ဗုေဒၶါရသ အရွင္ဣႏၵာစရိယ ေဗာဓိရိပ္ၿငိမ္ေတာရ (ေမွာ္ဘီ) ၏စာစုမ်ား

ပါလာၿပီးသားပါ.. ပါလာမွာလား

“နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ“

ကမၼဳနာ ၀တၱတိ ေလာေကာ၊ ကမၼဳနာ ၀တၱိ ပဇာ။
ကမၼနိ ဗႏၶနာ သတၱာ၊ ရထႆ ဏီ၀ ယာယေတာ။

သတၱေလာကၾကီးဟာ ကံေၾကာင့္ ၿဖစ္ရတယ္။ သတၱ၀ါေတြဟာလည္း ကံေၾကာင့္ ၿဖစ္ေနရတယ္။ သတၱ၀ါတို႕ကို ကံတို႕သည္ သြားေနေသာ ရထားလွည္း နားေစာင့္ကံ့သို႕ ဖြဲ႕ခ်ည္ထားပါသည္။
ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာသတင္း ပန္းလိုသင္း ရတယ္၊ ခ်ီးမြမ္းခံရတယ္၊ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ဆံုးရွဳံးပ်က္စီးရတယ္၊ သတ္ၿဖတ္ညွင့္ပန္း နွိပ္စက္ၿခင္း၊ ေနွာင္ဖြဲ႕ၿခင္း ခံရတယ္။

အ၀ိဇၨာ တဏွာမကင္းၾကေသးလို႕ သံသရာအတြင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနသမွ်ေတာ့ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ေၿခလွမ္းေတြ ေရာၿပြမ္းေနၾကရမွာ ၿဖစ္တယ္။ အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ကာလသံုးရပ္ ဘံုသံုးထပ္မွာ ကုသိုလ္ကံ – အကုသိုလ္ကံ တို႕၏ အေၾကာင္း အက်ိဳးဆက္၍ ဆက္၍ လည္ေနၾကရတယ္။ မတူညီေအာင္ ၿပဳၾကတဲ့ ကံအေၾကာင္းေတြက ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာ အခါ သတၱ၀ါေတြဟာ ကံခ်င္းမတူၾက၊ အက်ိဳးေပးခ်င္းမတူၾကၿဖစ္ရတယ္။
သံသရာတခြင္မွာ ဘ၀ေတြက အလီလီ ဌာနီေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး အက်ိဳးေပးေတြက အဖံုဖံုစရိုက္စံု အမိုက္စံုဘ၀ေတြကို ေက်ာ္ၿဖတ္ရေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးေပးမယ့္ ေကာင္းကံေတြကလည္း တိတ္တဆိတ္ ပါလာၿမဲ၊ မေကာင္းက်ိဳးေပးမယ့္ မေကာင္းကံ ေတြကလည္း အရိပ္သဖြယ္ ပါလာၿမဲ ၿဖစ္တယ္။ လူသြားေလရာ အရိပ္ပါသလို သတၱ၀ါေတြရဲ႕ ေနာက္သို႕ ေကာင္း မေကာင္း ကံေတြက ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ေနတယ္။ လက္ရွိ ဇနီးမယား သမီးသားနွင့္ စီးပြားေတြ၊ ေဆြမ်ိဴးညာတိေတြက တစ္ဘ၀သာ ေတြ႕နိုင္တယ္၊ ကံတရားကေတာ့ သင့္ေနာက္တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနပါသည္။
သင့္ရဲ႕ သံသရာ ခရီးအေဖာ္ဟာ ကံသာၿဖစ္ပါတယ္၊ ေကာင္းကံပါေတာ့ အေဖၚေကာင္းရတယ္၊ မေကာင္းကံပါေတာ့ အေဖၚမေကာင္းရတယ္၊ အေဖၚေကာင္း မေကာင္းကေတာ့ မိမိ လုပ္ရပ္ေပၚမူတည္ ေနပါတယ္။ ၿမတ္စြာဘုရားရွင္က သတၱ၀ါေတြဟာ ကံသာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာရွိတယ္။ ကံသာလွ်င္ အေမြခံ ဥစၥာရွိတယ္၊ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္ ရွိတယ္၊ ကံသာလွ်င္ အေဆြခင္ပြန္းရွိတယ္၊ ကံသာလွ်င္ ပုန္းေအာင္း လဲေလ်ာင္းမွီခိုရာရွိတယ္ ဟုေဟာၾကားထားပါသည္။
ဒီေတာ့ လက္ရွိ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း၊ ကိုယ္ပိုင္အေမြ၊ လက္ရွိအေဆြ ခင္ပြန္း သားသမီး ဇနီး၊ လက္ရွိမွီခိုရာ ေတြဟာ ကိုယ္ပုိင္ စစ္စစ္မဟုတ္ အတုေတြသာ ၿဖစ္တယ္။ အတုဆိုမွေတာ့ အစစ္ေလာက္ တန္ဖိုးမရွိတတ္ တစ္ပြဲတိုးမွ်သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပြဲတိုင္းတိုးမရ ဆိုတာ ဥာဏ္မီေအာင္ သိပါေလ။ ဘ၀သံသရာမွာ ကံလမ္းေပၚ ေလွ်ာက္ေနၾကတာၿဖစ္ေတာ့့ ေကာင္းကံရဲ႕ ပို႕သမွဳေၾကာင့္ လူဘ၀၊ နတ္ဘ၀၊ ေကာင္းစ်ာန္ရဲ႕ ပို႕သမွဳေၾကာင့္ ၿဗဟၼာဘ၀၊ မေကာင္းကံရဲ႕ ပို႕သမွဳေၾကာင့္ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ဘ၀ေတြ ေရာက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဘ၀တိုင္းမွာလည္း ေကာင္းကံ မေကာင္းကံေတြ အထပ္ထပ္ၿပဳေနေလေတာ့ သတၱ၀ါတစ္ဦး တေယာက္၏ ေနာက္ကြယ္ ေကာင္းကံ မေကာင္းကံေတြ စုပံုေနေတာ့တာပဲ၊ အဲဒီကံေတြက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္။
ယခုဘ၀မွာ အသက္ရွည္ က်န္းမာ ကိုယ္အဂၤါေတြ ၿပည့္စံုေနပါေသာ္လည္း အသက္တိုဖို႕ ကံ၊ ေရာဂါၿဖစ္ဖို႕ကံ၊ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင့္ဖို႕ ကံေတြက ရွိေနမွာပါပဲ၊ အက်ိဳးေပးခြင့္မသာေသးလို႕ အက်ိဳးမေပးေသးတာပဲ ရွိေနတာ၊ အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ အက်ိဳးေပးဖို႕ အရန္အသင့္ ေစာင့္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယေန႕ ေနရေပမယ့္ မနက္ၿဖန္ ေသနိုင္ပါတယ္၊ ယေန႕က်န္းမာေပမယ့္ မနက္ၿဖန္ေသနိုင္ပါတယ္။ ယေန႕ က်န္းမာေပမယ့္ မနက္ၿဖန္ ေရာဂါၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ယေန႕ ကိုယ္အဂၤါေတြ ၿပည့္စံုေနေပမယ့္ မနက္ၿဖန္ မ်က္စိကန္းၿခင္း၊ နားပင္းၿခင္း ေၿခလက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းၿခင္း စသည္မ်ား ၿဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ယေန႕ သူေဠး ၿဖစ္ေနေသာ္လည္း မနက္ၿဖန္ ဆင္းရဲသား ၿဖစ္သြားနိုင္တယ္။ ငါၿပည္စံုခ်မ္းသာေနတယ္လို႕ မာန္တက္မေနနဲ႕၊ မေကာင္းကံေတြက အက်ိဳးေပးဖို႕ မ်က္စပစ္ေနတယ္။ မေကာင္းကံက အက်ိဳးေပးသာလို႕ သူေတာင္းစား ဆင္းရဲသား ၿဖစ္ေနေပမယ့္ သူခ်မ္းသာ တေယာက္ၿဖစ္သြားနိုင္တယ္။
ဘာၿပဳလို႕လည္းဆိုေတာ့ သံသရာမွာ မေကာင္းကံေတြခ်ည္းပဲ ၿပဳတာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ ေကာင္းကံေတြ ၿပဳထားတာလည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ သင္ဆင္းရဲေနေပမယ့္၊ ေကာင္းကံ အက်ိဳးေပးဖို႕ ေစာင့္ေနပါတယ္။ အက်ိဳးမေပးနိုင္ေသးလို႕သာ ရပ္ၾကည့္ေနရတာ ၿဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ငါဆင္းရဲတယ္ဟု စိတ္ဓါတ္က်ေနဖို႕မလို၊ ေကာင္းကံေတြၿပဳဖို႕သာလိုပါတယ္။
“ကံ ထမ္းလာတာ မၿမင္နိုင္ဘူး“ ဟု ေရွးဆိုရိုးစကား အရွိသားမို႕ မၿမင္နိုင္တဲ့ ကံမ်ားကို ေကာင္းကံ ေကာင္းဥာဏ္ၿဖင့္ ၾကိဳးစား ေနရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ သံသရာခရီးလမ္း ကံထမ္းေလ်ာက္ေနသူေတြဟာ အတိတ္အနာဂါတ္ ပစၥဳပၸန္ ကာလေတြမွာ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ေနၾကပါတယ္။ ကမၼသတၱိ စြမ္းအား၏ တြန္းပို႕သမွဳကို ခံရပါတယ္။ ယခုမ်က္ၿမင္ေလာကမွာ မင္းမ်ိဳး၊ သူေဠး သူၾကြယ္မ်ိဳးတို႕၌ ၿဖစ္ၿခင္း၊ ထိုအမ်ိဳးတို႕၌ ၿဖစ္ကာမူ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ၿခင္းတို႕စာ အတိတ္က ၾကီးမားေသာ ေကာင္းကံမ်ားပါလာၿပီးသား ၿဖစ္ပါတယ္၊ အတိတ္ကံ ေကာင္းသူတို႕သာ မင္းမ်ိဳးသူၾကြယ္မ်ိဳး စသည့္ ခ်မ္းသာမ်ိဳးတို႕ကို ရနိုင္ပါသည္။
အသက္ရွည္ၿခင္း၊ ခ်မ္းသာၿခင္း၊ ခြန္အားၾကီးၿခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါၿပည့္စံုၿခင္း တို႕ဟာလည္း အတိတ္ကံေကာင္းၿခင္းတို႕ ပါလာၿပီးသား ၿဖစ္ပါတယ္။
ထိုေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိုးေတြဟာ အတိတ္ကံပါလာၿပီးသား ၿဖစ္သလို ပစၥဳပၸန္ကံဥာဏ္ ၀ီရိယေတြလည္း ပါရေသးတယ္။

အာနႏၵာ ရဲ႕ ကံၾကမၼာ

သာ၀တၳိၿပည္မွာ အာနႏၵာ သူေဠးၾကီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။ ကုေဋေလးဆယ္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာတယ္။ အလြန္နွေၿမာ ၀န္တိုတယ္။ (၁၅)ရက္တိုင္း ေဆြမ်ိဳးေတြကို စည္းေ၀းပြဲေခၚ၍ မူလ သီရိအမည္ရွိတဲ့ သားကို ဆံုးမတယ္။
ခ်စ္သား “ကုေဋေလးဆယ္ ပစၥည္းေတြဟာ မ်ားလွၿပီဟု မွတ္မေနနဲ႕ ရွိတဲ့ ပစၥည္းတို႕ကို မေပးကမ္း မလွဴဒါန္းအပ္ဘူး၊ အသစ္စီးပြားတို႕ကို တိုးပြားေစရတယ္။ အသၿပာ တစ္ခုကို ကုန္ေအာင္လုပ္သူအား ဥစၥာဟာ တၿဖည္းၿဖည္းကုန္တယ္။ မ်က္စဥ္းေသြး ေက်ာက္ဟာ ေသြးပါမ်ားလွ်င္ ကုန္တယ္။ ပိုး ရြ ခ် တို႕ဟာ ေတာင္ပို႕ၿဖစ္ေအာင္ စုတယ္၊ ပ်ားတို႕ဟာ ပ်ားလပို႕ၿဖစ္ေအာင္ စုတယ္၊ အဲဒါကို ၾကည့္၍ စီးပြားစုကာ အိမ္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ရတယ္“ ဟုဆံုးမတယ္။
ထိုသူေဠးၾကီးက ေနာင္အခါ ေရႊအိုးၾကီး ငါးလံုးကို သား “မူလသီရိ“ ကိုမေၿပာၾကားဘဲ ဥစၥာကိုမွီ၍ ၿဖစ္ေသာ နွေၿမာ ၀န္တိုၿခင္းမ်ားၿဖင့္ ေသလြန္ၿခင္းေၾကာင့္ ထိုသာ၀တၳိၿပည္၏ တံခါးအနီးရြာ ဒြန္းစဏၭားမ၏ ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶတည္ေလတယ္။ ပေသနဒီေကာသလမင္းၾကီးဟာ သူေဠးၾကီးေသ၍ သား “မူလသီရိ“ ကို သူေဠးေနရာ၌ထားတယ္။ ဒြန္းစဏၭားမ်ိဳး တစ္ေထာင္တို႕ဟာ အတူတကြ အခစားအမွဳကိုၿပဳ၍ အသက္ေမြးၿခင္းကို ၿပဳေလရာ အာနႏၵာ သူေဠးၾကီး ပဋိသေႏၶေနသည္မွစ၍ အခေၾကးေငြ မရ၊ မွ်တရံု မွ်လည္း မရ၊ လံုး၀မရၾကေသာေၾကာင့္ သူတို႕အထဲမွာ လူယုတ္မာ ရွိတန္ရာဟု နွစ္ဖို႕ ခြဲၾကတယ္။ အသီးသီး တစ္၀က္စီခြဲရာ ထိုအာနႏၵာသူေဠးၾကီး၏ မိဘတို႕ဟာ အသီးသီး အၿခား သိသာ ထင္ရွားေတာ့၏။
ဒီေတာ့ အာနႏၵာသူေဠး၏ မိခင္ ဒြန္းစဏၭားမကို နွင္ထုတ္ၾကသၿဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ရတယ္။ ဒြန္းစဏၭားမသည္ မ၀ေရစာစား၍သာ သားကိုဖြားၿမင္ရရွာတယ္။ ထိုကေလးဟာ လက္၊ ေၿခ၊ မ်က္စိ၊ နား၊ နွာေခါင္း၊ ခံတြင္း တို႕ဟာ ရွိၿမဲေသာေနရာ၌ မရွိဘဲ အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသၿဖင့္ ေၿမဖုတ္ဘီလူးကဲ့သို႕ အဆင္းမလွ ၿဖစ္ရတယ္။ မိခင္သည္ ရုပ္ဆိုးတဲ့ ဒုကၡအိုး သားေလးကို မစြန္႕ပစ္နိုင္သည့္ အၿပင္ လူစဥ္မမွီလို႕ ပို၍ ခ်စ္ေနရတယ္။ ဒါကေတာ့ မိခင္ရဲ႕ ၿဖဴစင္တဲ့ ေမတၱာ သတၱိေတြပါ။
မိခင္ ဒြန္းစဏၭားမသည္ ထိုကေလးေပြ႕ခ်ီ၍ သြားေသာေန႕တြင္ ရေနက်ေနရာမွာေတာင္ တစ္စံုတစ္ခုမွ မရ၊ ကေလးကို အိမ္မွာ ထား၍ သြားေသာ္ ရေနက် ေနရာရတယ္။ ထိုကေလး အရြယ္ေရာက္ ေသာ္ ခြက္တစ္ခုေပး၍ ေတာင္းစားေစပါတယ္။ ထိုကေလးသည္ အိမ္စဥ္ အတိုင္း လွည့္လည္ ေတာင္းသည္ ရွိေသာ္ အာနႏၵာသူေဠးၾကီး ၿဖစ္စဥ္ ေရွးယခင္က ၿဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အိမ္သို႕ေရာက္သြားၿပီးလွ်င္ ဘ၀ေဟာင္းကို သိနိုင္စြမ္းေသာ ဇာတိႆရဥာဏ္ ရသည္ၿဖစ္၍ မိမိ အိမ္သို႕၀င္၏။
ေရွးဦးစြား တံခါးမုခ္ သံုးခုေစာင့္တို႕၌ ေစာင့္သူေတြဟာ မသိလိုက္ရဘဲ ေလးခုေၿမာက္ တံခါးေရာက္လွ်င္ “မူလသီရိ“ သူေဠး၏ သားငယ္ၿမင္၍ အလြန္ထိတ္လန္႕ၿပီး ငိုေၾကြးၿမည္တမ္းကုန္၏။ မူလသီရိ သူေဠး၏ အလုပ္အေကၽႊး အေစာင့္အေရွာက္တို႕သည္ ရုပ္ဆိုးလွတဲ့ ေတာင္းစားေလးကို “ဘုန္းက်က္ သေရမဲ့ေသာ ဟယ္ သူယုတ္ ယခု ၿမန္ၿမန္ထြက္သြားေလာ့“ ဟု ရိုက္ပုတ္ေထာင္းထု၍ နွင္ထုတ္ၿပီး အမွိဳက္စြန္႕ရာ၌ ပစ္ထားၾကတယ္။
ၿမတ္စြာဘုရား ေနာက္မွလိုက္လ်က္္ အရွင္ အာနႏၵာမေထရ္ သည္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္သည္ရွိေသာ္ ထိုအရပ္သို႕ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ အရွင္ အာနႏၵာမေထရ္ကို ထိုအေၾကာင္းကို မိန္႕ေတာ္မူ သၿဖင့္ အရွင္ အာနႏၵာမေထရ္က မူလသီရိ သူေဠးကို ေခၚ၏။ လူအေပါင္းတို႕လည္း စည္းေ၀းလိုက္လာၾကကုန္၏။
ၿမတ္စြာဘုရားသည္ မူလသီရိ သူေဠးကို ေခၚေတာ္မူ၍ “ဤသူငယ္ကို သိပါ၏ေလာ“ ဟုေမးေတာ္မူ သၿဖင့္ “မသိပါဘုရား“ ဟုေလွ်ာက္ထားသည္ ရွိေသာ္ “အသင္ဖခင္ အာနႏၵာ သူေဠးၾကီး ေပတည္း“ ဟု မိန္႕ေတာ္မူသၿဖင့္ မူလသီရိက မယံုၾကည့္သၿဖင့္ “အာနႏၵာ သူေဠးၾကီး သင္၏ သားအား ငါးလံုးေသာ ေရႊအိုးၾကီးကို ေၿပာၿပေလာ့“ ဟု ဘုရားရွင္က မိန္႕ေတာ္မူသၿဖင့္ ယံုၾကည္ေလေတာ့သည္။ ထိုမူလသီရိ သူေဠးသည္ ၿမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေလ၏။ ထိုေနာက္ ၿမတ္စြာဘုရားသည္ ဆက္၍ တရားေဟာေတာ္မူေလသည္။

အားကိုးမရွိ

ပုတၱာ မတၳိ ဓန မတၳိ၊
ဣတိ ဗာေလာ ၀ိဟညတိ။
အတၳာ ဟိ အတၱေနာ နတၳိ၊
ကုေတာ ပုတၱာ ကုေတာ ဓနံ။

ေမ – ငါ့အား
ပုတၱာ – ခ်စ္ခင္ပြားစီး သားသမီးတို႕သည္
အတၳိသႏၱိ – ရွိကုန္ေသး၏
ေမ – ငါ့အား
ဓနံ – ေရႊေငြစသား ပစၥည္း ဥစၥာမ်ားသည္
အတၳိ – ရွိေခ်၏
ဣတိ – ဤသို႕
မာေလာ – အနိစၥလကၡဏာကို ေကာင္းစြာမထင္ မၿမင္စိုက္စိုက္ ပုထုဇဥ္ လူမိုက္သည္
၀ိဟညတိ – သမုဒယေနွာင္အိမ္ ေသာကရွိန္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပင္ပန္းရ၏
တထာပိ – ထိုငါ၏ ဥစၥာ သားပါ သမီး ပ်က္စီးေခ်ရာ စိတ္မွာ ညိွဳးႏြမ္း မလွဴဒါန္းနိုင္ေအာင္ ပင္ပန္း၍ ေနေသးေသာ္လည္း
အတၱေနာ – ေသရာေညာင္ေစာင္း တေပ်ာင္းေခြေခြ ေရာဂါေတြ႕ေသာ မိမိအား
အတၱာပိ – ယူငင္စရာ ကိုယ္ခႏၶာမွ်လည္း
နတၳိ – မရွိေတာ့ေခ်ၿပီ
ပုတၱာ – ခ်စ္ခင္ပြားစြး သားသမီးတို႕မူ
ကုေတာ အတၱိ- အဘယ္မွာ ရွိပါေတာ့ အံ့နည္း

ေဒသနာေတာ္၏ အဆံုးမွာ သတၱ၀ါေတြ သစၥာတရားထူးကို သိၿမင္ၾကၿပီး အက်ိဳးရွိေသာ ေဒသနာေတာ္ၿဖစ္ေတာ္မူတယ္။
အာနႏၵာ သူေဠးၾကီးဟာ အတိတ္ကံ အေၾကာင္းဖန္၍ သူေဠးၾကီး ဘ၀ၿဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ရလာတဲ့ ပစၥည္း ဥစၥာေတြကို ၿမတ္နိုးရံုမွ်မက စြဲလန္းေလေတာ့ မေပးရက္ မလွဴရက္ ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး သူေဠးၾကီးဘ၀မွ ေၿပာင္းသြား ေသာအခါ ဒုတိယ ဘ၀မွာ သူေတာင္းစား ၿဖစ္ရတယ္။ သူေတာင္းစား ၿဖစ္တာေတာင္ ေတာင္းမရတဲ့ သူေတာင္းစား ၿဖစ္ရတယ္။
ဒီပစၥည္းေတြဟာ တမလြန္ဘ၀သို႕ ယူသြားလို႕မရသည့္ အၿပင္ ၿဖစ္ရာဘ၀မွာ ေတာင္းစားရင္း ကိုယ္ပိုင္တဲ့ အိမ္ေရာက္ေတာ့ သူယုတ္မာလို႕ အေၿပာခံရၿပီး ရိုက္ပုတ္ၿခင္းေတာင္ ခံရတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘ၀ သံသရာတြင္ လက္ရွိ ပစၥည္း ယူသြားလို႕မရ၊ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ ေတြသာ ပါမွာ ေသခ်ာတယ္။

* ေကာင္းတဲ့ ဘ၀ ေကာင္းတဲ့ သုခေတြ ေတြ႕ခ်င္လွ်င္ ေကာင္းကံေတြၿပဳပါ။

အာဂႏၱဳရဲ႕ ကံၾကမၼာစု

ၿမတ္စြာဘုရားလက္ထပ္ေတာ္ အခါက သာ၀တၱိၿပည္မွာ အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီး တစ္ေယာက္ ရွိခဲ့တယ္။ သူဟာ အတိတ္က သူေဠးၾကီး ၿဖစ္ဖို႕ရန္ ေကာင္းမွဳကံေတြ ပါလာၿပီးသား သူၿဖစ္တယ္။ ေကာင္းမႈကံ ပါလာေတာ့လည္း သူေဠးၿဖစ္လာရတယ္။ အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီး အတိတ္ကံပါလာၿပီးသား သူၿဖစ္ေသာ္လည္း မြန္ၿမတ္တဲ့ ပစၥည္းဆိုလို႕ ဘာမွ တစ္ခုမွ် မသံုးေဆာင္နိုင္ဘူး။ စားတဲ့ ထမင္းကလည္း ဆန္ကြဲထမင္းနဲ႕ ပုန္းရည္ဟင္းခ်ည္းပဲ၊ ၀တ္တဲ့ အ၀တ္ကလည္း အ၀တ္အေဟာင္း အႏြမ္းမေကာင္းတဲ့ အ၀တ္၊ စီးတဲ့ ယာဥ္ကလည္း ရထားအို ရထားေဆြး၊ ေဆာင္းတဲ့ ထီးကလည္း သစ္ရြက္ထီးေလးတဲ့၊ ဒါကလည္း အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသား ၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီသူေဠးၾကီးဟာ သဒၵါကလည္း မြဲလိုက္တာ၊ ေကာင္းမႈဆိုလို႕ ဘာတစ္ခုမွ် မၿပဴဘူးတဲ့ အေမြဆက္ခံဖို႕ရာ သားသမီးလည္း တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူး။ အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသားၿဖစ္သူမို႕ ခ်မ္းသာေပမယ့္ အေၿခြအရံကင္းပါတယ္။ ဒါကလည္း သူအကုသိုလ္ကံ ပါလာၿပီးသား ၿဖစ္ပါတယ္။ သူပါလာတဲ့ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ဆန္ကြဲထမင္း၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အ၀တ္၊ ရထားအို၊ သစ္ရြက္ထီး တို႕ကိုသာ သံုးေဆာင္လိုတယ္၊ ေကာင္းတာမွန္သမွ် မသံုးလိုဘူးၿဖစ္တယ္။ ထိုအာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ အသက္ထင္ရွား ရွိေနစဥ္ကာလမွာ ဒါနစေသာ ေကာင္းမႈတို႕ကို ဘာတစ္ခုမွ် မၿပဳမႈ၍ ေသခဲ့ရတယ္။
ေကာသလမင္းၾကီးက ေသလြန္ေသာအခါ အေမြဆက္ အေမြခံ မရွိတဲ့ အတြက္ အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီး၏ က်န္ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာေတြကို မင္းဘဏၭာေတာ္အၿဖစ္ သိမ္းယူၿပီး သယ္ေဆာင္ရာ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ သယ္ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ထိုေနာက္တြင္ ေကာသလမင္းၾကီးဟာ ၿမတ္စြာဘုရား အထံေတာ္သို႕ ခ်ည္းကပ္တယ္။
ၿမတ္စြာဘုရားက.. “ၿမတ္ေသာ ဒကာေတာ္ မင္းၾကီး ေနမြန္းတည့္ အခ်ိန္အခါမွာ.. ဘယ္အရပ္မွာ လာခဲ့ပါသလဲ“ ဟု မိန္႕ေတာ္မူပါတယ္။
ေကာသလမင္းၾကီးက
“ၿမတ္စြာဘုရား သာ၀တၱိၿပည္မွာ အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီး ကြယ္လြန္လို႕ အေမြ ဆက္ခံ အေမြခံ မရွိတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာေတြကို မင္းဘဏၭာေတာ္ အၿဖစ္သိမ္းယူၿပီး လာခဲ့ပါတယ္ ဘုရား“
“ၿမတ္စြာဘုရား၊ အာဂႏၱဴက သူေဠးၾကီးဟာ အလြန္မ်ားၿပားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း မြန္ၿမတ္တဲ့ ပစၥည္းဥစၥာဆိုလို႕ ဘာတစ္ခုမွ်မသံုးေဆာင္ဘူး။ ဆန္ကြဲထမင္းနွင့္ ပုန္းရည္ဟင္းကိုသာ စားတယ္။ ပိုက္ဆံေလ်ာ့ အ၀တ္သာ ၀တ္တယ္။ ရထားအုိ ရထားေဆြးကိုသာ စီးတယ္။ သစ္ရြက္ထီးကိုသာ ေဆာင္းတယ္။ သဒၵါတရားကလည္း မြဲလိုက္တာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ်လည္း မေပးကမ္း မလွဴဒါန္းဘူး ဘုရား“
“ဒီေလာက္ ႏွေၿမာေစးနွဲ သဒၵါမြဲတဲ့သူ တစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ အလြန္မ်ားၿပားတဲ့ ဥစၥာရတနာေတြကို ရရွိထားပါသလဲ ဘုရား“
“အဘယ္မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ရရွိထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာေတြကို မြန္မြန္ၿမတ္ၿမတ္ သံုးေဆာင္ခံစား လိုစိတ္ မရွိပါသလဲ ဘုရား“
“အဘယ္မေကာင္းမႈေၾကာင့္ အေမြဆက္ အေမြခံ သားသမီး ရတနာမ်ား မထြန္းကားပါသလဲ ဘုရား“ ဟု မင္းၾကီးကေလ်ာက္ထားပါတယ္။

အတိတ္မွ အရိပ္

ဒါယကာ မင္းၾကီး
ယင္း ပစၥည္းေပါမ်ားၿခင္း၊ မြန္မြန္ၿမတ္ၿမတ္ မသံုးေဆာင္လိုၿခင္း၊ သားသမီး မထြန္းကားၿခင္းတို႕၏ အေၾကာင္းတို႕ကုိလည္း အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးပဲ ၿပဳလုပ္ခဲ့တာၿဖစ္တယ္။
ဒါယကာ မင္းၾကီး
အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ လြန္ေလၿပီးေသာ ကာလက ဗာရဏသီၿပည္မွာ သူေဠးၾကီး ၿဖစ္ဖူးတယ္။ တစ္ေန႕ေသာ အခါ တဂၢရသိခီ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူၿမတ္ဟာ ဂႏၶမာဒနေတာင္မွ အဘိဉာဥ္စီးကာ ေကာင္းကင္ ခရီးၿဖင့္ ၾကြလာၿပီး ဗာရဏသီၿမိဳ႕ တံခါးမွ ဆင္းသက္၍ ဗာရာဏသီ ၿမိဳ႕ထဲသို႕ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္ရာ သူေဠးၾကီး အိမ္တံခါးသို႕ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ထိုေန႕မွာေတာ့ သူေဠးၾကီးလည္း ေစာေစာ စီးစီး မြန္ၿမတ္တဲ့ ေဘာဇဥ္မ်ားကို သံုးေဆာင္ၿပီး အိမ္တံခါးမုခ္မွာ ထိုင္ၿပီး သြားၾကားမ်ားကို သန္႕ရွင္းေရး ၿပဳလုပ္ေနတယ္။ သူေဠးၾကီးက ပေစၥကဗုဒၶါ ကိုၿမင္လွ်င္ ေပးလွဴခ်င္စိတ္ ၿဖစ္ေပၚလာၿပီး မယားကိုေခၚကာ “ရွင္မ ဤရဟန္းအား ဆြမ္းလွဴလိုက္ၾကပါ“ ဟု မေၿပာစဖူး ေၿပာၾကားၿပီး မင္းအား ခစားရန္ ထြက္ခြာၿပီး သြားတယ္။
သူေဠးကေတာ္ၾကီးလည္း “ငါဟာ သူေဠးၾကီးနဲ႕ အတူေနလာတာ ၾကာၿပီ လွဴဒါန္းပါဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိး ကို မၾကားရဖူးဘူး။“ သဒၵါတရားရွိၿပီးသား ၿဖစ္ေသာ သူေဠးကေတာ္ဟာ လြန္စြာ ၀မ္းေၿမာက္ၿဖစ္ၿပီး ပေစၥကဗုဒၶါ၏ သပိတ္ေတာ္ကို ယူ၍ အလြန္မြန္ၿမတ္လွစြာေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္တို႕ကို သပိတ္ၿပည့္ေအာင္ ေလာင္းလွဴပူေဇာ္ၿပီး သပိတ္ကို ကပ္ပါသည္။
ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူၿမတ္သည္ သပိတ္ကို ပိုက္၍ ေခါင္းငိုက္စိုက္ၿဖင့္ ၿပန္ၾကြလာတာကို ခရီးလမ္း အၾကားတြင္ သူေဠးၾကီး အၿပန္အလာနွင့္ ေတြ႕ဆံုေလရာ “အရွင္ဘုရား အိမ္မွာ ဆြမ္း အလွဴခိုင္းခဲ့တာ ဆြမ္းရခဲ့ ပါ၏ေလာ“ ဟုေၿပာေၿပာဆိုဆို သပိတ္ကို ယူငင္၍ ဖြင့္လွစ္ၾကည့္တယ္။
သူေဠးၾကီးဟာ မြန္ၿမတ္တဲ့ ဆြမ္းအၿပည့္ရွိေသာ သပိတ္ကို ၾကည့္ရွဳၿပီး စိတ္ၾကည့္လင္ေစၿခင္ငွာ မစြမ္းနိုင္ေတာ့ဘူး။ ယခင္က ဆြမ္းေလာင္းလိုက္ပါဟု ေၿပာစဥ္က ၿဖစ္ေသာ သဒၵါသည္ ၿဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း မြန္ၿမတ္တဲ့ ဆြမ္းကို ၿမင္ေတြ႕ရေသာ အခါ စိတ္နွလံုး မသာမယာမႈ ၿဖစ္တယ္။ သဒၵါၿဖစ္ရမည့္ အစား မေစၦရပြားသြားေလတယ္။
“ငါသည္ ဤထမင္းကို ကၽြန္တို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ အမႈလုပ္တို႕ကို လည္းေကာင္း ေကၽြးေမြးသည္ ရွိေသာ္ ထိုထမင္းကို စား၍ ငါ၏ အမႈၾကီးငယ္ အခက္အခဲေတြကို ၿပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မယ္ ယခုေတာ့ ငါဟာ ရံႈးေလစြ တကား“ ဟု လွဴၿပီးေနာက္ အပရ ေစတနာ ၿပည့္စံုစြာ ၿပဳၿခင္းငွာ မတတ္နိုင္ေတာ့ဘူး။
အလွဴေပးတဲ့အခါမွာ ေစတနာ သံုးပါးညီညြတ္မွ ၾကီးက်ယ္မြန္ၿမတ္ အက်ိဳးၾကီးမားပါတယ္။ အလွဴကို မလွဴမီ ေရွး၌ေကာင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ၿဖစ္၍ လွဴရာ၏။ လွဴစဥ္ စိတ္ကိုၾကည္ညိုၿခင္း ၿဖစ္ေစရာ၏။ လွဴၿပီး၍ လည္း ၀မ္းေၿမာင္ၿခင္း ကို ၿဖစ္ေစရာ၏။ အလွဴဆိုရင္ အဂၤါသံုးပါး ညီမွ အက်ိဳးေပးေကာင္းမြန္ပါတယ္။
ရဟန္းတို႕အား အၿမင္မွား
အယံ ပန ဂႏ႖ာ ဘုဥၨိတြာ နိဒၵါယိႆတိ၊ နေဠာ ေမ ေသာ ပဏၭိ ပါေတာ။
ဤရဟန္းသည္ကား မိမိေနရာသို႕ သြားေရာက္၍ မြန္ၿမတ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို စားသံုးၿပီးလွ်င္ အိပ္ပဲ ေနလိမ့္မည္။ ငါ၏ထိုေပးလွဴလိုက္တဲ့ ဆြမ္းဟာ ပ်က္စီးေလစြတကား ဟု နွလံုးမသာမယာ ၿဖစ္တယ္။
“မင္းၾကီး အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ ပေစၥကဗုဒၶါအား လွဳၿခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ဖို႕ အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသားပါ။ ပေစၥကဗုဒၶါအား လွဴဒါန္ူၿပီးေနာက္ အပရေစတနာ ပ်က္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ မြန္မြန္ၿမတ္ၿမတ္ စည္းစိမ္ကို မသံုးေဆာင္နိုင္ဒ ဟုေဟာ္ေတာ္မူတယ္။
ထိုသူေဠးၾကီး ေတြးေတာသလို အေသာက မင္းၾကီး၏ ညီေတာ္ တိႆကုမာရ မင္းသားလည္း ေၿပာခဲ့ဖူးတယ္။ အေသာကမင္းၾကီးဟာ နိေၿဂာဓသာမေဏ၏ ေဟာေၿပာမႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး အေသာကာရာမေက်ာင္းၾကီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းလ်က္ ရဟန္းေတာ္ ေၿခာက္ေသာင္းတို႕ကို ေန႕စဥ္ ဆြမ္း၀တ္ၿပဳ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။
သို႕ေသာ္လည္း ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသာ “တိႆကုမာရ“ ဟာ သာသနာေတာ္ကို ေလးစား ၾကည့္ညိုၿခင္း မရွိေသး။ ေတာထဲမွာ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ၿပီး တာ၀န္မဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ၿမဴးထူး ေၿပးလႊားေနတဲ့ သမင္ေတြကဲ့သို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း မင္းနန္းေတာ္က လွဴဒါန္းမြန္ၿမတ္တဲ့ ဆြမ္းေဘာဇဥ္တို႕ကို စားသံုးၿပီး အိပ္ရာေကာင္းတို႕၌ အိပ္ခါေပ်ာ္ၿမဴးေနၾကတယ္ဟု အထင္ေရာက္၍ ဒီအေၾကာင္းကို ေနာင္ေတာ္ အေသာကမင္းကို အတိအလင္း ေၿပာၾကားမိတယ္။
ဒီစကားၾကားရေတာ့ မင္းၾကီး စိတ္မေကာင္းၿဖစ္သည္နွင့္ တစ္ေန႕မွာေတာ့ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ၿဖင့္ စိတ္ဆိုးဟန္ၿပဳလ်က္ “ညီေမာင္ တိႆ ယေန႕မွ စ၍ ခုနစ္ရက္ မင္းၿပဳရမယ္ ခုနစ္ရက္ ေစ့လွ်င္ သင့္ကို သတ္မည္“ ဟု အမိန္႕ရွိလိုက္လွ်င္ ညီေတာ္သည္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားရေသာ္လည္း မစားနိုင္ မအိပ္နိုင္ တမွိဳင္မွိဳင္တေတြေတြၿဖင့္ ပိန္ခ်ံဳး၍ ေၾကာက္လန္႕ေနတယ္။
ခုနစ္ရက္ေစ့လွ်င္ မင္း၏ ေရွ႕ေတာ္ေခၚ၍ ေမးေသာအခါ “ေသရမည့္ေဘး ေတြးေၾကာက္ ေသာေၾကာင့္ ညိဳးၽႏြမ္း ပိန္ခ်ံဳး၍ ေနပါေၾကာင္း“ သံေတာ္ဦး တင္ေလတယ္။ “ညီေတာ္ သင္သည္ ပင္လွ်င္ ေသရမည့္ ေန႕ရက္ကို သိၿမင္ပါက မေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ဘဲ ရွိရေသးလွ်င္ အရွင္သူၿမတ္မွာ အာနာပါနနွင့္ စပ္ေသာ ေသၿခင္း တရားကို အၿမဲရွဳပြားေနသည္ ၿဖစ္၍ စားကာ အိပ္ကာ အဘယ္မွာ လွ်င္ တာ၀န္မဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေနနိုင္မွာလဲ“ ဟုညီေတာ္ကို လက္ေတြ႕ၿပ၍ ဆံုးမေတာ္မူလိုက္ရာ သာသနာေတာ္၌ သက္၀င္ ယံုၾကည္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိႆကုမာရ ဟာ ရဟန္းၿပဳသြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ရဟန္းတို႕ဟာ ဒကာ ဒကာမ တို႕၏ ဆြမ္းကို စားၿပီး စားလိုက္ အိပ္လိုက္ ေပ်ာ္ရႊင္လိုက္ေနေတာ္မူၾကသည္ မဟုတ္၊ ကိုယ္အတြက္နွင့္ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ ဒကာ ဒကာမ တို႕ကိုလည္း ေမတၱာပြားေနရပါတယ္။ ကိုယ္လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရပါတယ္။ ကိုယ္တရားကိုယ္ရွဳပြားေနရတယ္။ ဒကာ ဒကာမမ်ားတို႕ သဒၵါပြား၍ နိဗၺာန္ သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္း ညြန္ၾကား ေနရပါတယ္။
“ၿမတ္စြာဘုရား သားသမီး အေၿခြအရံကို အဘယ္ေၾကာင့္ မရပါသလဲ ဘုရား“ ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္ “သား မရၿခင္း၏ အေၾကာင္းလည္း ထိုသူပင္ ၿပဳခဲ့ဘူးတယ္“ ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၍ ေကာသလမင္းၾကီး ေတာင္းပန္အပ္သၿဖင့္ အတိတ္ေဆာင္ ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
အစ္ကိုရဲ႕သား သတ္ခဲ့
လြန္ေလၿပီးေသာ အခါက ဘုရားေလာင္းသည္ ဗာရဏသီမွာ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ၾကြယ္၀ေသာ သူေဠးမ်ိဳး၌ ၿဖစ္၍ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မိဘတို႕ ကြယ္လြန္သၿဖင့္ ညီကို ေထာက္ပံ့တယ္ အိမ္တံခါး၌ အလွဴ မဏၭပ္ ေဆာက္၍အလွဴေပးတယ္။
ဘုရားအေလာင္းဟာ သားတစ္ေယာက္ရ၍ သြားနိုင္ေသာအခါ ကာမဂုဏ္တို႕၏အၿဖစ္ကို လည္းေကာင္း ေတာထြက္ၿခင္း၏ အက်ိဳးကိုလည္းေကာင္းၿမင္၍ သားမယားနွင့္ ပစၥည္းတို႕ကို ညီအား ေပး၍ “မေမ့မေလ်ာ့ အလွဴကို ၿဖစ္ေစေလာ့“ ဟုဆံုးမ၍ ရေသ့ ရဟန္းၿပဳတယ္၊ စ်ာန္အဘိၪာဥ္ သမာပတ္တို႕ကို ရၿပီး ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တြင္ ေနပါတယ္။ ဘုရားေလာင္း၏ ညီေတာ္လည္း သားတစ္ေယာက္ ရသည္ၿဖစ္၍ သားၾကီးကိုၿမင္လွ်င္ “အစ္ကိုသား ရွိေနပါက ပစၥည္းဥစၥာနွစ္ခု ခြဲေပးရလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အစ္ကို႕သားကို သတ္အ့ံ“ ဟုၾကံၿပီး ေရနစ္သတ္ခဲ့တယ္။
အစ္ကို မယားက “ငါ့သားဘယ္မွာလဲ“ ဟုေမးေတာ့ ၿမစ္ထဲမွာ ေရကစားေန၍ သူငယ္ကိုရွာေသာ္ မၿမင္ ဟုဆိုတယ္။ အစ္ကိုမယားလည္း ငိုေၾကႊးၿမည္တမ္းကာ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ့တယ္။ ဘုရားအေလာင္းသည္ ထိုအေၾကာင္းကိုသိ၍ “ဤအမႈကို ထင္စြာၿပဳအံ့“ ဟု ေကာင္းကင္ခရီးၿဖင့္ လာ၍ ဗာရဏသီၿပည္၌ သက္ဆင္းကာ သကၤန္းကိုေကာင္းစြာရံုၿပီး ထိုသူေဠးအိမ္တံခါး၌ ရပ္၍ အလွဴမဏၭပ္ကို မေတြ႕ၿမင္လွ်င္ “ဤသူယုတ္သည္ အလွဴမဏၭပ္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီး၏“ ဟုၾကံမိေလတယ္။
ညီသည္လည္း ဘုရားေလာင္း ၾကြလာသည့္ အၿဖစ္ကို သိ၍ ဘုရားေလာင္းထံလာၿပီး ရွိခိုးကာ ၿပႆဒ္ ေပၚသို႕တင္လွ်င္ ေကာင္းစြာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို လုပ္ေကၽြးတယ္။ ဘုရားေလာင္းသည္ ဆြမ္းစားၿပီး ေသာအခါ ခ်မ္းသာစြာ စကားေၿပာဆိုေနလွ်က္ “သူငယ္မေတြ႕ပါလား ဘယ္မ်ား သြားေနပါသလဲ“ ဟုေမးေသာ္ “အရွင္ဘုရား ေသသြားၿပီ ဘုရား“ ဟုဆိုရာ “အဘယ္ေၾကာင့္ ေသသနည္း“ ဟုေမးၿပန္ရာ “ေရကစားရာတြင္ ေရနစ္၍ ေသတယ္။“ ဟုဆိုတယ္။
“ယုတ္မာတဲ့ ေယာကၤ်ား၊ သင္ၿပဳအပ္ေသာ အမႈကို ငါမသိဟုထင္သလား။ သင္သည္ ဥစၥာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သူငယ္ကို သတ္သည္ မဟုတ္ေလာ၊ သင္ဟာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးတို႕ၿဖင့္ ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ ဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္နိုင္မည္ေလာ့ မယွကငွက္၏ အၿဖစ္နွင့္ သင္ဟာ မထူးပါဘူး“ ဟုဆိုကာ တရားေဟာ ေတာ္မူပါတယ္။
မယွကငွက္
ေတာေတာင္ေခ်ာက္ၾကား၌ က်က္စားေလ့ရွိေသာ “မယွက“ မည္ေသာ ငွက္ဟာ မွည့္ေနေသာ ေညာင္ၾကပ္ပင္မွာ ခိုနားလ်က္ “မယွံ မယွႏိၱ“ “ငါ့ဥစၥာ ငါ့ဥစၥာ“ ဟူ၍ ၿမည္တြန္ေနတယ္။ မယွက ငွက္ၿမည္တမ္း ေနစဥ္မွာပင္ အၿခားငွက္ေတြဟာ ေရာက္လာၾကၿပီး ေညာင္ၾကပ္သီးတို႕ကို စားသံုး၍ ပ်ံသန္း သြားၾကတယ္။ မယွငွက္ကေတာ့ “ငါ့ဥစၥာ ငါ့ဥစၥာ“ ဟု ၿမည္တမ္းေနဆဲသာ။
ဤအတူသာ ဤလူ႕ၿပည္ေလာကမွာ အခ်ိဳ႕သူေတြဟာလည္း မ်ားစြာေသာ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို စုရံုးထားၿပီး မိမိအက်ိဳးအတြက္လည္း မၿဖစ္ ေဆြမ်ိဳးတို႕ကိုခြဲေ၀ မေပးဘူး။
ထိုသူဟာ အ၀တ္ေဟာင္းကိုလည္း မသံုးေဆာင္ ပန္းနံ႕သာကိုလည္း မသံုးေဆာင္ ဘာတစ္ခုကိုမွ်လည္း မသံုးေဆာင္ ေဆြမ်ိဳးေတြကိုလည္း မေထာက္ပ့ံ ေနတယ္။ ဤသို႕ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို “ငါ့ဥစၥာ ငါ့ဥစၥာ“ ဟူ၍သာ ၿမည္တမ္းလွ်က္ေနေသာ သူ၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ေရ မီး မင္း ခိုးသူ မခ်စ္မနွစ္သက္ေသာ အေမြခံဆိုးတို႕က ယူေဆာင္သြား ၾကတယ္။ ပ်က္စီးကုန္တယ္။ ထိုပိုင္ရွင္ကေတာ့ “ငါ့ဥစၥာ ငါ့ဥစၥာ“ ဟူ၍သာ ၿမည္တမ္းေၿပာဆို လ်က္သာ ၿဖစ္တယ္။ ပစၥည္းေတြ ကုန္ေသာ္လည္း မယွကငွက္ ကဲ့သို႕ ငါ့ပစၥည္း ငါ့ပစၥည္း ဟု အစြဲၾကီး ေနကာမူ အခ်ည္းအနွီးမွ်သာ ေနာက္ဘ၀မွာလည္း ပစၥည္းစြဲေတာ့ ပစၥည္းၿပိတၱာ ေသခ်ာပါတယ္။ ပစၥည္းကား ပါသြားမည္မဟုတ္ပါေခ်။
ပညာရွိသူၿဖစ္ပါက ပစၥည္းတို႕ကိုရေသာ္ ေဆြမ်ိဳးတို႕ကို ေထာက္ပံ့ၿခင္း၊ အလွဴဒါနၿပဳၿခင္း စေသာ ေကာင္းမႈၿပဳၿခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာၿခင္းနွင့္ တမလြန္ဘ၀မွာလည္း လူနတ္ခ်မ္းသာ ေရာက္ရပါတယ္။
ဤသို႕လွ်င္ ဘုရားေလာင္းက ညီသူေဠးအား တရားေဟာ၍ အလွဴကို အရင္ အတိုင္း လွဴေစၿပီး ဟိမ၀ႏာၱသို႕ ၾကြသြားေတာ္မူတယ္။
ၿမတ္စြာဘုရားသည္ “ဒါယကာ ေကာသလမင္းၾကီး အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ အစ္ကို၏ သားကို ပစၥည္းဥစၥာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ငရဲမွာက်ရၿပီး ထိုကံ၏ အက်ိဳးအၾကြင္းၿဖင့္ အေမြဆက္ အေမြခံ သားသမီး မထြန္းကားရဘဲ ပစၥည္းဥစၥာရတနာတို႕ကို ခုနစ္ၾကိမ္ တိုင္တိုင္ မင္းဘဏၭာ အၿဖစ္သိမ္းယူၿခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္“ ဟုေဟာေတာ္မူပါတယ္။
“ဒါယကာမင္းၾကီး အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ တဂၢရသိခီ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူၿမတ္အား ဆြမ္းလွဴခဲ့ ဖူးတဲ့ ေကာင္းမွဳကံ အေဟာင္းကလည္း ကုန္ခဲ့ၿပီ။ အသစ္ၿဖစ္တဲ့ ေကာင္းမႈကံ ကိုလည္း ထပ္၍ မဆည္းပူး မၿပဳလုပ္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ယခု မဟာေရာရု၀ငရဲမွာ က်ရပါတယ္“ ဟုေဟာေတာ္မူပါတယ္။
“အၾကင္စပါး အမ်ိဳးမ်ိဳး သက္ရွိသက္မဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရႊ ေငြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကးကၽြန္ အလုပ္သမား အေစအပါး တို႕ဟာ ေရွးကံ အားေလ်ာ္စြာ ရရွိၾကပါတယ္“ “ထိုပစၥည္း ေတြဟာ “ငါပိုင္ ဥစၥာေတြ“ ဟူ၍ တမလြန္သို႕ ယူေဆာင္၍ မသြားနိုင္ အားလံုး အကုန္ထားခဲ့ၾကရၿပီး တမလြန္သို႕ သြားၾကရတယ္။ ကိုယ္ၿပဳတဲ့ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ ဆိုတဲ့ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံ အစုေတြသာ “သြားေလရာ အရိပ္ပါသို႕“ တမလြန္ဘ၀သို႕ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ပါတယ္။“
“ထိုေၾကာင့္ ေရာက္ေလရာဘ၀ ခ်မ္းသာမ်ားၿပား အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္တတ္ေသာ ေကာင္းမႈကံ တို႕ကိုသာ ၾကိဳးစားၿပဳရာ၏ သတၱ၀ါတို႕၏ အားကိုးမွီခိုရာ ကၽြန္းၾကီးပမာၿဖစ္၏“ ဟု ေဟာၾကားပါတယ္။
မင္းၾကီးသည္ ၿမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ကို နာၾကားရေသာ္ “ၿမတ္စြာဘုရား “မေကာင္းမႈကံသည္ ၀န္ေလးေပစြ တကား“ ဤမွ် ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ပါလွ်က္ ကိုယ္တိုင္လည္း မသံုးေဆာင္နိုင္ ၿမတ္စြာဘုရား အနီးအနားမွာ အထူးအဦး ေနရပါလွ်က္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အထူးကို မၿပဳလုပ္“ ဟုေလွ်ာက္ထား၏
ၿမတ္စြာဘုရားက “ဒကာေတာ္ မင္းၾကီး မွန္၏ ပညာကင္းသူ တို႕ဟာ ပစၥည္းခ်မ္းသာ ရွိပါလ်က္ နိဗၺာန္ကို မရွာမီွးၾကကုန္၊ ပစၥည္းဥစၥာကို မွီ၍ ၿဖစ္ေသာ တဏွာက ထိုသူတို႕ကို သံသရာ တစ္ေလ်ာက္လံုး အပါယ္ငင္ဆြဲ ညွဥ္းဆဲသတ္ၿဖတ္သည္သာ“ ဟု မိန္႕ေတာ္မူၿပီး ဤဂါထာကို ေဟာေတာ္မူပါတယ္။
ပစၥည္းဆိုတာ ပ်က္စီးတတ္တယ္

ဟနႏိၱ ေဘာဂါ ဒုေမၼဓံ၊
ေနာစ ပါရဂေ၀ သိေနာ။
ေဘာဂ တဏွာယ ဒုေမၼေဓာ၊
ဟႏိၱ အေည၀ အတၱနႏၱိ။

ေဘာဂါ – ေလာကီရိပ္ၿငိမ္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕သည္
ဒုေမၼဓံ – သိၿမင္ယြင္းနဲ႕ ပညာမဲ့သူကို
ဟနႏၱိ – အပါယ္ခ်ဆြဲ ညွဥ္းဆဲ သတ္ၿဖတ္ကုန္၏
ပါရဂေ၀သိေနာ္ – နိဗၺာန္စခန္းဟိုမွာဘက္ကမ္းသို႕ ကူးသန္းေရာက္နည္း ရွာမွီးေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႕ကို
ေနာစဟနႏၱိ – မညွဥ္းဆဲ မသတ္ၿဖတ္နိုင္ကုန္
ဒုေမၼေဓာ – ေရွ႕ေနာက္ နွစ္ၿပင္ ဆင္ၿခင္မဲ့လွ်င္း ပညာကင္းေသာသူသည္
ေဘာဂတဏွာယ – စည္းစိမ္ဥစၥာ ၿပင္းၿပစြာ ငမ္းငမ္းစြဲလမ္း တပ္မက္ေသာ တဏွာၿဖင့္
အေည – မိမိမွ တစ္ပါးေသာ သူတို႕ကို
ဟနႏၱိဣ၀ – သနားမဖက္ ရက္စက္ေၾကကြဲ ညွဥ္းဆဲ သတ္ၿဖတ္ သကဲ့သို႕
အတၱနံ – မိမိကိုယ္ကို
ဟႏၱိ – အပါယ္ခ်ဆြဲ ညွဥ္းဆဲ သတ္ၿဖတ္၏

ေဒသနာေတာ္၏ အဆံုး၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ သူတို႕သည္ေသာတာပန္ စသည္တို႕ကို ေရာက္ကုန္ပါတယ္။ သံသရာခရီးလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကေသာ သတၱ၀ါေတြဟာ အေၾကာင္းကံတရား နွင့္ အက်ိဳး၀ိေပါက္တရား တို႕ၿဖင့္ ဘယ္ေၿခ ညာေၿခ လွမ္းေနသည့္ပမာ သြားေနၾကရတယ္။ အေၾကာင္းကင္းတဲ့ အက်ိဳးတရားဆိုတာ ေလာကမွာ မရွိေကာင္းဘူး။ အေၾကာင္းတရားေတြ ၿပဳၾကလို႕သာ အက်ိဳးတရားေတြ ခံစားၾကရတာၿဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းတရား အက်ိဳးတရားတို႕ဟာလည္း ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းတရားကို ၿပဳၾကေသာေၾကာင့္ ေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ခံစားရတယ္၊ မေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း တရားကို ၿပဳၾကေသာေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ခံစားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သတၱ၀ါဟာ အေၾကာင္း အက်ိဳး ေၿခလွမ္းမ်ားၿဖင့္ ခရီးတာ အစ မသိၾကသလို ခရီးအဆံုးမသိၾကေသးပါ။ ခရီးအဆံုးမသိသမွ် ကာလပတ္လံုး ခရီးဆံုးဖို႕ လမ္းမၿမင္ေသးပါ။ မသိတာေလးေတြဆံုးလို႕ အသိကို သံုးရင္ေတာ့ ခရီး အဆံုး ပန္းတိုင္ကို ၿမင္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
သဘာ၀ ဓမၼ၏ အေၾကာင္းအက်ိဳးခရီးဆက္ေနရာကို ဆိတ္မသိ မရိပ္မိၾကသူတို႕ဟာ သူ႕ေၾကာင့္၊ ငါ့ေၾကာင့္၊ နတ္ေၾကာင့္၊ တန္ခိုးရွင္ေၾကာင့္၊ ထာ၀ရသခင္ေၾကာင့္ ငါဒီလို ၿဖစ္ရတာ သူဒီလို ခံစားရတာ စသည္ၿဖင့္ ေၿပာဆိုေနၾကေသး၏။ အမွန္မွာေတာ့ ကိုယ္ၿပဳခဲ့တဲ့ ကံတရားေၾကာင့္ ဒီအက်ိဴးတရားေတြ ၿဖစ္ရတာဟု သဘာ၀က်က် ညဏၿဖင့္ ၿမင္ထားဖို႕ရန္ လိုပါသည္။ အက်ိဳးတရား ေတြမွန္သမွ်င္ဟာ အေၾကာင္း တရားက ဖန္တီးေပး လိုက္တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းတရားမရွိဘဲနဲ႕ အက်ိဳးတရား ၿဖစ္ေပၚလာေအာင္ မည္သူက လုပ္ေပးနိုင္မွာနည္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္လာတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြကို လည္း မၿဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူတားဆီးနိုင္မွာနည္း သို႕ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ အက်ိဳးတရားေတြ မၿဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ လုပ္နိုင္သူရွိပါတယ္ သင္မေတြ႕ခ်င္ဘူးလား ေတြ႕ခ်င္လွ်င္ ေတြ႕ေအာင္ရွာပါေလ ရွာမေနနဲ႕ ရွာေလေ၀းေလ ရွာေလ ၾကာေလ ၿဖစ္ေနဦးမည္သာ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္က အၿခားသူမဟုတ္ “သင္“ သာၿဖစ္ပါတယ္။
ေကာင္းကံ မေကာင္းကံ၊ ေကာင္းက်ိဳး မေကာင္းက်ိဳး ေတြကို ၿပဳလုပ္ခံစားတာ သင္သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာေတြ ခံစားရတာ သင္ေကာင္းတာ လုပ္ခဲ့လို႕ပါ မေကာင္းတာေတြ ခံစားရတာ သင္မေကာင္းတာ လုပ္ခဲ့လို႕ပါ သင္ယခု ေကာင္းတာ လုပ္ေနပါက ေနာင္ ေကာင္းက်ိဳးခံစား ရမွာပါ၊ ေဗဒင္မေမးနဲ႕ ေရႊရင္ေအး ေအာင္ေၿပာတာက လြဲလို႕ ဘာမွ်မရွိဘူး။ သင္ မေကာင္းတာခ်ည္း လုပ္ေနၿပီးေတာ့ ေကာင္းခ်င္ေနတာ ခ်မ္းသာခ်င္ေနတာ အမွန္တရားကို မသိလြန္းလို႕ပါ။ အဲဒီလိုသာ ၿဖစ္မယ္ဆိုလွ်င္ အခ်ဳပ္ေထာင္နွင့္ အပါယ္ ေလးပါး ရွိအံုးမလား။ သင္မေကာင္းတာၿပဳၿပီးေတာ့ ေကာင္းဆုပန္ေနတာ ရမယ္ထင္လို႕လား ဘုရားသာရွိရင္ နားၿငီးတယ္ ေၿပာမွာ ေသခ်ာတယ္။
အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးကို ၾကည့္ပါ သူ႕ဘ၀မွာ သိန္းေပါင္း ေၿမာက္မ်ားစြာ ခ်မ္းသာတယ္ ေကာသလမင္းၾကီးေတာင္ ခုနစ္ရက္တိုက္ယူရေအာင္ ခ်မ္းသာတယ္။ ဒီေလာက္ခ်မ္းသာတာဟာ အေၾကာင္းမဲ့မွ မဟုတ္ဘဲ အတိတ္က ေကာင္းကံက ပါလာၿပီးသားပါ ပစၥဳပၸန္ ကံကေတာ့ လွဴရမွန္း မသိ ဘုရားထံသြားရမွန္းမသိေအာင္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ မရွိဘူး အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသား မဟုတ္လား။
ဗာရာဏသီ သူေဠးၾကီး ဘ၀တုန္းက သူေဠး ကပ္ေစးနွဲၾကီး ၿဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ တဂၢရသိခီ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူၿမတ္ကို ဇနီးအား ဆြမ္းလွဴခိုင္းတဲ့ ကုသိုလ္ ေစတနာကံေၾကာင္း ခ်မ္းသာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသား မို႕ ခ်မ္းသာတာပါ။ တခ်ိဳ႕က ေၿပာၾကတယ္ “ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကိုပဲ လုပ္တယ္ ရတနာသံုးပါးလည္း ဆည္းကပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မခ်မ္းသာဘူး တဲ့ ဟို ကိုၿဖဴကေတာ့ ရတနာသံုးပါးလည္း မဆည္းကပ္ဘူး ဘာသိ ဘာသာနဲ႕ မေကာင္း စိတ္ေမြးၿပီး မေကာင္းတာ ပဲလုပ္တယ္ သူ႕က်ေတာ့ ခ်မ္းသာ လိုက္တာ အတိုင္းအဆမရွိေအာင္ပဲ ဘာကြာၿခားတာလဲတဲ့ ဘုရား“ တဲ့ ေမးၾကတယ္။
ကိုယ္က ေကာင္းစိတ္ေမြး ေကာင္းတာလုပ္ေပမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးမေပးတာဟာ အတိတ္က ပါလာတဲ့ ေကာင္းကံကလည္း အက်ိဳးမေပးေသး ပစၥဳပၸန္ကလည္း အက်ိဳးမေပးေသးလို႕ပါ။ စီးပြားခ်မ္းသာခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ေတာ့ ရတနာသံုးပါး မဆည္းကပ္နဲ႕ ရတနာသံုးပါး ကို ဆည္းကပ္ရင္ေတာ့ ခ်မ္းသာ နိုင္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာ အစစ္ရခ်င္လိုက ဆည္းကပ္တာ ၿဖစ္ပါေစ။ မေကာင္းစိတ္ေမြးၿပီး မေကာင္းတာလုပ္ ေနတဲ့သူဟာ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ အတိတ္ကံ ေကာင္းက အက်ိဳးေပးၿပီး ပစၥဳပၸန္ကံကေတာ့ အက်ိဳးမေပးေသးလို႕ပါ။ အတိတ္ကံ ကုန္ၿပီး ပစၥဳပၸန္ကံ အက်ိဳးေပးခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ေတာ့ မေကာင္းက်ိဳး ေတြစုပံုလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါက်လွ်င္ေတာ့ ခံေပေတာ့။
အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ ယခု ေကာင္းကံမၿပဳေပမယ့္ ခ်မ္းသာေနတာ အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသားမို႕ ခ်မ္းသာၿခင္း ပါတယ္။ ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္သူၿမတ္ကို လွဴၿပီးတဲ့ေနာက္ အပရေစတနာ ပ်က္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ ရရွိထားတဲ့ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာေတြကို သံုးေဆာင္ခံစား လိုၿခင္းမရွိခဲ့ဘူး အတိတ္က သူၿပဳခဲ့တဲ့ ကံေၾကာင့္ပဲ မဟုတ္လား အတိတ္ကံ ပါလာၿပီးသားပါ။ သားသမီး မထြန္းကားရၿခင္းကား အတိတ္က အစ္ကို၏ သားကို ဥစၥာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္ခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ကံ၏ အက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံက ပါလာၿပီးပါ။
အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီး ပစၥည္းဥစၥာစြဲမက္၍ မလွဴရက္ မတန္းရက္ၿဖစ္တာ ယခုဘ၀သာ မဟုတ္ဘူး ဗာရာဏသီ သူေဠးၾကီး ၿဖစ္စဥ္ကာလနွင့္ ဘုရားေလာင္းနွင့္ ညီအစ္ကိုၿဖစ္ခဲ့စဥ္တုန္းကလည္း ပစၥည္းမက္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကံေတြက ဘ၀အဆက္ဆက္သို႕ လိုက္တတ္ပါတယ္။ သံသရာခရီးလမ္းမွာ အေၾကာင္း အက်ိဳးေၿခလွမ္းၿဖင့္ အတိတ္ အနာဂါတ္ ပစၥဳပၸန္ကာလသံုးပါး အေၿပာင္းအလဲနဲ႕ ေလွ်ာက္လာ ခဲ့ၾကသည္မွာ ယခု ပစၥဳပၸန္ လူ႕ဘ၀မွာ ေခတၱရပ္နား ေနခဲ့ၾကရတယ္။ အတိတ္ေၾကာင္းကံတရားေတြရဲ႕ ဖန္တီးေပးတဲ့ စြမ္းအားသတၱိေတြေၾကာင့္ လူ႕ဘ၀ ရလာၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ လူ႕ဘ၀မွာလည္း မိဘ ေမာင္နွမမ်ား ဇနီးမယား သမီးသား ေဆြမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ေတြ႕ၾကရတယ္ ခ်စ္ခင္ၿမတ္နိုးၾကတယ္။ ဒါေတြကလည္း အတိတ္က ပါလာၿပီးသားမို႕လို႕ ေတြ႕ရတာၿဖစ္တယ္။
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကိုလည္း ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကဖို႕ဟာလည္း အတိတ္ကံပါၿပီးသားမို႕သာ ၿဖစ္ၾကရတယ္ အတိတ္ကံသာ မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္ကံေတြကလည္း ပါရပါေသးတယ္။ ယခုခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ ေနရတာေတြဟာလည္း အတိတ္ကံေကာင္းေတြက ေက်းဇူးၿပဳလိုက္လို႕ၿဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံ စြမ္းအား ပါလာၿပီးသား ၿဖစ္ေသာ စီပြားတို႕ တမလြန္ဘ၀သို႕ ပါမသြားတာေၾကာင့္ အာနႏၵာ သူေဠးၾကီးဟာ ဘ၀ေၿပာင္းသြားေတာ့ သူေတာင္းစား ၿဖစ္ရတယ္ အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီးဟာ ဘ၀ေၿပာင္းၿပီး အပါယ္ငရဲမီး ေတာက္ေလာင္ခံရပတယ္။ ဒါကေတာ့ ပါလာၿပီးသားဟာ ပါမသြားလို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။

*သေဗၺ သတၱာ မရိႆႏၱိ
ေလာကရွိေနတဲ့ သတၱ၀ါမွန္သမွ်ဟာ ေသၾကရလိမ့္မည္။

*နတၱိဇာတႆ အမရမဏံ
ေမြးဖြားလာသူေတြဟာ မေသဘူးဆိုတာ မရွိပါ ေသၾကရမွာပါ။

သတၱ၀ါေတြဟာ လူဘ၀မွာ ခရီးတစ္ေခါက္နားၿပီးေနာက္ ေနာင္ဘ၀သို႔ ခရီးေလွ်ာက္ၾကရမွာ ၿဖစ္တယ္ ထိုသို႕ လူ႕ဘ၀ခိုနားၿပီး ေနာက္ဘ၀ သြားရေသာ အခါတြင္ အတိတ္ကံပါလာၿပီးသားမို႕ ရလာတဲ့ စီးပြားခ်မ္းသာ ေတြေရာ ဇနီးမယား သမီးသားေတြ ၿဖစ္ၾကရတယ္။

ဒီေတာ့ သင့္၏ ေနာင္ဘ၀သို႕ ပါလာၿပီးသားေတြ ပါမွာလား….
ထားပစ္ခဲ့ရမွာလား…
ဒီအေမးကို သင္ဟာ ဘက္စံု စနက္စံု ဓမၼစံု ရွဳေထာင့္မ်ားၿဖင့္ စဥ္းစားၿပီးေၿဖပါ။ အေၿဖမမွားေစနဲ႕ အေၿဖမွားရင္ ရမွတ္ သုညၿဖစ္မယ္။ အေၿဖမွန္မွ ဘဲဥကြဲရံုပဲရွိမယ္။ ပီၿပင္ေအာင္လုပ္မွ အမွတ္ၿပည့္ရမွာ ၿဖစ္တယ္။ အကယ္၍ ပစၥည္းခ်မ္းသာေတြဟာ ပါတယ္လို႕ စဥ္းစားေနမိပါက အာဂႏၱဳက သူေဠးၾကီး ကိုသာ ၾကည့္ပါ။ ပါလာၿပီးသား အတိတ္ေကာင္းမွဳေတြကလည္း ကုန္သြား အသစ္ၿဖစ္တဲ့ ေကာင္းမႈေတြကလည္း မပြားမ်ားေတာ့ ငရဲက်သြားရတယ္ မဟုတ္လား။ ယခုလက္ရွိပစၥည္း ဥစၥာေတြမွန္သမွ် ယူသြားလို႕မရ ထားပစ္ခဲ့ၾကရမွာ ၿဖစ္တယ္။ မိဘမ်ားနွင့္ ဇနီးခင္ပြန္း သားသမီးေတြဟာလည္း ယူသြားလို႕မရ ထားပစ္ခဲ့ရမွာပါ။ သင္ခ်စ္လွပါတယ္ဆိုတဲ့ သင့္ကိုယ္ခႏၶာၾကီးဟာလည္း ယူသြားလို႕မရ ထားပစ္ ခဲ့ရမွာပါပဲ
သင့္ေနာက္ပါမွာကေတာ့ သင္ၿပဳတဲ့ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံ ေတြကသာ သင္သြားေလရာ အရိပ္ပမာ လိုက္ေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတိတ္ကံေကာင္းမႈေၾကာင့္ ရလာတဲ့ ပစၥည္း စသည္ေတြဟာ ၿပည့္စံုဖို႕ အတြက္ ပါလာၿပီးသားပါ အဲဒီ ပစၥည္းေတြ မိသားစုေတြ သင့္ခႏၶာကိုယ္ၾကီးေတြ ေနာက္ဘ၀သို႕ ပါမွာလား ဟူေသာ အေမးၿဖင့္ ပါလာၿပီးသား ပါမွာလား ဟူေသာ စာအုပ္ကေလးကို အဆံုးသတ္လိုက္ရပါတယ္
သို႕ၿဖစ္ရကား ဘ၀သံသရာပါၿပီး ဘ၀ဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ ေက်းဇူးၿပဳနိုင္ေသာ ဒါန သီလ သမာဓိ ပညာ ဆိုတဲ့ ကိုယ္လုပ္ရင္ ကိုယ္ပိုင္တဲ့ တရားေတြကို ၾကိဳးစားပါ ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ရုပ္နာမ္ သေဘာၿဖစ္ပ်က္ကို အက်င့္ၪာဏ္ရင့္သန္၍ နိဗၺာန္သို႕ မ်က္ေမွာက္ၿပဳနိင္ၾကပါေစေသာ္….

သင့္ေနာက္ ဘာပါသလဲ

အတၱေဂေဟ နိ၀တၱ ႏၱိ၊
သုႆေန မိတၱဗႏၶ၀ါ။
သုကတံ ဒုကၠတံ ကမၼံ၊
ဆာယာ၀ အနူပါယိနီ။

အတၱာ – လယ္ယာမိုးေၿမ ေရႊေငြ စပါး ကႊ်ဲႏြား ဥစၥာ အိမ္ေဂဟာနွင့္ ရတနာ အၿဖာၿဖာ တို႕သည္
ေဂေဟ – မိမိ တည္ေပ်ာ္ ေနအိမ္ေပၚ၌
နိ၀တၱ ႏၱိ – မလိုက္မပါ က်န္ရစ္ၾကရွာ ကုန္၏
မိတၱဗႏၶ၀ါ – ခ်စ္ခင္ၾကၿငား ဇနီး ေယာက်္ား သမီးသားနွင့္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟတို႕သည္
သုႆေန – သူေကာင္ၿမွဳပ္နွံ သုႆာန္ သခ်ိဳင္းေၿမလုပ္တိုင္း၌
နိ၀တၱ ႏၱိ – မသာပို႕ကာ ၿပန္ၾကရွာကုန္၏
သုကတံဒုကၠတံကမၼံ- ကိုယ္တိုင္ၿပဳထား ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံ နွစ္ပါးသည္သာလွ်င္
အႏူယာယီနီဣ၀ – သြားသူေနာက္သုိ႕ ေကာက္ေကာက္မကြာ လိုက္ပါသကဲ့သို႕
အႏူယာယတိ – ေကာင္းစြာထက္ၾကပ္ကပ္၍ မေသြလိုက္ပါေလသတည္း

ဗုေဒၶါရသ
ေဗာဓိရိပ္ၿငိမ္ေတာရ (ေမွာ္ဘီ)
၁၉.၇.၀၇

About ဆူး

has written 398 post in this Website..

   Send article as PDF