ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ – CPP (ေဒသအေခၚ ႏြားေနာက္ပါတီ) က ရာႏႈန္းျပည့္ အႏိုင္ရရွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖလမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးခြန္လိန္း၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ – ၁ တြင္ ဦးကၽြန္ခဲန္း၊ အမွတ္ – ၂ တြင္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  အမွတ္ – ၁ တြင္ ဦးႏုထန္း၊ အမွတ္ – ၂ တြင္ ဦးႏိုဆြန္တို႔သည္ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေထာက္ခံမဲးအသာျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ CPP ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးႏိုထန္ကပ္သည္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အမတ္ေလာင္းကို ေထာက္ခံမဲ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ အသာျဖင့္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ခ်င္းပါတီတခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ – CNP ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္ (ကာတြန္း – ဇိုဇမ္) က ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမွတ္ – ၂တြင္ ဒုတိယေနရာမွ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ေလာင္းကို ေထာက္ခံမဲ ၉ ရာေက်ာ္ အသာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တီးတိန္တြင္ ဦးဇိုဇမ္တဦးသာ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး က်န္မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔က အႏိုင္ရသြားသည္။

About Good Idea

Good Idea has written 144 post in this Website..

လူ႔ဘ၀ဟာ ခဏေလးပါ။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။

   Send article as PDF