မေလးရွားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေမာ္တင္ေစ်းေဟာင္းေနရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တန္းမွီ ဟိုတယ္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ အဆုိပါေနရာသည္ အခ်က္ျခာက်ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိျပီး မ်က္ႏွာစာသည္ UMFCCI ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံသူမ်ား ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာက္တည္းခိုရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤနယ္ေျမသည္ စည္ပင္သာယာပိုင္နယ္ေျမျဖစ္သျဖင့္ ဖက္စပ္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္မည္ဟုသတင္းရရွိသည္ ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!

   Send article as PDF