ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မတရားတဲ့အခ်က္ေတြကို ေဆာင္းပါးတပုဒ္အျဖစ္ ေရးသားတင္ျပခ်င္တာ ၾကာေနပါၿပီ။ သို႔ေသာ္ အလုပ္တဖက္ႏွင့္မို႔ မေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဘ္မွာ တင္ထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ရွင္းလင္းထားသည့္ ေပးစာတေစာင္ကို ေတြ႔လုိက္ရသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ တုိးေစဖို႔၊ မဲေပးမယ္ဆိုရင္လည္း စဥ္းစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Ture Faith

………………………………………………………………………………….

ေရးသူ – အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ဒီဂ်စ္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ စစ္အစိုး ရ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကို အမိျမန္မာျပည္တြင္ ထာ၀ရတည္ျမဲေစရန္ ဖန္တီး ေရးဆြဲထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုကို ေမးလုိက္လွ်င္၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ မ ေကာင္းဘူးဟု သိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္အခ်က္က မေကာင္းတာလဲ၊ ဘယ္လိုမေကာင္းတာလဲ၊ ဘယ္ ေလာက္အထိ မေကာင္းတာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ဒီအေျခခံဥပေဒက အေရးႀကီးသလဲဟု ေမးျမန္းၾကည့္ သည့္အခါ မေျဖႏိုင္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤရွင္းလင္းခ်က္ကို ေရးသားၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မရွင္းမီ ပထမဦးစြာ အေျခခံဥပေဒ၏ သေဘာသဘာဝအဓိပၸါယ္ႏွင့္ မည္မွ်အေရးႀကီး အေလးထားရန္လိုအပ္သည္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ်င္ပါသည္။ တိုင္းျပည္တခု၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ၎တိုင္း ျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တျပည္ မည္မွ်တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ကို သိ ခ်င္လွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ တိုးတက္ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားကို လူအမ်ားစုက အားက်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုတိုင္းျပည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည္ကို မသိ ၾကပါ။ အမွန္တြင္ ထိုတိုးတက္ေနေသာ တိုင္းျပည္၏ေနာက္တြင္ ေကာင္းမြန္၍ တရားမွ်တေသာ အေျခခံဥပ ေဒက မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးထား၍ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ရန္ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္မွာ လူ႔အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ (မိမိ၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို လြတ္လပ္စြာ ရယူပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ျငင္းပယ္ပိုင္ခြင့္၊ ထိုတိုင္းျပည္အတြင္း ေနထိုင္သူအား လံုး တရားမွ်တေသာ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိမႈ) ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အဓိက အ ခ်က္မ်ားမပါရွိပါက ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံဥပေဒဟု မေခၚဆိုႏိုင္ပါ။ ထိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံဥပေဒမရွိ သည့္ တိုင္းျပည္သည္ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာမေကာင္းေသာ လူတေယာက္ကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လ်င္ျမန္စြာေသာ္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးခ်ဳိ႕ယြင္းကာ ေနာက္ဆံုး ေသဆံုးပ်က္စီးသကဲ့သို႔ တိုင္း ျပည္တျပည္သည္လည္း ၄င္း၏ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ အေျခခံဥပေဒ မည္မွ်မေကာင္းျခင္းအေပၚ မူတည္၍ တျဖည္းျဖည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လ်င္ျမန္စြာေသာ္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လူ႔အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚမူတည္၍ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားေကာင္း က်ိဳး၊ ႏိုင္္ငံတႏိုင္ငံလံုး၏ တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေသာ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံဥပေဒမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

စစ္အစိုး၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္ပါ သည္။

(၁) အျပစ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကို လြတ္ၿငိမ္းျခမ္းသာခြင့္ေပးထားျခင္း။

အေျခခံမူထဲတြင္ပါသည့္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ SPDC အဖြဲ႔ဝင္တိုင္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚအျပစ္ မ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္းကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SPDC အဖြဲ႔ဝင္တိုင္း၏ “အျပစ္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာတရားဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ” (RIGHT) အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားၿပီး မည့္သည့္တ ရားဥပေဒကမွ တရားစြဲဆိုခြင့္မျပဳဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ မတရားမႈမ်ားကို ပိုမ်ားလာေစႏိုင္သည္။ အျပစ္လုပ္မည့္သူမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ အခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

ယခု စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီရရွိရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရွး႐ႈ၍ သင္ပုန္းေခ်ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္က ျပစ္မႈမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကို ေနာက္ေနာင္တြင္ ဆက္ၿပီး မက်ဴးလြန္ေစေရးအတြက္ အခိုင္အမာ တားျမစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ထိုသို႔ေသာ ျပစ္မႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြား မေပၚေပါက္ ေစရန္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ရပ္ေစရန္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ဳိးကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခခံဥပ ေဒမွ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထိုကဲသို႔ေသာအခ်က္ မရွိသင့္ေပ။

(၂) လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္မရွိျခင္း။

တရားဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္တခု ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တခုျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္အတြင္းေနထိုင္သူ အာလံုး တရားမွ်တေသာ ဥပေဒေအာက္တြင္္ ရွိသင့္သည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တဦးတေယာက္မွ် တရားဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေနျခင္း မရွိသင့္ပါ (No one is above the law)။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒ၌ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္သည္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ၎၏အဖြဲ႔ကို အခ်ိန္မေရြး ထုတ္ပယ္ခြင့္ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ စိတ္တိုင္းက် ျခယ္လွယ္ႏိုင္မည့္သူမ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီး တရားစီရင္ခြင့္အာဏာကို စစ္တပ္က ယူ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စစ္တပ္ကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေနေအာင္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ (Army is above the law in Burma)။ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္းျပည္မဆို ထိုသို႔ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ရန္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒကို အေျခခံဥပေဒမွ ထုတ္ပယ္သင့္သည္။

(၃) လူတေယာက္၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မရရိွျခင္း။

လူတဦးခ်င္းႏွင့္ လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ သူမ်ားအားလံုး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ အာဏာရလူတစု၏ မွားယြင္းေနမႈကို ေျပာဆို ေထာက္ျပ ျငင္းဆန္ခြင့္မရွိပါ။ လူဆိုသည္မွာ အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စုံေနသည္ မဟုတ္သလို အမွားမ်ားစြာကို လည္း လုပ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလူအား ေကာင္းမြန္ေစရန္ အမွားေထာက္ျပမည့္သူရိွၿပီး ထိုလူကုိယ္ တိုင္ျပင္မွ ေကာင္းမြန္ေပမည္။ ထို႔အတူပင္ အဖြဲ႔အစည္းတခုသည္လည္း အမွားမ်ား လုပ္တတ္သည္။ ထိုအမွား မ်ားကို ေထာက္ျပေပးရန္ တျခားအတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္း လုိအပ္ၿပီး ၎အမွားလုပ္ေနေသာအဖြဲ႔မွ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတခုတုိးတက္ႀကီးပြားရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ တိုးတက္ႀကီးပြားေနေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ထိုအခ်က္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္မရွိပါ။

ျမန္မာလူမ်ဳိးအမ်ားစုသုံးေနေသာ စကားရွိေသးသည္ “လူႀကီးေျပာစကားနားေထာင္ ျပန္မေျပာနဲ႔” ဟူေသာစ ကားပင္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည္မွာ မည္သူေျပာစကားမဆို နားေထာင္ၿပီး လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္းျပေျပာျပသင့္သည္။ အကယ္၍ ထိုသ႔ိုမဟုတ္ဘဲ ျပန္မေျပာနဲ႔ပုံစံႏွင့္ တ႔ံုျပန္ ခဲ့လွ်င္ ထိုလူသည္ ေလးစားစရာမရိွသည့္ လူျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုလူေျပာစကားကို နားေထာင္ရန္မလုိအပ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ကိုယ္ထင္ရာကုိလုပ္၊ ကိုယ္ေရးခ်င္တာ ေရးထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို လိုက္ နာလက္ခံရန္ မလိုအပ္ပါ။

(၄) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခြင့္ကို စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း။

၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုပါ အေရးႀကီးဆံုးႏွင့္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိေသာ္ လည္း အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ခြင့္မရိွပါ။ မဲခြဲကာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ရိွသည္။ ထိုသို႔မဲခြဲရာတြင္ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို (၇၅) % ထက္ေက်ာ္လြန္မွ ျပင္ဆင္ ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ (၂၅) % ကို ယူထားသည့္အတြက္ ထိုစစ္အာ ဏာရွင္မ်ား သေဘာမတူညီလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒကို မည္သူမွျပင္ခြင့္မရွိနိုင္ပါ။

တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရသည္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္ေပးထားလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ အစိုးရက လူတေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့လွ်င္ ထိုလူက ထိုအစိုးရ ကို တရားစြဲဆိုကာ အေရးယူခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔တရားစြဲခြင့္ရွိျခင္း၊ အမွန္တရားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အ ေျခခံဥပေဒ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒသည္ ထိုေကာင္း မြန္ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားကို စစ္အာဏာရွင္လုပ္သမွ် ခံေစရန္ ကၽြန္စနစ္သြင္းေနေသာ အခ်က္အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္မ်ား လည္း မ်ားစြာထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ အက်ဥ္းေျပာရလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္သူျပည္ သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအားလံုးကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ ပို၍တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ ေဘာင္တြင္းမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥေပဒသာျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ေသာအခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ထို ၂၀၀၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒကို က်ေနာ္ လက္မခံ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ပါ။

ယခု ဒီစာကို ဖတ္ေနေသာသူမ်ားလည္း လက္ခံႏုိင္ပါသလား။ က်ေနာ့္ယံုၾကည္ခ်က္အရ ေျပာရလွ်င္ စစ္အာ ဏာရွင္ႏွင့္တကြ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေရွး႐ုိးက်ၿပီး အာဏာကို လက္ကိုင္ျပဳေသာ လူ တခ်ဳိ႕သာ ထိုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု (၉၀) % ေက်ာ္က လက္ခံႏိုင္ၾကမည္မ ဟုတ္ပါ။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည္သို႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္နည္း။ တခ်ဳိ႕ က ‘better than nothing’ ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးသည္။ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္သည္ အလြန္မွားသည္။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ထုိဆုိးဝါးေသာ၂၀၀၈ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒကုိ ေထာက္ခံ အ တည္ျပဳၿပီးျဖစ္သလုိ အစိုးရသစ္သည္ ထိုဥပေဒကုိ လက္ေတြ႔အသုံးခ် အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒသည္ တိုင္းသူျပည္သားေကာင္းက်ဳိးျပဳရန္ မထည့္သြင္းထားသည့္အျပင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ ရန္သာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္တက္လာမည့္ အစုိးရသည္ ဆုိးရြားေသာ ၂၀၀၈ ျမန္ မာႏိုင္ငံအေျခခံဥပေဒအတုိင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုသာ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံအေျခအေနသည္ ယခုထက္ ပိုဆိုးရြားလာမည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ားသည္ စစ္အာရွင္မ်ားက တရားမဝင္ သတ္္ျဖတ္စဥ္ကပင္ မေကာင္းပါဟု မေျပာရဲသည့္သူမ်ား၊ မိမိေကာင္းက်ဳိးကိုသာၾကည့္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အာဏာကို ေမွ်ာ္ကိုးေသာ တကိုယ္ေကာင္းသမားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေကာင္းက်ဳိးကို အနည္းငယ္မွ်ေတာင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားသာပါသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပ်က္ေအာင္ဖ်က္ပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အရွင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ေရြး ေကာက္ပြဲကုိ မဲသြားမထည့္ျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လူတိုင္းကို မဲမေပးပိုင္ခြင့္ တရားဥပေဒအရရွိသည္ဟု ေျပာထားပါသည္။)

သာမန္အျမင္တြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ/သားမ်ားကုိ အေလးမထား လုပ္ခ်င္တာလုပ္ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ/သားမ်ားက ထင္ေသာ္လည္း ထိုသို႔မဟုတ္၊ စစ္ဏာရွင္မ်ား ကသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ/သားမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔မေၾကာက္လွ်င္ ယခုကဲ့သုိ႔ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူ/သားမ်ားကို မတရား သေဘာတူခိုင္းျခင္းမ်ဳိး လုပ္ ေနမည္မဟုတ္။ သူတုိ႔အပင္ပန္းခံမလုပ္ဘဲ တုိင္းျပည္ကို သူတို႔စိတ္တိုင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု သူတုိ႔အပင္ပန္းခံကာ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူ/သားမ်ားကို မတရားသေဘာတူ ခိုင္းျခင္းမ်ဳိးလုပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာကို ေၾကညာသည့္အခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၎တ႔ို ေၾကာက္ေနသည္ဟု ေျပာ ၍ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေနာက္တခ်က္ရွိေသးသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိုအေျခခံဥပေဒသည္ မတရား ေရး ဆြဲထားသည့္အတြက္ ထိုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံ၊ ထိုေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း လက္မခံဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ၿပီးေနာက္တြင္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွာ အားကိုးျမဲအားကိုးေနရသည့္ တ႐ုတ္ေပါက္ေဖာ္ႀကီးဆီသို႔ သြားေရာက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ တ႐ုတ္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်က္သည္လည္း သူတို႔ေၾကာက္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပဲခူးလူသတ္မႈတြင္ ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစု သိသြားေသာေၾကာင့္ မဖံုးကြယ္ ရဲေတာ့ဘဲ အေရးယူပါမည္ဟု ေျပာပါသည္။

၎အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး စည္းလုံးလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေၾကာက္ ရြံ႕သည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ လူသတ္မႈႏွင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆက္စပ္၍ ေျပာခ်င္ပါသည္။ ထုိလူသတ္မႈကို သူတို႔အေရးယူပါမည္ဟု ယခုေျပာေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ အ ေရးယူခြင့္မရွိေတာ့ပါ။

ပဲခူးၿမိဳ႕မွ လူသတ္မႈသည္ အစသာျဖစ္ၿပီး ေနာင္စာဖတ္ေနသူတုိ႔၏ သား၊ သမီး၊ မိဖတို႔ကို တရားဝင္ လူသတ္ မုဒိန္းက်င့္လွ်င္ မည္သို႔လုပ္မည္နည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ အားလုံး ဘာမွလုပ္၍ရမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္ ယခုကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲကို ပ်က္ေအာင္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါသည္။

ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္မႀကိဳက္လွ်င္ မဲမေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါ သည္။ လူဦးေရအမ်ားစုမွ မဲမေပးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲပ်က္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားအား လံုး စည္းလံုးစြာျဖင့္ မဲမေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံတကာမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ထုိသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ လူအခြင့္အေရး ျပည့္ဝစြာရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ အထက္ ္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကုိ္ မိမိတို႔နီးစပ္ရာသို႔ စာကို ျဖန္႔ေပးျခင္း၊ နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္ျပယ္ေစရန္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ တတပ္တအား ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းပါသည္။

ယခုေရးသားခ်က္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကုိ္ ေဆြးေႏြးလိုပါက (digit.sleepy@gmail.com) ကို ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းႏုိင္ပါသည္။

အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ဒီဂ်စ္

About True Faith

True Faith has written 70 post in this Website..

ေမြးေန႔က ၂၀.၆.၁၉၈၆ ။အရပ္က ၅ ေပ၆လကၼ၊ ေနတာက New Delhi, India.

   Send article as PDF