ဧၿပီလ ၁ ရက္

တရား၀င္အတိုက္အခံပါတီမရိွဘဲဒီမိုကေရစီမျဖစ္ႏိုင္

ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ပါတီသက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဟန္အရေရွ  ့ေနာက္ညီညြတ္     သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားသည္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ခုခုကိုခ်ိန္ရြယ္၍ထုတ္ျပန္ျခင္းမဟုတ္ဟုျငင္းခုံလိုကျငင္းခုံႏိုင္သည္။ သို ့ေသာ္လူပုဂၢိဳလ္ကို ဗဟိုျပဳ၍တည္ေထာင္ထားေသာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ရပ္အဖို ့ထုိပုဂၢိဳလ္ကိုရုတ္တ ရက္ခ်က္ခ်င္းစြန္ ့ပစ္ရန္မျဖစ္ႏိိုင္။ အထူးသျဖင့္ထိုသူမွာအခ်ိဳးႏွိမ္ခံ ထားရ (incarcerated) သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ပို၍မျဖစ္ႏိုင္။

ထို ့ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရဆံုးျဖတ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ “ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို ့စဥ္းေတာင္မစဥ္းစားဘူး”ဟုမွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္ေသာအက်ဥ္းက်ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္တသားတည္းရိွေၾကာင္းျပသ သည့္ “ခံစားခ်က္” ကလာသည့္ “ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္”ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

တဘက္တြင္လည္းေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ပါတီကိုအသစ္တဖန္မွတ္ပံုမတင္လၽွင္ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္မွအလိုလိုပ်က္ပ်ယ္ေစရမည္ဟုဥပေဒကဆိုထားျပန္ရာတင္းမာေသာလမ္းေၾကာင္းကိုခ်ျဖစ္ေအာင္ေဆာ္ၾသခဲ့သူမ်ား သည္စစ္အစိုးရကပါတီဆိုင္းဘုတ္ကိုလာ၍ဆြဲခ်ပစ္မည့္ေန ့ကိုထိုင္ေစာင့္ေန ၾကရင္းNGO ဆန္ဆန္လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းေတြေျပာင္းလုပ္ၾကမလိုလို၊ ေျမ ေအာက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းေတြဘဲလုပ္ၾကမလိုလိုေလသံပစ္ေနၾကသည္။

NGO ပံုစံျဖင့္လူမႈကူညီေရးလုပ္ရန္စိတ္ကူးမွာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးဘ၀ႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာေနလာခဲ့ၿပီးကာမွ ျဗံဳးစားႀကီးလူထြက္၍ဆိုက္ကားနင္းစားဖို ့ စိတ္ကူးတာႏွင့္တူေနလိမ့္မည္။ အေတာ္ကိုးရို  ့ကားယားႏိုင္သည္။

ဤစိတ္ကူးကိုေလသံပစ္ေသာလူႀကီးတစ္စုသည္NLD ကသာဤလုပ္ငန္းကို လုပ္လၽွင္အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကအလႈေငြေတြအလံုးအရင္းႏွင့္လာလိမ့္မည္။ ထိုအခါက်မွစီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မႈေအာက္တြင္ မြဲျပာက်ေနေသာလူထုကိုေပး ကမ္း၍ၾသဇာေညာင္းလာေအာင္စည္းရံုးႏိုင္လိမ့္မည္ထင္ထားပံုရသည္။

ဤနည္းသည္လက္ေတြ ့တြင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

မြဲျပက်ေနေသာလူထုကိုဤသို ့ေပးကမ္းေကၽြးေမြး၍ႏိုင္ငံေရးၾသဇာထူေထာင္ ေသာအလုပ္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအဖြဲ ့ေတြကအစိုးရေငြျဖင့္လုပ္ေနတာအႏွစ္ ၂၀ နီးပါးရိွေနၿပီ။ အာဏာႏွင့္ေငြ ၂ ရပ္ေပါင္းလုပ္ေနတာေတာင္လူထုကိုအမွန္ တကယ္မသိမ္းသြင္းႏိုင္ေသး။

အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားကိုယ္တိုင္ကလဲစစ္အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကို လက္ခံထားၿပီးသားျဖစ္သည္။ သူတို ့တစ္ေလၽွာက္လံုးမ်က္ေစ့မွိတ္ေထာက္ခံ ခဲ့သူေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမေျပာသာ၍၊မေျပာရက္၍ဖိအားကိုဘက္ေျပာင္း၍မေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရဘက္ကေလၽွာ့ေအာင္လုပ္၍မရႏိုင္မွန္းသိ ၾကလၽွက္ႏွင့္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ဆက္ေအာ္ေပးေနခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ရာ ဘယ္သူမွ မ်က္ေစ့မလည္ခဲ့ပါ။

တဘက္တြင္လည္း 3DFUND, WHO, FAO, World Vision စေသာသမၻာရင့္ professional NGO ႀကီးမ်ားကိုရံပုံေငြထည့္၀င္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ NGO အေရျခံဳ ကာႏိုင္ငံေရးလုပ္မည့္NLDထံကိုလက္ေျပာင္း၍ထည့္လၽွင္ျပႆနာေတြအမ်ားႀကီးတက္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးသားလႈပ္ရွားေနေသာ NGO (၇၀၀) ေက်ာ္ရိွၿပီးျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ ့ဆိုလၽွင္သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀ ထည္း ေရာက္ေန၊ ေက်ာ္ေနၾကၿပီ။ NLD သည္သူတို ့ေနာက္က၀င္တန္းစီရမည္ျဖစ္ သလိုသူတို ့ကလည္း သူတို ့၏လုပ္ငန္းခြင္ေတြ၀င္လုလာမည္ကိုေလၽွာေလၽွာ လၽွဴလၽွဴ ၾကည့္ေနၾကမည္မထင္။ ထို ့ထက္အစိုးရက NLD ဘာအၾကံႏွင့္ဤ  ေျခလွမ္းျပင္သည္ကိုသိသျဖင့္လုပ္၍မရေလာက္ေအာင္ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္၊ တင္းၾကပ္ႏိုင္သည္။

NGO လုပ္ငန္းမ်ား၀င္လုပ္ရန္စိတ္ကူးထက္ပိုဆိုးေသာအၾကံမွာ၊ ေရြးေကာက္ ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ၾကရန္၊ လူေတြလမ္းမေပၚျပန္ေရာက္ေအာင္လႈံ ့ေဆာ္မည့္ ဒုတိယ၊ တတိယ “ဒီပဲယင္း”မ်ားေပၚလာေရးစိတ္ကူးျဖစ္သည္။

ဤအၾကံမွာေသစရာရိွလၽွင္ လူထုကိုအေသခံခိုင္းမည့္သေဘာျဖစ္ရာလူထုက လုပ္ပါ့မလား။အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္အျခားေရြးစရာအျဖစ္ “ေရြးေကာက္ပြဲ” ကို အစိုးရကခ်ျပထားတာရိွေနသည္။

ဆရာဦး၀င္းတင္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတင္ဦးတို ့ကို ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္ မွာ “အဘတို ့ခင္ဗ်ား တာ၀န္ေက်ပါၿပီ နားလိုက္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ” ဟူလို။

သို ့ေသာ္NLD ထည္းတြင္လူတိုင္း “စုၾကည္သရဏံဂစာၦမိ” ဆက္လုပ္ေနၾက သည္မဟုတ္။ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္“ႏိုင္ငံေရးသမား” တခ်ိဳ  ့ေပၚထြက္လာ၍   ေတာ္ေသးရဲ့ဟုဆိုရ မည္။ ထိုသူမ်ားမွာပါတီတြင္းရိွ “အသက္ေျခာက္ဆယ္ တ၀ိုက္ရိွလူငယ္” မ်ား ျဖစ္သည္။ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ၊ ဦး၀င္းျမင့္၊ ဦးသိန္းညြန္ ့၊ ေဒါက္တာသန္းညိမ္း၊ ဦးစိန္လွဦး စသည္ျဖင့္ –

ထိုသူမ်ားသည္ပါတီအသက္ရွင္ေရးအတြက္တန္ဘိုးဘယ္ေလာက္ေပးရသည္ ျဖစ္ေစေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ေနာက္တခ်ီစိန္ေခၚ ပြဲ(ေရြးေကာက္ပြဲ) ကိုမေၾကာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ကံဆိုးသည္မွာယခုလိုေခါင္းဧဧထားရမည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ “စုၾကည္သရဏံ ဂစာၦမိ” သမားမ်ားကသူတို ့တေလၽွာက္လံုးလုပ္လာခဲ့ေသာ “ေခါင္းေဆာင္ ကယ္ဆယ္ေရး” ႏိုင္ငံေရးကိုပင္ပါတီကိုပါခ်ေၾကြး၍ဆက္လုပ္သြားႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို ့ေသာ္ဤကံဆိုးမႈႀကီးထည္းတြင္ကံေကာင္းျခင္းမ်ိဳးေစ့ပါတစ္ပါတည္း ကပ္ပါလာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေနသည္။ စစ္အစိုးရကိုပင္ေက်းဇူးတင္ရမလိုျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏အက်ပ္ကိုင္မႈက “ပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္ေရးသမားမ်ား” ႏွင့္ “ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား” မျဖစ္မေနကြဲထြက္သြားၾကေအာင္ဖန္တီးေပးလိုက္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ ကိုးကြယ္ေရးသမားမ်ားကပါတီအပ်က္ခံ၍မႏိုင္မွန္းသိသည့္တိုက္ပြဲကိုဇြတ္ တိုက္ခဲ့သည္။ သူတို ့ေၾကာင့္ပါတီပ်က္ရသည္တြင္(အဖ်က္မခံရသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရ) ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကပါတီေဟာင္း၏ ဒီမိုကေရစီ၀ိဥာဥ္ကို ထံုကူး၍တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ပါတီေဟာင္းကိုတစ္ေလၽွာက္လံုးဒုကၡေပးခဲ့ ေသာပုဂၢိဳလ္ကိုးကြယ္မႈကိုပစ္ခ်ထားခဲ့ကာ ပါတီသစ္တစ္ခုထူေထာင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုရသြားသည္။

ဤေကာင္းေမြကိုဆက္ခံႏိုင္ၿပီးဆိုးေမြကိုထားရစ္ခဲ့ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကိုရ မည့္ပံုမွာလည္းအင္မတန္လွပလိမ့္မည္ဟုဆိုရမလိုျဖစ္သည္။

NLD ပ်က္ရသည္မွာစစ္အစိုးရအႏိုင္က်င့္ခံရတာဟုလူထုႏွင့္တကြတစ္ကမၻာ လံုးကသိထားၾကသည္ျဖစ္ရာအစိုးရကို မုန္းတီးၾကသေလာက္ပမာဏႏွင့္ အညီအမၽွျဖစ္ေသာဂရုဏာကိုNLD ကခံယူရရိွမည္ျဖစ္ရာ ထိုဂရုဏာကိုမရိွ ေတာ့ၿပီ (သို ့မဟုတ္မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့ၿပီ) ျဖစ္ေသာ NLD ကအသံုးမျပဳႏိုင္ ေတာ့ဘဲNLD ၀င္စားသည့္ပါတီသစ္ကရရိွေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုဂရုဏာသက္မႈကိုယခုလိုပူပူေႏြးေႏြးရိွေနခိုက္အသံုးခ်ႏိုင္ဖို ့ေကာင္းသည္။ ဂုဏ္သိကၡာသက္သက္အတြက္တိုက္သြားၾကသူမ်ား၏ေနာက္တြင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အနာခံ၍တည္ေဆာက္ထားေသာသိန္းႏွင့္ခ်ီရိွေသာအင္အားမ်ား အလဟႆမၿပိဳကြဲသြားေအာင္တာ၀န္သိတတ္သူေခါင္းေဆာင္သူမ်ားက အဖတ္ဆယ္ၾကရလိမ့္ မည္။ Saints can be pure but statesmen must be responsible. ဟူေသာအေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္စကားတခြန္းရိွသည္္။

NLD တြင္အသစ္စက္စက္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရိွေနသည္။ ထိုသူ မ်ားထည္းကစစ္အစိုးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကခြင့္ျပဳထားေသာဂယ္ေပါက္ (Loop hole) ကိုအသံုးျပဳ၍ပါတီသစ္တစ္ခုကိုဆင္တူယိုးမွားနာမည္တစ္ခုျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ကာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကလိမ့္မည္ဟုေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ ပါတီ၏အ မည္ကို “ဒီိမိုကေရစီအမ်ိဳးသားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္” ျဖစ္ေစ၊ “ျပည္သူ ့ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ ခ်ဳပ္” ျဖစ္ေစ လူထုကဒါ NLD ပဲဟုေျခရာေကာက္ႏိုင္သည့္နာမည္မ်ိဳးျဖစ္လၽွင္ လံုေလာက္ၿပီ။

ယခုကဲ့သို ့တိုက္တြန္းရသည္မွာခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းရိွသည္။ လက္ရိွႏိုင္ငံ ေရးေလာကတြင္ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူ၍ NLD ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခု ႏွစ္တံုးကၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းတိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည) တို ့သာ ရိွသည္။မွတ္ပံုတင္ရန္တာစူေနၾကေသာပါတီသစ္မ်ားသည္တင္းၾကပ္ ေသာေရြးေကာက္ပြဲေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေၾကာင့္၄င္း၊ မလံုေလာက္ေသာမဲ ဆြယ္ပြဲကာလေၾကာင့္၄င္း၊ လႊတ္ေတာ္ထည္းေရာက္လာၾကဘို ့ပင္မလြယ္ပါ။

ထို ့ေၾကာင့္ပါတီသစ္ေထာင္၍ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျဖစ္လၽွင္ NLD တျဖစ္လဲပါတီ သည္လႊတ္ေတာ္ထည္းတြင္ရန္သူေတာ္ေဟာင္း တစည ႏွင့္ပင္မဟာမိတ္ျပဳ ေကာင္းျပဳလၽွက္အတိုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္ရဘို ့ရိွေနသည္။ မည္သူေတြက အမ်ားစုျဖစ္ၾက၊ အႏိုင္ရၾကမည္မွာမူ အားလံုးသိထားၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။

မည္သို ့ျဖစ္ေစဒီမိုကေရစီစံနစ္တရပ္တြင္ပီျပင္ေသာအတိုက္အခံအင္အားစု တစ္ရပ္ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၊ အထူးသျဖင့္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ ရိွကိုရိွေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာစံနစ္အရမရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ (system requirement) ပင္ျဖစ္သည္။

ဤသည္ႏွင့္ဆက္စပ္၍လက္ရိွတပ္မေတာ္အစိုးရသို ့ေထာက္ျပလိုသည္မွာ အတိုက္အခံမရိွေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္တရပ္ကိုျမန္မာျပည္တြင္ဖန္ဆင္းျပလၽွင္ ကမၻာႀကီးကရယ္သြမ္းေသြးလိမ့္မည္၊ မိမိကိုလည္းယခင္အတိုင္းဆက္လက္ ဆက္ဆံေနၾကလိမ့္ဦးမည္ဆိုတာျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္တပ္မေတာ္ကႏိုင္ငံေရးတြင္ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဘို ့လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကိုတပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ရွင္းျပေနစရာမလိုေအာင္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကေသာ္၄င္း၊ ျပင္ပမွျမန္မာ့အေရးအကဲခပ္မ်ားကေသာ္ ၄င္းသေဘာေပါက္လကၡံထားၾကသည္။ ဥပမာျမန္မာႏိုင္ငံသည္လြပ္လပ္ေရး ရခဲ့သည့္အခ်ိန္ကစ၍ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာက်ဆံုးေနေသာႏိုင္ငံေတာ္ (Failed state) တစ္ရပ္၏လကၡဏာခ်က္မ်ားအေျမာက္အမ်ားရိွေနရာ၄င္းတို ့ကို တပ္ မေတာ္၏အကူအညီမပါဘဲေအာင္ျမင္ေအာင္ကုစားႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

သို ့ျဖစ္လင့္ကစားဤသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ျပည္တြင္းေရးရာ (in domestic policy) ၌ ဒီမိုကေရစီသို ့ကူးေျပာင္းေရးကိုဆက္လက္ၾကန္ ့ၾကာေနရန္မသင့္ ေလၽွာ္ေတာ့သလို၊အဂၤါမစံုေသာလူရယ္စရာဒီမိုကေရစီစံနစ္တစ္ခုကိုဖန္တီးမိလၽွင္လည္းပိုဆိုးမည္ကိုသတိျပဳဘို ့လိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးသည္စစ္ေရးမဟုတ္သျဖင့္က်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္ေအာင္လုပ္လို ့ မရ။ အထူးသျဖင္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးဆိုလၽွင္ပို၍သဘာ၀မက်။ လုပ္မိလၽွင္ ေသမသြားဘဲပို၍အားေကာင္းလာတတ္သည္ကို ၁၉၉၀ အေတြ ့အၾကံဳအရ သိႏိုင္ေကာင္းသည္။

အဆံုးစြန္ဆိုရလၽွင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သည္အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ခပ္ညံ့ညံ့အတိုက္အခံမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့သည္။ဤသို ့ခပ္ည့ံညံ့ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံကို ရိွေနေသာေၾကာင့္သာစစ္အစိုးရသည္မၽွကံေကာင္းေနျခင္းျဖစ္ရာဘာေၾကာင့္ ေမြးမထားဘဲအေသသတ္ခဲ့သနည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသစ္သည္ NLD ကို မိမိဂုဏ္သိကၡာအတြက္ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ေသေစသလိုျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရေမွၽာ္လင့္ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲတရား၀င္ျဖစ္မႈကို NLD တျဖစ္ လဲပါတီအသစ္တစ္ခု ပါ၀င္လာေအာင္ေဖးမေပးျခင္းအားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ယူ ႏိုင္ေသးသည္။ စိတ္၀င္စားေလာက္ေအာင္ေရြးစရာပါတီတစ္ခုမၽွမရိွသျဖင့္မဲ ထည့္ႏိုင္ေသာလူဦးေရစုစုေပါင္း၏တ၀က္ေက်ာ္မဲရံုသို ့ေရာက္မလာၾကလၽွင္ (clearly low voter turn-out) ေရြးေကာက္ပြဲ၏တရား၀င္မႈကိုအသိအမွတ္ ျပဳရန္ခက္လိမ့္မည္သာမကေနာင္တက္လာမည့္အစိုးရသစ္္၏ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ယခုအတိုင္းပင္ဆက္လက္၍ခက္ခဲေနလိမ့္ဦးမည္သာ။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

About Oo Bo

U Bo Thakhin has written 1 post in this Website..