မဂၤလာအခါအမႈျပဳၾကရာ၀ယ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးသာမက လူမ်ိဳးတိုင္း၊
ဘာသာတိုင္းမွာပါ ေရြးခ်ယ္စရာ အေျခအေနတစ္ခု ရွိေနပါက
ေန႔ေကာင္းရက္သာဆိုသည့္သေဘာကို မိမိႏွစ္သက္ရာ ေဗဒင္နည္း (ေလာကီနည္း)
စနစ္တစ္ခုခုအရ ေစာေၾကာမိၾကမည္ထင္ပါသည္။ ထိုနည္းစနစ္မ်ားတြင္
လြယ္ကူစြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ားအျပင္ ခက္ခက္ခဲခဲတြက္ယူရေသာ
အခါမ်ားလည္း ရွိၾကပါဦးမည္။ နကၡတ္ေဗဒင္ကို ဦးစားေပးေဖၚျပလိုသူ
ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ တကယ္တမ္းတင္ျပဦးမည္ဆိုေသာအခါ အခက္အခဲမ်ားစြာ
ရင္ဆိုင္ရပါေတာ့သည္။ ေစ့ေစ့စပ္စပ္မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း
ျခံဳငံုမိယံုမွ်ျဖစ္ေစေတာ့ တင္ျပပါဦးမည္။

နမူနာ ဇာတာ ၂ ေစာင္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ျပပါမည္။ (၀ဲဖက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ)
အမ်ိဳးသား၏ ဇာတာမွ ရာသီစက္ျဖစ္ပါသည္။ (ယာဖက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ)
အမ်ိဳးသမီး၏ ဇာတာမွ ရာသီစက္ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဇာတာမ်ားကို ဖြဲ႕လိုပါက ေနရာတြင္ဖတ္ကာ software သံုး၍ ဖြဲ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေမြးခ်ိန္ မသိသူမ်ားအတြက္ပါ အဆင္ေျပေအာင္ ထည့္သြင္းေရးသားသြားပါမည္။

ႏွစ္ဦးသား လက္ထပ္ရန္သင့္မသင့္ အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္နည္းကို
ပိုစ့္တစ္ခုအေနျဖင့္ တင္ျပေပးပါဦးမည္။ မဂၤလာအခ်ိန္အတြက္ ေမးျမန္းလာသူအား
မဂၤလာအခ်ိန္သာ ေျဖရန္ရွိပါသည္။

(၁) ဇာတာအရ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ပံု

အထက္ပါ က်ား ဇာတာႏွင့္ မဇာတာတို႔မွ La ကိုၾကည့္ကာ La မွ လက္၀ဲရစ္ ၁ တန္႔ ၂
တန္႔ စသည္ျဖင့္ အကြက္မ်ားကို ေရတြက္လာပါ။ La ရပ္ရာ အကြက္ကို ၁
တန္႔ဟုေခၚပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အတန္႔မ်ားကို စန္းမွေရတြက္ေသာစနစ္ကို
သံုးသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေရတြက္ျခင္းသည္ စန္းအားၾကီးေသာ
ဇာတာအခ်ိဳ႕တြင္သာမွန္သည္ဟု ယူဆပါေသာေၾကာင့္ ဤအခါေရြးျခင္းတြင္ ပယ္ပါသည္။
ေမြးခ်ိန္အတိအက်မသိသူမ်ား (တနည္းအားျဖင့္ လဂ္ရာသီ မသိသူမ်ား) အတြက္သာ
စန္းေခၚ ၂ လာမွ ေရတြက္ျခင္းကို သံုးသင့္ပါသည္။ တနဂၤေႏြမွေရတြက္ျခင္းသည္
ေအာင္ျမင္မႈေက်ာ္ေဇာမႈကိုသာ အေလးေပးေသာေၾကာင့္ ေအးျမခ်မ္းေျမ့ေသာ
မဂၤလာအမႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္လွပါ။ ေမြးခ်ိန္သိသူမ်ားအတြက္မူ
ဇာတာ၏အသက္ျဖစ္ေသာ လဂ္ (La) ကိုသာလွ်င္ သံုးသင့္ပါသည္။

ဇာတာတစ္ေစာင္အတြက္ ၁ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ ၉ တန္႔ တို႔သည္ La ရွိရာရာသီႏွင့္
ၾတိဂံပံုက်ေနေသာ (တနည္းအားျဖင့္ ၁၂၀ ဒီဂရီစီ ေ၀းကြာေသာ)
အရပ္တို႔ျဖစ္သျဖင့္ ( ကမၻာအား Setallite သံုးလံုးျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ေသာ
နမူနာပံုျဖင့္) ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးေပးကို ေပးၾကပါသည္။ ေဗဒင္အေခၚအရ ၾတိေဂါဏ
ရာသီမ်ားဟု ေခၚပါသည္။

ဇာတာတစ္ေစာင္အတြက္ ၁ တန္႔၊ ၄ တန္႔၊ ၇ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔တို႔သည္ La ရွိရာ
ရာသီႏွင့္ ေထာင့္မွန္က်ေနေသာ (တနည္းအားျဖင့္ ၉၀ ဒီဂရီစီ ေ၀းကြာေသာ)
အရပ္တို႔ျဖစ္သျဖင့္ ( ေနထြက္ ေန၀င္ မြန္းတည့္ သန္းေခါင္ အားေလ်ာ္စြာ)
ၾကီးမ်ားေသာ ၀ိေသသအေျပာင္းအလဲကို ေပးၾကပါသည္။ ေဗဒင္အေခၚအရ ကိန္းရာသီမ်ားဟု
ေခၚပါသည္။

  • ပန္းေရာင္ျဖင့္ ျပထားေသာ ၾတိဂံပံုမ်ားမွာ က်ားဇာတာ၏ လဂ္(La) မွ ေရတြက္ေသာ ၾတိဂံက်ရာ ၁ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ ၉ တန္႔ အတန္႔ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
  • အျပာေရာင္ျဖင့္ ျပထားေသာ စတုဂံပံုမ်ားမွာ က်ားဇာတာ၏ လဂ္(La) မွ ေရတြက္ေသာ ေထာင့္မွန္က်ရာ ၁ တန္႔၊ ၄ တန္႔၊ ၇ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔ အတန္႔ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
  • အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ျပထားေသာ ၾတိဂံပံုမ်ားမွာ မဇာတာ၏ လဂ္(La) မွ ေရတြက္ေသာ ၾတိဂံက်ရာ ၁ တန္႔၊ ၅ တန္႔၊ ၉ တန္႔ အတန္႔ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
  • အနီေရာင္ျဖင့္ ျပထားေသာ စတုဂံပံုမ်ားမွာ မဇာတာ၏ လဂ္(La) မွ ေရတြက္ေသာ ေထာင့္မွန္က်ရာ ၁ တန္႔၊ ၄ တန္႔၊ ၇ တန္႔၊ ၁၀ တန္႔ အတန္႔ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေရတြက္ရလြယ္ေစရန္သာ ကိန္းၾတိေဂါဏ ခြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်ားဇာတာမွ
အတန္႔ေကာင္းမ်ားကို အျပာေရာင္၊ မဇာတာမွ အတန္႔ေကာင္းမ်ားကို အနီေရာင္
စသည္ျဖင့္ စုေပါင္းကာ ဇာတာႏွစ္ခု ထပ္လိုက္ေသာ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိပါမည္။

ဤ ေနရာတြင္ က်ားႏွင့္ မ ဇာတာတို႔၏ လဂ္ တည္ပံုအရ အမ်ားဆံုး ၆ အိမ္မွ်ပင္
ထပ္တူ က်ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ႏွစ္ဦးသား လဂ္ တူခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။
လဂ္ႏွစ္ခုတို႔ ကိန္းရာသီ က်ပါက ၄ အိမ္တူမည္ျဖစ္သည္။ လဂ္ႏွစ္ခုတို႔
ၾတိေဂါဏက်ပါက ၃ အိမ္ တူၾကမည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ၂
အိမ္တူၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ က်ား၏ ဇာတာႏွင့္ မ၏ ဇာတာတို႔အရ မကာရ ရာသီႏွင့္
ၿဗိစၦာရာသီတို႔သည္ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ အက်ိဳးေပးေကာင္းရာ ရာသီမ်ားအျဖစ္
အေျဖရရွိပါေတာ့သည္။ ရာသီမ်ား သတ္မွတ္ပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထပ္တူက်ရာ ရာသီႏွစ္ခုအား မွတ္သားထားလိုက္ပါ။

အိမ္ေထာင္တစ္ခု၏ အနာဂတ္ကို စစ္ေဆးရာတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအခ်င္းအရာ ႏွစ္ခုကို စစ္ေဆးရပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ
(၁) ေအာင္ျမင္ၾကီးပြား ထြန္းေတာက္မႈ ႏွင့္
(၂) ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေနမင္းသည္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြား ထြန္းေတာက္မႈကို
ျပဆိုေသာေၾကာင့္ ထိုတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ သတို႔သားေလာင္းႏွင့္
သတို႔သမီးေလာင္းတို႔၏ ဇာတာအရ ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေသာ ရာသီတြင္
ရပ္တည္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ပထမအခ်က္။ ။ ဥပမာဇာတာမ်ားအရ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာႏွင့္ မကာရ ရာသီတစ္ခုခုတြင္ ရပ္တည္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

တနလၤာၿဂိဳလ္ လမင္းသည္ ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို ေပးစြမ္းေသာေၾကာင့္
ထိုတနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ သတို႔သားေလာင္းႏွင့္ သတို႔သမီးေလာင္းတို႔၏ ဇာတာအရ
ေကာင္းမြန္သင့္ျမတ္ေသာ ရာသီတြင္ ရပ္တည္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • ဒုတိယအခ်က္။ ။ ဥပမာဇာတာမ်ားအရ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာႏွင့္ မကာရ ရာသီတစ္ခုခုတြင္ ရပ္တည္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔ ေကာင္းကင္တြင္ ပူးယွဥ္ၾကလွ်င္
လကြယ္ရက္ကိုျဖစ္ေစသျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား ေ၀းကြာေလေလ ေကာင္းေလေလျဖစ္သည္။
အေ၀းဆံုးသည္ ၁၈၀ ဒီဂရီျဖစ္ကာ လျပည့္၀န္းကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
(ဇာတာခြင္တြင္ ၁၈၀ ဒီဂရီသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ရပ္တည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ဇာတာခြင္ဆိုသည္မွာ ကမၻာကို အလည္ထားကာ ၿဂိဳဟ္မ်ားရပ္တည္ပံုကို စီကာပတ္ကံုး
၀န္းရံျပထားျခင္း ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳပါ။)

  • တတိယအခ်က္။ ။ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ ေ၀းကြာႏိုင္သမွ် ေ၀းကြာေအာင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္ သံုးခ်က္ကို စုေဆာင္းလိုက္ပါမည္။

  • ပထမအခ်က္။ ။ ဥပမာဇာတာမ်ားအရ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာႏွင့္ မကာရ ရာသီတစ္ခုခုတြင္ ရပ္တည္ေစရမည္ျဖစ္သည္။
  • ဒုတိယအခ်က္။ ။ ဥပမာဇာတာမ်ားအရ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာႏွင့္ မကာရ ရာသီတစ္ခုခုတြင္ ရပ္တည္ေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • တတိယအခ်က္။ ။ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႔သည္ ေ၀းကြာႏိုင္သမွ် ေ၀းကြာေအာင္ ထားရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္သံုးခ်က္ကို ေပါင္းစုလိုက္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရမည္ျဖစ္သည္။
စည္းမ်ဥ္း (၁) ၁ ေႏြ ၿဗိစၦာရာသီရပ္လွ်င္ ၂ လာ မကာရရာသီ ရပ္သင့္သည္။
စည္းမ်ဥ္း (၂) ၁ ေႏြ မကာရ ရာသီရပ္လွ်င္ ၂ လာ ၿဗိစၦာရာသီ ရပ္သင့္သည္။

(၂) ေန႔ရက္တြက္ခ်က္ပံု

ထိုအေျဖမ်ားကို အဂၤလိပ္ရက္စြဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပံုကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

ဤရက္မ်ားသည္ အေနာက္တိုင္းရာသီသတ္မွတ္ပံုႏွင့္ ကြဲျပားပါသည္။
အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး နိယာယနစနစ္အရ
စိတ္ျဖာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ တနဂၤေႏြ၏ ရာသီအရပ္ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းအတြက္ (အေျပာင္းအလဲ ရက္ထပ္ႏွစ္မွအပ) မွန္ပါမည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ၂၀၁၁ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္လည္း ဤရက္မ်ားမွန္ကန္ပါဦးမည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေနမင္းၾကီးသည္ ပံုမွန္လမ္းအျဖင့္သာ
ရာသီစက္ကို အၿမဲ စီးနင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါဇာတာ ၂ ေစာင္အရ အ၀ါေရာင္ျခယ္ေသာ တနဂၤေႏြရပ္ရာ ရာသီႏွစ္ခု၏ ကာလမ်ားကို ရရွိပါသည္။

ပထမကာလ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ မွ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၂ အတြင္း မကာရ ရာသီေပၚ
တနဂၤေႏြစီးနင္းခိုက္ (ကြၽန္ေတာ္တို႔အလိုရွိေသာ) ၿဗိစၦာရာသီေပၚ တနလၤာ
စီးနင္းခ်ိန္ကို ရွာပါမည္။

အထက္ပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ေသာ္ ဇန္န၀ါရီအတြင္းတြင္ တနလၤာၿဂိဳဟ္
ၿဗိစၦာရာသီတြင္ မတည္ပါသျဖင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လဆန္းကို စစ္ရန္လိုပါသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ေအာင္ပါအတိုင္းရရွိပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေတြ႔ရွိပါေတာ့သည္။ ဤ တြင္ နကၡတ္ေဗဒင္၏ ေရတြက္မႈ
ထူးျခားမႈတစ္ခုကို သိရန္လိုပါသည္။ နကၡတ္လံုးေရတြက္ရာတြင္ျဖစ္ေစ ရာသီ
ေရတြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေစ သုညမွ စေရပါသည္။

မိႆရာသီကို 0
ၿပိႆရာသီကို 1
ေမထုန္ရာသီကို 2
ကရကဋ္ရာသီကို 3

သိဟ္ရာသီကို 4
ကန္ရာသီကို 5
တူရာသီကို 6
ၿဗိစၦာရာသီကို 7
ဓႏုရာသီကို 8
မကာရရာသီကို 9
ကုမ္ရာသီကို 10
မိန္ရာသီကို 11 ဟုေရတြက္ပါသည္။

ရရွိလာသည္မွာ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေကာင္းကင္ယံတြင္
စီးနင္းေနေသာ ၿဂိဳဟ္အသီးသီး၏ တည္ရာအရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါပံုတြင္ Moon
သည္ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၇ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ 7 5 59 17 ဟု ျပထားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ထိုေန႔ သုညနာရီ (ေန႔အစတြင္) တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ၿဗိစၦာရာသီ ၅ အင္သာ ၅၉ လိတၱာ ၁၇ ၀ိလိတၱာတြင္ ရပ္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

ခြၽင္းခ်က္။ ။ ဤတြင္ 6.2.2010 ၏ ေနာက္ေန႔တစ္၀က္သည္လည္း
အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ ညစာစားပြဲမ်ားႏွင့္ တြဲလွ်က္က်င္းပေသာ မဂၤလာပြဲမ်ားတြင္
သံုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေန၀င္ ညေစာင္းမ်ားသည္ တနဂၤေႏြအားမဲ့ပါသျဖင့္
ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါသည္။ က်င္းပလိုပါက နံနက္ေနတက္ခ်ိန္ မဂၤလာပြဲကို
ပထမက်င္းပၿပီးမွသာ ညစာစားပြဲကို က်င္းပသင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (7.2.2010) တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ (8.2.2010) တနလၤာေန႔ တို႔သည္
ဤအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ မဂၤလာအမႈျပဳသင့္ရာ ပထမကာလ ျဖစ္ပါသည္။

သတိျပဳပါရန္
။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေနမင္းအရ အဂၤလိပ္ရက္မ်ားေရတြက္ေသာေၾကာင့္
တနဂၤေႏြရပ္ရာရာသီမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ရက္မ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ မွတ္သားႏိုင္ေသာလည္း
တနလၤာ လမင္းအတြက္မူ ထိုသို႔မွတ္၍မရပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ (7.2.2010) ႏွင့္
(8.2.2010) ေန႔မ်ားတြင္ ၂ လာသည္ ၿဗိစၦာရာသီေပၚတြင္ စီးနင္းေသာ္လည္း (7.2.2011) ႏွင့္ (8.2.2011)
ေန႔မ်ားအတြက္မူ လံုး၀ မမွန္ေတာ့ပါ။ ေနမင္းအရ တစ္ႏွစ္သည္ ၃၆၅ ရက္နီးပါးရွိ၍
လမင္းအရ တစ္ႏွစ္သည္ ၃၅၄ ရက္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ ခရစ္ႏွစ္သည္
ေနမင္းအရကိုက္ေသာ္လည္း လမင္းအရ မကိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁
ေဖေဖၚ၀ါရီအတြက္ သိလိုပါမူ ထပ္မံတြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

17.11.2010 မွ 16.12.2010 ၾကားတြင္ တနဂၤလာၿဂိဳဟ္ မကာရရာသီက်ရာ ရက္မ်ားကို
ရွာရာ 9.12.2010 10.12.2010 ႏွင့္ 11.12.2010 ဟူေသာ ရက္ျမတ္ သံုးရက္ကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ထို႔ေၾကာင့္ (9.12.2010) ၾကာသာပေတးေန႔ (10.12.2010) ေသာၾကာေန႔ ႏွင့္ (11.12.2010) စေနေန႔ တို႔သည္
ဤအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔အတြက္ မဂၤလာအမႈျပဳသင့္ရာ ဒုတိယကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ကာလႏွစ္ခုကို ေပါင္းေသာ္ အေျဖ ၅ ရက္မွာ

(7.2.2010) တနဂၤေႏြေန႔
(8.2.2010) တနလၤာေန႔
(9.12.2010) ၾကာသာပေတးေန႔
(10.12.2010) ေသာၾကာေန႔
(11.12.2010) စေနေန႔ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေမြးခ်ိန္နာရီအတိအက် မသိသူမ်ားအတြက္ မိမိေမြးရာ
ရက္၏ ဇာတာကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းဖြဲ႔ပါ။ တနလၤာတည္ရာရာသီကို မွတ္သားပါ။
တနလၤာမွေရတြက္ေသာ အတန္႔ေကာင္းမ်ား ( ၁ ၅ ၉ ၄ ၇ ၁၀ တန္႔မ်ား) ျဖင့္သာ
ေရြးခ်ယ္ေစလိုပါသည္။ တြက္လုိသည့္ ႏွစ္ဦးလံုး၏ ဘံုတူရာ
အတန္႔ေကာင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပပါနည္းအတိုင္း တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာ
ရပ္တည္ေစျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

၀ါတြင္းကာလမ်ားတြင္ ရက္ေကာင္းမ်ား ေရာက္ရွိေနပါက
အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္မည့္ အမ်ိဳးသား၏ လဂ္အရ (လဂ္ကို မသိက ၂ လာအရ)
ရာသီမွေရတြက္ေသာ အတန္႔ေကာင္းမ်ား ( ၁ ၅ ၉ ၄ ၇ ၁၀ တန္႔မ်ား) ျဖင့္သာ
ေရြးခ်ယ္ေစလိုပါသည္။

ရရွိလာေသာ ရက္မ်ားသည္ ဇာတာရွင္မ်ား၏ ကံၾကမၼာ ေကာင္းက်ိဳးကိုေဖၚျပေသာ
ဒသာကာလမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အတိုင္းထက္အလြန္ အက်ိဳးေပးသန္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ ရက္ျမတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆံုးသတ္ပါသည္။

အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ အေရးပါသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုေန႔ထိုအခ်ိန္သည္ တနဂၤေႏြႏွင့္ တနလၤာတို႕သာ ေကာင္းကင္တြင္
ရပ္တည္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။
အမ်ိဳးသား၏ဇာတာတြင္ အရပ္အတည္ဆိုးရြားေသာ စေန (သို႔မဟုတ္ ၁၂ တန္႔ အိမ္ရွင္)
သည္ ထိုေန႔ ထိုအခ်ိန္တြင္ လဂ္မွေရတြက္ေသာ အတန္႔ဆိုး၏ အလယ္မွတ္တြင္
စီးနင္းေနသည္ဆိုပါမူ မဂၤလာပြဲသည္ကား ေအာင္ျမင္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ
က်င္းပၿပီးသြားႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကြးတင္ကာ စိတ္ညစ္ေနရတတ္ျပန္ပါသည္။
ထိုသို႔ဤသို႔ျဖင့္ လိုက္လံစဥ္းစားပါက ၁၀၀ % ၿပီးျပည့္စံုေသာ
အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျဖစ္ရပါမည္။ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းမြန္ေသာ
အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္မူ ေဖၚျပထားသည္ထက္
ရႈပ္ေထြးခက္ခဲဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလဇာတာမေကာင္းေသာသူအတြက္ အေကာင္းဆံုးဟူသည့္
အခ်ိန္အခါတစ္ခုကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါ။ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းထြက္ေသာ
အခ်ိန္တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မူလဇာတာက ေကာင္းပါသည္ အခ်ိန္ေရြးစရာမလိုဟုလည္း
ယူဆ၍မျဖစ္ပါ။ မဂၤလာအမႈျပဳလိုက္ေသာ အခ်ိန္သည္ ဇာတာေကာင္းေသာ မိမိအတြက္
မထိခိုက္ေစဦးေတာ့ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္ မသင့္ျမတ္ပါက အိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚ
အက်ိဳးဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ထပ္မဂၤလာျပဳျခင္းသည္
ၾကမၼာႏွစ္ခုညွိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏အက်ိဳးေပးသည္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္
စီးပြားျဖစ္ေစဦးေတာ့ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ က်န္းမာေရးညံ့ပါက မိမိပါ
မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ လတ္တေလာျပဳေသာကံျဖစ္ပါသည္။ အတိတ္ကံအက်ိဳးေပးမ်ားကို ျဖတ္ခ်ႏိုင္စြမ္း ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းတို႔သည္လည္း ယခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ကံေပၚတြင္ မွီခိုေနပါသည္။
ေလာကီပညာရပ္မ်ားသည္ ေလာကီအက်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါလွ်င္
မဂၤလာအမႈကို အခ်ိန္ေရြးခ်ယ္ကာ ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း
တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေကာဇာအယူအဆမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေမးျမန္းသမွ် ေျဖၾကားေပးပါေသာ ဆရာႏ်ဴမာန္အား ေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါသည္။
နကၡတ္ေဗဒင္ပညာသည္ လူသားအားလံုးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ရည္သန္လွ်က္
ကိုပခန္း

တြက္ခ်က္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါက kopakhan@gmail.com သို႔ ေမးပို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

About zinmyotun

zinmyotun has written 92 post in this Website..

   Send article as PDF