အင္တာနက္ႏွင့္ Virus ျပႆနာ

လက္႐ွိတစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအရ Microsoft Windows အသုံးျပဳသူဦးေရဟာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဟက္ကာမ်ားဟာလည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် Windows ႐ွိအားနည္းခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴမ်ားအတြင္း Virus မ်ား ပို႔လႊတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အျခားအႏၱရယ္႐ွိေသာ Program မ်ားထည့္သြင္း တိုက္ခုိက္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံ႐ွိ ဟက္ကာအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘဏ္ Account မ်ားခိုးယူျခင္း ပုဂိၢဳလ္ေရးရာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအားခိုးယူျခင္း စသည္တို႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တစ္ခုလုံးအား၀င္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ဟက္ကာေတြကေတာ့ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ႐ွာေဖြျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ယက္စနစ္အား အေသးစိတ္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာလိုျခင္း၊ Program မ်ားကို စမ္းသပ္လုိျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းအငယ္အတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံ႐ွိ သုေတသီမ်ားရဲ႕ သတိေပးေျပာၾကားခ်က္အရ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလ်က္႐ွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတစ္လုံးဟာ 12 မိနစ္အတြင္း Virus ႏွင့္ အျခား Program မ်ား၀င္ေရာက္ကာ Operating System အားခ်ဳိးဖ်က္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔  Virus ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ Operating System မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ data မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း Network မွတစ္ဆင့္ အျခားကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြင္း ပ်ံ႕ပြားျခင္း စတာေတြအျပင္သင့္ရဲ႕ Storage Server ကိုေတာင္ေႏွာက္ယွက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ www မ်ားဟာသင့္အတြက္ Killer-apps မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာမည့္ အဓိက တရားခံသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ကေတာ့ AVG, Norton, MCAFee အစ႐ွိတဲ့ Antivirus ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Windows Vista မွာေတာ့ Anti spyware Utilities မ်ားျဖစ္သည္။ Windows Firewall, Windows Defender မ်ားပါ၀င္ၿပီး အျခားေသာ Thirdparty application မ်ားကိုလည္းထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF