လြတ္ျပီတဲ့ေဟ့
ေဒၚစုကုိေျပာတာလား
မဟုတ္ဘူး
ေလွာင္အိမ္ထဲကက်ား၊

လႊတ္ေတာ့မယ္ဆုိပဲ
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလား
ဘယ္ကလာ
ကန္ထဲကုိလႊတ္မွာငါး၊

လႊဲေပးမယ္ဆုိ
အာဏာေပါ့ေနာ္
ေစာင့္ေနေလ
ျပီးေတာ့ေအာ္ေပါ့
အဘားအဘား၊

သေဘာတူလုိက္ျပီတဲ့ကြ
ေဆြးေႏြးေတာ့မယ္ေပါ့
သြားေသလုိက္
သြင္းခြင့္ေပးမဲ့ခုိးကား၊

ဖြင့္ေပးေတာ့မယ္တဲ့
ေဈးကြက္ထင္ပါရဲ႕
သိရဲ႕သားနဲ႕
သူတုိ႕သြားဖုိ႕ကလပ္ဘား၊

ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးတဲ့
နားေတာ့မယ္ဆုိပါေတာ့
ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား
ေရြးေကာက္ပြဲဟဲ့ တယ္..ဒီႏြား။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF