ရရွိထားေသာ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာလူထုသေဘာထားႏွင့္ သတင္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ပါသည္။ အခ်က္အလက္သာ အေျခခံျပီး ဘက္လိုက္ျခင္းမရွိ။

  • ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလုံးရိွ လူဦးေရစုစုေပါင္း – ၅၇,၅၀၄,၃၆၈ (၂၀၀၈)
  • ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူဦးေရ – ၂၇,၃၆၉,၉၅၇ (၂၀၀၈)
  • ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္သည့္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း – ၄၉၈
  • 1. ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ – ၃၃၀
  • 2. အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ – ၁၆၈
  • 3. တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္(လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း) – ၁၁၀+၅၆ = ၁၆၆

ခန့္မွန္းခ်က္( 6th Nov 2010)

၁။ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး၏ 85+%အထက္မဲေပးလိမ့္မည္။ (ပယ္မဲကို မဲေပးသည္ဟု ေကာက္ယူသည္)

၂၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၏ရာခိုင္ႏႈန္း 60+% အထက္အႏိုင္ရလိမ့္မည္။ အမတ္စုစုေပါင္း 298+

၃။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၏ရာခိုင္ႏႈန္း20-%အႏိုင္ရလိမ့္မည္။ အမတ္စုစုေပါင္း 80-

၄။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု၊ ၀င္ျပိဳင္သမွ်၏ရာခိုင္ႏႈန္း 75+% အႏိုင္ရလိမ့္မည္။ အမတ္စုစုေပါင္း 110+

၅။ က်န္ပါတီမ်ား-  လႊတ္ေတာ္၂ရပ္တြင္ အမတ္ေနရာစုစုေပါင္း 40 – Seats ေအာက္..။

၆။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သူသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

– အထက္ပါခံုေနရာမ်ားတြင္ လြတ္ေတာ္၂ရပ္စုစုေပါင္း၏ ၁၆၆ ခုံေနရာရယူထားျပီးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား မပါ၀င္ပါ။

– အမွားအယြင္း 10%+/- ရွိႏိုင္ပါသည္။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF