ေအာင္ျမင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

လူသားေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈကိုလိုလားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ႐ံႈးနိိမ့္မႈဆိုတာ ၾကားေတာင္မၾကားလိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လူ႕ဘ၀မွာ ၾကံဳ ေတြ႕ရမွာက ေအာင္ျမင္မႈေရာ ဆံုး႐ံႈးမႈေရာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါပဲ။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခ်ိန္မွာ လူသားေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတယ္။ ၀မ္းသာၾကတယ္။ ဂုဏ္ယူေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ ၀မ္းနဲၾကပါတယ္။ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ၾကတယ္။ ရွက္ၾကတယ္။ လူေတြနဲ႕ ေ၀းရာကို ေရွာင္ေနခ်င္္ တယ္။ အားငယ္စိတ္ေတြ၊ စိတ္ဓါတ္က်မႈေတြလိုက္လာတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ရမွာ ကို အလြန္ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ႐ံႈနိမ့္မႈေတြ က ို ေရွာင္လႊဲလို႕မရႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ ႐ံႈးနိမ့္မႈေတြကစတာမ်ားပါတယ္။ ႐ံႈးနိမ့္မႈ ေတြဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ကို တက္လွမ္းမဲ့ ေလွကားထစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြလုပ္ကိုင္ၾကသည္မွသည္  မိမိယံုၾကည္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္လုိုသူမ်ားအထိေအာင္ျမင္ေအာင္က်ိဳးစားေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေတြရွိပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ပထမဆံုး အေရးႀကီးဆံုးလိုအပ္ခ်က္က Passion လို႕ေခၚတဲ့ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရည္ရြယ္ခ်က္ကို မိမိျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရာ့တိေရာ့ရဲနဲ႕ၿပီးစလြယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့စိတ္ ဆိုတာက မိမိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ၊ မိမိရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြဟာ မွ်တၿပီး အမ်ားသေဘာတူထားတဲ့ တရားဥပေဒနဲ႕ အညီျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အရင္ဆံုးယံုၾကည္မႈပါပဲ။ ဒီလိုမွ မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ ဇြဲလံုးလဆိုတာဘယ္ေတာ့မွေပၚမလာပါဘူး။  မိမိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို ယံုၾကည္တယ္လို႕ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ယံုၾကည္ၿပီဆိုမွ ေတာ့ ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ရတာလဲႀကိဳက္မွာပါပဲ။ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ရတာမႀကိဳက္ျပန္ရင္လဲ ေအာင္ျမင္ဘို႕ ဆိုရာ မလြယ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုယံုၾကည္ရမွာ က ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြဆိုတာ မိမိအတြက္လည္း ေကာင္းတာျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕မိသားစုနဲ႕ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ုိင္းေတြလည္းေကာင္းတာျဖစ္ရမယ္။ မိမိရဲ႕ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္လည္း ေကာင္းတာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပင္းျပင္းျပျပ ယံုၾကည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုကတည္းကိုက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ညံ့ညံ့နဲ႕ အ႐ံႈးေပးလိုစိတ္ရွိသူေတြဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ေ၀းစြ ရွင္သန္ဖို႕ရန္ေတာင္ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ပထမအခ်က္ က ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့စိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ Burning Desire လို႕လည္းေခၚပါတယ္။ မိမိရဲ႕ ေတာင့္တမႈဟာ မီးမ်ားလိုေလာင္ၿမိဳက္ေနမွ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ကေတာ့ Idea လို႕ေခၚတဲ့ စိတ္ကူစိတ္သန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ေတြေျပာင္းလဲသြားသည္ႏွင့္ အတူ လူသားတို႕ရဲ႕ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈေတြဟာလည္းေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ လိုလားေတာင့္တမႈေတြဟာလည္းေျပာင္းေနပါတယ္။ကမၻာေပၚမွာ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲေနတာက နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေတာ့ Information နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာေတြ ေျပာင္းလဲတာ ျမန္လြန္းအားႀကီးေတာ့ Creative Destruction လို႕ေတာင္ေခၚလာပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ တစ္ခုခုကိုဖန္တီးလိုက္ၿပီဆိုရင္ တစ္ခုခုကို ဖ်က္ဆီးလိုက္သလိုျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရုပ္သံျပစက္ေတြေပၚကာစက တိပ္ေခြေတြနဲ႕ ၾကည့္ၾကရပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ မွာ VCD ေတြေပၚလာေတာ့ ဘယ္သူမွ တိတ္္ေခြေတြကို မၾကည့္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ VCD ေပၚလာတာဟာ တိတ္ေခြေတြ ကို ဖ်က္ဆီး လိုက္သလိုပါပဲ။ VCD ေနာက္မွာ ေတာ့ DVD ဆိုတာ ထပ္ထြက္လာျပန္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ VCD ေတြအသံုးက ေရာ့က်သြားျပန္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕လည္းမဆံုးပါဘူး။ အခုတခါ EVD ဆိုတာေတြေပၚေနျပန္ပါၿပီ။ လူသားေတြရဲ႕ တိထြင္မႈနည္းပညာဟာမဆံုးႏိုင္ပါဘူး။ လူသားေတြရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္မႈေတြ တိုးပြားလာမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္တီထြင္မႈေတြနဲ႕ အတူ လုိက္ပါလာတာကၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဟာ အလြန္အမင္းျပင္းထန္လာတဲ့အတြက္ Merciless Competition လို႕ေတာင္ေခၚလာပါတယ္။ ၾကင္နာသနားျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပါပဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားဟာ အလြန္အေရးႀကီးလာတာျဖစ္ပါတယ္။

တတိယ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ Skill လို႕ေခၚတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈ ပါပဲ။ မိမိဟာ ဘယ္အရာကိုပဲလုပ္လုပ္ ကြၽမ္းက်င္ေအာင္က်ဳိးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိပဲနဲ႕ ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုတာ သိပ္မလြယ္ပါဘူး။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူသားတိုင္းမွာ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္မ်ိဳးစီရွိပါတယ္။
သဘာ၀တရားႀကီးရဲ႕ လက္ေဆာင္ရထားသလိုမ်ိဳးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုမွာ ထူးခြၽန္သူမ်ားကို Gifted လို႕ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕ကြၽမးက်င္မႈကို Talent နဲ႕ Ability ဆိုၿပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲပါေသးတယ္။ Talent ဆိုတာကေတာ့ ေမြးရာပါအရည္အခ်င္း ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ Ability ဆိုတာကေတာ့ ေလ့က်င့္မႈကေနရလာတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုကို ကြၽမ္းက်င္လိုပါက အထပ္ထပ္ အခါခါေလ့က်င့္ရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႕ ဘ၀ေပးကြၽမ္းက်င္မႈကို နားလည္သေဘာေပါက္တဲ႕ ေန႕ဟာ  အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးေန႕ ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းအစလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အစပိုင္း မိမိရဲ႕ ဘ၀ေပးကြၽမ္းက်င္မႈကိုမသိေသးခ်ိန္မွာေတာ့ လမ္းေပ်ာက္ ေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈဆိုတာဟာလည္း ေအာင္ျမင္ရတဲံ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လူသားေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ Passion လို႕ေခၚတဲ့ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့စိတ္၊ Idea လို႕ေခၚတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားနဲ႕ skill လို႕ေခၚတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ နဲနဲတင္စားၿပီးေျပာမယ္ဆိုရင္ ထက္သန္ျပင္းျပမႈဆိုတာက
ႏွလံုးသားကလာပါတယ္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြဆိုတာကဦးေႏွာက္ကေနလာပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြက လက္ကလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္လိုသူလူသားတိုင္း မိမိရဲ႕ ႏွလံုးသား၊ ဦးေႏွာက္နဲ႕ လက္ေတြကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF