႕ေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးကို ေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သင့္အိမ္ေထာင္ေရးအား က်န္းမာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခု ျဖစ္ရန္အတြက္ ရိုးရွင္း၍ အသံုးဝင္ေသာ အႀကံေပးခ်က္ ၁၂ ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။

၁။ သင့္အျပဳအမူမ်ားကို သတိထားပါ။
သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္က သင့္ကို အကူအညီေပးတဲ့ အခါမ်ိဳးတိုင္းမွာ “ေက်းဇူးျပဳၿပီး”၊ “ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” စသျဖင့္ သံုးစဲြေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ သူ႕အား ေလးစားမႈနွင့္ ခ်စ္ျမတ္နိုုးမႈကို ေဖာ္ျပပါ။ အလြယ္တကူ ရရွိေသာ အကူအညီျဖစ္၍ အေလးမထားပဲ မေနပါႏွင့္။

၂။ အေျပာင္းအလဲသည္ ဘဝအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္၏။
ေလ့လာမႈမ်ားအရ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈ ကင္းမဲ့ေစသည္။ သြားေနက် မဟုတ္ေသာ စားေသာက္ဆိုင္သို႔ သြားျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း စသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိုးစားပါ။ စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားကို အတူ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင္တို႔နွစ္ဦးအား နီးစပ္ေသာ ခံစားခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။

၃။ အတူတူ ကစား၊ အတူတူ နားပါ။
နွစ္ဦးလံုး စိတ္ဝင္စားသည့္ အားကစား (သို႔မဟုတ္) ဝါသနာပါရာ တစ္ခုခုကို အတူတူ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ထိုအရာအား နွစ္ဦးသား ဆက္ဆံေရးတြင္ ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ (တီဗီြၾကည့္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိုးကို မဆိုလိုပါ)။နွစ္ဦး အတူတကြ ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ သာယာၾကည္နူးမႈ ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

၄။ မွန္ကန္စြာ ရန္ျဖစ္ပါ။
အက်ိဳးရွိမည့္ကိစၥအတြက္သာ ျငင္းခုန္မည္ဆိုေသာ စည္းကမ္းကို သင့္စိတ္ထဲတြင္ စဲြၿမဲထားပါ။ သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္၏ နာမည္ကိုသံုး၍ ေခၚေဝၚျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ အမွန္တကယ္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အျငင္းအခံု ျပဳလုပ္ေနရာမွ တခါတရံ ရပ္နားထားပါ။ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္အား သူ႕စကားဆံုးေအာင္ ေျပာခြင့္ျပဳပါ။ သင္ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရန္ မႀကိဳးစားပါနွင့္။

၅။ အေပးအယူ လုပ္ပါ။
ေတာင္းဆိုမႈကို မည္သူမွ် မလုိလားေသာ္လည္း အေပးအယူလုပ္ျခင္းကိုမူ လူတိုင္း သေဘာက်ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္အား သူသေဘာမတူနိုင္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုလားပါက အေပးအယူ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္မည့္ အျမန္ဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ – “တကယ္လို႔ ရွင့္အေနနဲ႔ က်မႀကိဳက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ကို ျပမယ္ဆိုရင္ တနလၤာေန႔ည ေဘာလံုးပဲြကို ရွင္နဲ႔အတူ ဝိုင္းၾကည့္ေပးမယ္ေလ”။

၆။ ဦးေခါင္းနွစ္လံုး သံုးျခင္းသည္ တစ္လံုးတည္း သံုးျခင္းထက္ ပိုေကာင္း၏။
အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ေရာေနွာေပါင္းစပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနနွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ တန္ဖိုးရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကိုသာမက သူ၏ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း အေမြဆက္ခံရေပမည္။ သူ႕ျပႆနာမ်ားကို သိရွိရံုမွ်မက အတူတကြ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရေပမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္ အေနနွင့္ အလြန္ဝ လာပါက အစားအေသာက္မ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္စားေစျခင္းအျပင္ အားကစား ေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း သူနွင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

၇။ ေဝးကြာျခင္းသည္ ၾကင္နာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္မပါပဲ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားနွင့္အတူ တခါတရံ ညအိပ္ညေန ေနၾကည့္ပါ။ သင္တစ္ဦးတည္း ေနထုိင္ရျခင္းျဖင့္ သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္အား လြမ္းဆြတ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။ သင့္အေနနွင့္ သဘာဝက်ေသာ သူတစ္ဦးအျဖစ္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားနွင့္လည္း အခင္အမင္မပ်က္ ဆက္ဆံနိုင္ေပမည္။

၈။ ဖြင့္ေျပာပါ။
ေငြေရးေၾကးေရး၊ ဘာသာေရး၊ သစၥာတရား၊ ကေလးမ်ားကိစၥ စသည့္ျဖင့္ ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာဆိုပါ။ ဤသို႔ ေျပာဆိုရျခင္းသည္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါေပသည္။

၉။ ရယ္ေမာျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေဆး။
အမွားမ်ားအတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ ရယ္ေမာတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အကယ္၍ သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္က သင္၏ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ဝတ္စံုကို မီးက်ြမ္းေအာင္ မီးပူတိုက္လိုက္မိပါက ရယ္ေမာပစ္လိုက္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ရာတြင္ ရယ္ေမာျခင္းက ေဒါသထြက္ျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဤကိစၥသည္ ကမၻာပ်က္ေလာက္သည့္ အေရး မဟုတ္ပါေခ်။

၁၀။ ေရရွည္ကို ၾကည့္ပါ။
အကယ္၍ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္၏ အမည္ကို သူ႕အေနနွင့္ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့လွ်င္လည္း သူ႕အေနနွင့္ သင့္အေပၚ ဂရုမစိုက္ဟု ယူဆရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သင့္အေနနွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါက စိတ္အေနွာက္အယွက္ ျဖစ္ရသည့္ အေသးအဖဲြကိစၥမ်ားအတြက္ စကားမ်ားျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ သင္တို႔နွစ္ဦးလံုး လိုခ်င္ေသာ အရာမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။

၁၁။ မစဲြၿမဲသူအတြက္ အနိုင္မရွိ။
သင္တို႔ နွစ္ဦးၾကားရွိ ထံုးစံမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ အပ်က္မခံပါနွင့္။ ညစဥ္ အိပ္ရာဝင္ အနမ္းေပးျခင္း၊ မဂၤလာနွစ္ပတ္လည္ က်င္းပျခင္း စသည္ျဖင့္ နွစ္ဦးလံုး စိတ္ေက်နပ္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္မ်ားကို စဲြစဲြၿမဲၿမဲ လုပ္ေဆာင္ပါ။

၁၂။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးလမ္းသည္ အၾကမ္းခံနိုင္ေစသည္။
ေလ့လာမႈမ်ားအရ ခက္ခဲေသာ ကာလမ်ားကို ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ကာ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာ စံုတဲြမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ အျခားေသာ စံုတဲြမ်ားထက္ ပိုမို ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၾကသည္။

Ref: Reader’s Digest, 12 Simple Steps to a Blissful Marriage

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF