၆။ တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး

၁။ ထား၀ယ္
၂။ ေလာင္းလံု
၃။ သရက္ေခ်ာင္း
၄။ ေရျဖဴ
၅။ ၿမိတ္
၆။ ကၽြန္းစု
၇။ ပုေလာ
၈။ တနသာၤရီ
၉။ ေကာ့ေသာင္း
၁၀။ ဘုတ္ျပင္း

၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၁။ ပဲခူး
၂။ သနပ္ပင္
၃။ က၀
၄။ ေ၀ါ
၅။ ေညာင္ေလးပင္
၆။ ေက်ာက္တံခါး
၇။ ဒိုက္ဦး
၈၊ ေရႊက်င္
၉။ ေတာင္ငူ
၁၀။ ေရတာရွည္
၁၁။ ေက်ာက္ႀကီး
၁၂။ ျဖဴး
၁၃။ အုတ္တြင္း
၁၄။ ထန္းတပင္
၁၅။ ျပည္
၁၆။ ေပါက္ေခါင္း
၁၇။ ပန္းေတာင္း
၁၈။ ေပါင္းတည္
၁၉။ သဲကုန္း
၂၀။ ေရႊေတာင္
၂၁။ သာယာ၀တီ
၂၂။ လက္ပံတန္း
၂၃။ မင္းလွ
၂၄။ အုတ္ဖို
၂၅။ ဇီးကုန္း
၂၆။ နတ္တလင္း
၂၇။ မိုးညိဳ
၂၈။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္

About Zaw Tun

Zaw Tun has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF