သူဝွက္ၾကီးေတာ့သူခိုး သူခိုးၾကီးေတာ့ ဓားျပ ဓားျပၾကီးေတာ့ သူပုန္ သူပုန္ၾကီးေတာ့ အစိုးရ ဖြတ္မိေခ်ာင္းျဖစ္မူ ျမစ္ခ်မ္းသာျခင္းကင္းလတၱံ ့။ဘယ္သူက ဘယ္လို ဘာအေတြးအေခၚနဲ ့ ဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆိုတာကေတာ့ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး သေဘာေပါက္ပံုျခင္းကေတာ့ အဲ့ဘ္စလုပ္တလီ လံုးဝဥသံု တူညီၾကလိမ့္မည္မထင္ ျမန္မာ့စကားပံု ဆိုတာကလည္း အခက္သား ကိုယ္သန္ရာသန္ရာ အဓိပၸါယ္ေတြက ခပ္မ်ားမ်ားရယ္။ အစိုးရဟူသည္ အရဆိုး တယ္လို ့ေျပာမလား ဘာမွ မျမဲတဲ့ ဤေလာကထဲဝယ္ မည္သူက နာမည္ေပးထားသည္ကို မသိနိုင္ျခင္းက ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ကိစၥ မဟုတ္ေသာ္လည္း လူထဲကလူ လူသားထဲက ကၽြန္ုပ္ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု သည္လည္း ျပည္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေရးျပည္ရာ အေၾကာင္းတြင္ ျပည္သူ ့အခြင့္ေရး တည္းဟူ၍သာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေလသည္ဟု ရြာသူရြာသားမ်ားမွတ္သားၾကေလကုန္။
စကားလံုးေပါင္းမ်ားေျမာက္စြာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရန္ အလိုရိွရေသာ္လည္း စာေရးျခင္းအတတ္၌ ထိုထို သူသူ တို ့ကဲ့သို ့ တတ္ကၽြမ္းလိမၼာျခင္းငွာ အထင္အရွားမရိွျခင္းနွင့္ ရွစ္ဆယ္ဟူေသာ အသျပာထုပ္တြက္ အားထုပ္၍ ခပ္က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ေရးပါမည္။
လူထု၏အျပည့္ဝေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္ အစိုးရ ျဖစ္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တည္းဟူေသာ အမ်ဳိးသမီးၾကီးသည္ သူဝွက္ သူခိုး ဓားျပ သူပုန္ စသည္တို ့ လုပ္ေဆာင္ဘူး၏/မဘူး၏ ဆိုသည္ကို ကၽြန္ုပ္မသိေပ သို ့ေသာ္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ေထာက္ခံ ကုန္ေသာ ျပည္သူတို ့ကို ၾကည့္ရံုျဖင့္ပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ထိုက္၏ ဟု လြယ္လြယ္ေျပာနိုင္ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ လြန္စြာရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ကုန္ေသာ လူတစ္စုသည္ သူမနွင့္တစ္ကြေသာ ျပည္သူတို ့ကို အၾကီးအက်ယ္နွိပ္စက္ၾကေလကုန္ရာ ဦးေခါင္းမေထာင္နိူင္ေအာင္လည္း ရိွၾကကုန္ျခင္းနွင့္အတူ ယၡဳတစ္ဖန္ သူမျပန္လည္၍ လြတ္ေျမာက္အျပီးတြင္ ဘာမ်ားျဖစ္မွာ ပါလိမ့္ဟူ၍ဟူ၍သာ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္(ဝါ) တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိး ေျပာဆိုျမည္တမ္းေနၾကကုန္ေလသတည္း။
စာေပမတတ္ေသာကၽြန္ုပ္သည္ အရပ္စကားျဖင့္သာေျပာပါအံ့ သူမ၏ မိန္ ့ခြန္းကို နားေထာင္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ့လံုးဝ မရိွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူမ်ားမွ လံုးဝ အသိမွတ္မျပဳရန္ ေျပာပံုရသည္ ( ျပည္သူလူထု စိတ္ထဲတြင္ရွိသည့္ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာေစလိုေၾကာင္း) ထိုေနရာ၌ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္မွာ သူမသည္ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းထက္ တိုင္းရင္းသား ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးေရး (ပင္လံုညီလာခံ) ကို စိတ္အားထက္သန္ပံုရသည္။ ဖက္ဒရယ္မူကို အတိအက် ကၽြန္ုပ္နားမလည္ပါ သို ့ ေသာ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဟူေသာ ေဝါဟာရ ကို အနည္းငယ္နားလည္သည့္အေလွ်ာက္ လူမ်ဳိးေပါင္းဆံုတို ့ျပန္ ့နွံ ့ ေနထိုင္လွ်က္ရိွသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံမ်ား အျဖစ္သို ့ မခဲြထြက္ေစလိုသည္မွာလည္း ကၽြန္ုပ္၏ ဆႏၵျဖစ္သည္ဟု ရိုးသားစြာေျပာျခင္းနွင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့ အားလံုး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လံုးဝ ေလးစားရပါမည္ဟုလည္း ဆိုျခင္ပါ၏။ (ထိုတိုင္းရင္းသားေန ့မ်ားတြင္ အစိုးရရံုးမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္၍ ရံုးအလုပ္ကို လုပ္ၾကျခင္း) ထိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို နွိမ္နင္းျခင္းကပင္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ေသြးကြဲေစေသာ ၾကီးစြာေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ဟူပါ၍ ေျပာဆိုသူ နညး္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ု၏ထင္ျမင္ခ်က္သည္ အရာေရာက္မည္လည္း မထင္။ထိုအေၾကာင္းသည္ကပင္ စစ္အာဏာရွင္တို ့ကို ေျခကုတ္ယူေစနိုင္ေသာ အဓိက အေၾကာင္းဟူမူ၍ကၽြန္ုပ္ေျပာပါမူ မွားမည္ေလာ။ အထူးသျဖင့္ ယၡဳ ကၽြန္ုပ္၏ ဓာတ္ပံုၾကီးအား ညံ့ဖ်င္းသည္ဟူ၍ စြပ္စြဲျခင္းသည္ ကပင္ ကၽြန္ုပ္တို ့၏ လြန္စြာညံ့ဖ်င္းကုန္ေသာ အေၾကာင္းတစ္ခုဟု ေျပာလိုပါေသးသည္။ သူ လံုးဝမညံ့ပါ မၾကင္နာတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ သို ့ေသာ္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားေၾကာင့္ အသက္အရြယ္လည္းအဝင္ပါ သူေသသည့္ထိျပဳမည္လည္း ထင္ရန္ခက္လွေသးသည္ ( သူေမြးေသာေမ်ာက္မ်ား သူ ့ကိုေျခာက္ေနဟန္ရိွသည္ဟုလည္းထင္မိပါသည္)
ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနအရ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမ်ား ထြန္းေပါက္လာပါက ျမန္မာနွင့္ ကိုဘားမားတို ့ ေဆြမ်ဳိးျဖစ္မယ့္အေရးကို ေပါက္ေဖာ္ၾကီးသည္ လံုးဝအလိုမရိွနိုင္ျခင္းမွာ ေျပာရန္မလိုေပ ယဉ္ေက်းမႈ ့အရေတာ့ ကၽြန္ုပ္မသိပါ ကိုဘားမားနွင့္ ကၽြန္ုပ္တို ့ေဆြမ်ဳိးစပ္ၾကပါမူ ကၽြန္ုပ္တို ့တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး နွင့္ နည္းပညာမ်ား ကို ကိုဘာမားတို ့သည္ တရုတ္၏ အရိွန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳၾကမည္မွာမလြဲေပ ကိုဘားမားတို ့ကို ကၽြန္ုပ္နွစ္သက္ေသာအေၾကာင္းမွာ သူတို ့သည္ ျပည္သူမ်ားကို အာဏာ ဂုဏ္ ပကာသဏ ရူးျပီး သက္ဦးစံပိုင္ လုပ္ျခင္သူမ်ားနွင့္မတူဘဲ အခြင့္အေရးႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားေပးကာ ဆရာလုပ္ျခင္ျခင္းမွ်ျဖစ္သည္။ ဆရာလာလုပ္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္ လံုးဝ မျဖစ္လာေပ။ ကၽြန္ုပ္တို ့၏ အခ်ဳပ္ျခာသည္ ကၽြန္ုပ္တို ့ျပည္သူမ်ားတြင္ရိွသည္။( ဂ်ပန္ ဗီယက္နာမ္ စသည္) ထိုကၽြန္ုပ္တို ့ တိုးတက္ျခင္းကို အလိုမရိွသူမ်ာတြင္ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ စကၤာပူ တို ့ လည္း ပါဝင္ ေလကုန္၏။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုးတက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစမည့္ အစပထမမွာတိုင္းရင္းသား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္၏ ထိုတိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သူဖ်က္သနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဖ်က္သနည္း။
အကယ္စင္စစ္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့မ်ား အေတာ္တန္ထြက္ေသာ ကၽြန္ုပ္တို ့ နိုင္ငံသည္ မီးအေမွာင္က်ေနျခင္း။ ထို သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ပိုက္လိုင္းမ်ားတြက္ ျပည္သူ ့ အိုးအိမ္မ်ားဆံုးရံႈးျခင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားတြက္ ျပည္သူမ်ား ေပးဆပ္ရမႈ ့။ စီးပြားေရး အရင္းရွင္မ်ားမွ ျပည္သူ ့လယ္ယာမ်ားကို အဓမၼ လုယူျခင္း။( ဘိုးဘြားပိုင္ဟူ၍ အေမြမ်ားလုၾကျပီး အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အသိမ္းခံရေသာအခါ ဘာမွ်မတတ္နိုင္ျခင္း) ကၽြန္ုပ္အထူးေျပာျခင္သည္မွာ ထိုျငိမ္းခ်မ္းေရးတြက္ သူမေဆာင္ရြက္စဉ္ ကၽြန္ုပ္တို ့သည္ ေနာက္လိုက္ပီသရန္ မည္သို ့ လုပ္ေဆာင္ၾကပါကုန္အံ့။ (မတရားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ သူမ၏ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္းေရးကို ကၽြန္ုပ္တို ့မည္သို ့ခ်ဉ္းကပ္မည္နည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အနာဂတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သူမ မေျပာသနည္း။ဤသည္ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို ့၏ တာဝန္မဟုတ္ပါေလာ)

About မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု

aungpu michaelaungpu has written 87 post in this Website..

friend

   Send article as PDF