မနက္ ၉း၀၀ နာရီ ေလာက္
(သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအလိုက္) အေရာက္သြားျပီး ေဖာင္အရင္ယူဖိုံ့လိုပါတယ္း ေနာက္က်ရင္
ေနာက္တေန႕ကူးသြားပါလိမ့္မယ္ ။သြားယူရာတြင္ ဓါတ္ပံု ၃ ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၂
ေစာင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ ၁ ေစာင္ နဲ႕အတူ ၆ က်ပ္တန္တံဆိပ္ေခါင္း ကို
တခါတည္း၀ယ္သြားပါ ။ ေဖာင္၀ယ္ျပီးရင္ လိုတာေတြျဖည္႕ျပီး အျမန္ ထပ္ပါ ။
စာ၇င္းသြင္းျပီးတာနဲ႕ ဘဏ္ကိုအျမန္ ေျပးပါ ။ ကားမ၇ွိ၇င္ တက္စီ
ဌားသြားပါ။(နို့မို့ရင္ ေနာက္ေန႕ကူးပါလိမ့္မယ္။) ဘဏ္မွာ ေငြ ၁၀၀၀ိ
အပိုကုန္ပါလိမ့္မယ္။ ၅၀၀၀၀၀ိ သိန္း သြင္းျပီးတာနဲ့ ခ်က္ျခင္း ေဖာင္၀ယ္တဲ့ေနရာ
ကို ေျပးပါ ။(ကားနဲ့ေျပာတာေနာ္) အဒီမွာ လက္မွတ္ထိုးျပီးတာနဲ့ ဆက္သြယ္ေ၇းနဲ့
ခ်ဳပ္တဲ့စာခ်ဳပ္၇ျပီ ။ ( ညေန ၃း၀၀ ေလာက္ေတာ့ေ၇ာက္ျပီေပါ့ ) အဲဒီေနာက္မွာေတာ့
R-UIM CARD ထုတ္ဖို့ သက္ဆိုင္၇ာနယ္ေျမအလိုက္ သြားထုတ္၇မဲ့ ELITE
အေ၇ာင္းဆိုင္ကိုေ၇ာက္ေအာင္ သြားျပီး ဖံုးကတ္ ထုတ္လို့၇ပါျပီ ။ တခုေတာ့၇ိွတယ္
ဟန္းဆက္ ၀ယ္၇င္ေတာ့ ျမို့ထဲက ဆိုင္မုာပဲ ၀ယ္ပါ၊ ၁၀၀၀၀ိ ေလာက္သက္သာသြားပါလိမ့့္္
မယ္၊

About panpan

chit has written 61 post in this Website..

   Send article as PDF