မ်ိဳးရုိးထဲတြင္အဘိုးႏွင့္တူသူ

၄င္း၏မ်ိဳးရိုးထဲတြင္ ဘိုေအျဖစ္သူႏွင့္ တူသူမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၁၆ ဦးေျမာက္သမၼတ ျဖစ္သည္႕ ေအဘရာဟမ္လင္ကြန္း(၁၈၀၉-၁၈၆၅)ျဖစ္သည္။ တူညီသည္႕အခ်က္မ်ားမွာ သူသည္ ဘုိေအ ျဖစ္သူကဲ့သုိ႕ပင္ ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း။ နာမည္၏ ဦးဆံုးစာလံုးသည္ ေအ ဘရာဟမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏွစ္ဦးစလံုး၏ ဇနီးအမည္မ်ားမွာ ေမရီျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္သား တစ္ေယာက္သာရွိျပီး၊သားမ်ား၏အမည္မ်ားကိုလည္း ေသာမတ္စ္ ဟူ၍ မွည္႕ေခၚျခင္းတို႕ျဖစ္ ၾက သည္။

လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္း မျပဳလိုသည္႕ သမၼတ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဦးဆံုး သမၼတျဖစ္သည္႕ ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္(၁၇၃၂-၁၇၉၉) သည္ သမၼတအျဖစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သူ၏သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ၾကိမ္အတြင္းသူသည္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္းကို လံုး၀ မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ ျခင္းမျပဳရသည္႕ အေၾကာင္းမွာ သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္လွ်င္ သိကၡာက် သည္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး၊ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ရမည္႕အစား ဦးေခါင္းသာညိတ္ျပခဲ့သည္။

အသက္သတ္သတ္လြတ္စားသည္႕ အာဏာရွင္

နာဇီဂ်ာမနီ အာဏာရွင္ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ(၁၈၈၉-၁၉၄၅) သည္ သူ မကြယ္လြန္မီေနာက္ ဆံုးအခ်ိန္ထိ အသက္ သတ္သတ္လြတ္စားခဲ့သည္။

ဥပေဒပညာ၌ ပါရမီပါသူ

အေမရိကန္လူမ်ိဳးႏိုင္ငံေရးသမား အလက္ဇန္ဒါးဟာေမလ္တန္(၁၇၅၇-၁၈၀၄) သည္ ဥပေဒ ပညာကို အခိ်န္ (၄)လသာေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း အေတာ္ဆံုး ဆံုးေရွ႕ေနမ်ားအနက္တစ္ဦးအပါ
အ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။

About အာဂ

အာ ဂ has written 177 post in this Website..

ဘ၀ ကို အခုမွ စျပီး ခ်ေရးေနတာ ။ ဗလာစာရြက္ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ၾကမ္းတယ္။ CJ # 8112011

   Send article as PDF