ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာျမိဳ ့တြင္““ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တုိးတတ္ေရးဆုိင္ရာ ႏွိင္ငံတကာ အဖဲြ ့ၾကီး”” တစ္ရပ္တည္/ိွသည္။ မၾကာမီက ထုိအဖဲ ြ ့ၾကီးသည္ ကမၻာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္ (၂၀၀၀) ကို ဖိတိ္ေခၚျပီး အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ ့သည္၊ ထုိအစည္းအေဝးသုိ ့ တတ္ေရာတ္သူမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ခရစ္ယန္၊ အစၥလာမ္ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ဴး၊စသည့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္သည္။
ထုိအဖဲြ ့ၾကီးသည္ ယခု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္““ကမၻာ ့အေကာင္းဆုံးဘာသာဆု””ဟု သတ္မွတ္ျပီး ထုိဆုအတြက္ ဗုဒၶဘာသာကိုႏွင္းအပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF