သၾကားႏွင့္ အခ်ဳိမ်ားစားသုံးျခင္းရဲ ့အႏၱရာယ္ ဘာလဲ။
သၾကားဓါတ္ကုိ လိုသည္ထက္ ပိုမိုစားသုံးျခငး္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီအျဖစ္ေျပာင္းလဲ စုေ၀းျပီး အ၀လြန္ျခင္းမွ အစျပဳရ်္ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလုံး၊ ေသြးတိုး၊ ေလျဖတ္ျခင္း အစရွိေသာ ေရာဂါဆိုးၾကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္သၾကားအခ်ဳိဓါတ္ကို စားသုံးမႈ လြန္ ကဲျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၱရာယ္ ဆိုးမ်ားကို တံခါးဖြင့္ ထားသည္ႏွင့္တူပါသည္။
ယခင္က အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္သူမ်ားတြင္သာ ေတြ ့ရတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ယခု အခါ သက္လတ္ပိုင္းႏွင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားလာေၾကာင္းေတြ ့ရွိရပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား အ၀လြန္မႈမ်ားျပားလာျခငး္မွာ အထက္ပါေရာဂါမ်ားကို အခ်ိန္မတိုင္မွ လက္ယပ္ေခၚ ေနသက့ဲသို ့ျဖစ္ေနပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာႏုပ်ဳိေသာလူေနမႈ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သၾကားအခ်ဳိဓါတ္ စားသုံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္းငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ကတည္းက ခုံမင္စြာ ႏွစ္သက္စြဲလမ္းခဲ့ေသာ အခ်ဳိဓါတ္တည္းဟူေသာ ရသတဏွုာကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ သို ့ အဆက္ျဖတ္ရန္ ဆိုသည္မွာ လူသားတို ့၏ သဘာ၀အရ လက္မခံႏိုင္စရာ ကိစၥတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
သၾကားအစားထိုးအခ်ဳိဓါတ္ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ား
သို ့အတြက္ေၾကာင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ် ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ရ်္ အခ်ဳိအ႔ရသာ ကို ပါ ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ သၾကားအစားထိုးအခ်ဳိဓါတ္ေဆးျပားမ်ားကို လူေနမႈ စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ သိ္ပၸံနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္တီထြင္ခ့ဲၾကပါသည္။ ပထမဆုံးေပၚ ထြန္းခ့ဲေသာ သၾကား အစားထိုးပစ္စည္းမ်ားမွာ Saccharin ေခၚေဆးသၾကားျဖစ္သည္။ ေဆးသၾကားသည္ သၾကားထက္ အဆ၃၀၀ ပိုခ်ဳိေသာ္လည္း အခ်ဳိဓါတ္အျပီးတြင္ လွ်ာေပၚ၌ ခါးသက္သက္အရသာကို စြဲက်န္ေစခဲ့ပါ သည္။ ေဆးသၾကားသည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာမသင့္ေတာ္ ေၾကာင္း American Medical Association မွ အဆိုျပဳထားပါသည္။ ထို ့အျပင္ ဆီးအိမ္ကင္ဆာ က္ို ျဖစ္ေစႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိထားပါသည္။
ဒုတိယျဖစ္ေပၚလာေသာ Aspartame သည္ သၾကားထက္ အဆ ၂၀၀ ပိုခ်ဳိေသာ္လည္း မ်ဳိး ရိုးဗီဇႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Phenylketouria ေရာဂါရွိသူမ်ား အသက္ ၂ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ သုံးရ်္ မရေပ။ Aspartame ကို ၾကာရွည္စြာသုံးစြဲျခင္းသည္ Migraine ေခၚ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါႏွင့္ ၀က္ရူးျပန္အတက္ေရာဂါတို ့ကိုျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အပူေပးျခင္း ျဖင့္ ၄င္၏အခ်ဳိဓါတ္ဆုံးရႈံးေစေသာေၾကာင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ မုန္ ့ဖုတ္ရာတြင္ အသုံးမျပဳႏိုင္ေပ။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..

   Send article as PDF