ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ
ျမင့္ေဆြ (ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။)
စေနေန႔က ျပန္လြတ္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕ဘာဆက္ လုပ္မလဲ ဆိုသည္ကို တကမၻာလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည္။
အေျခအေနမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္မွ ပါယ္ဖ်က္ ထားခံရေသာ မိမိ၏ပါတီကို နဂိုအေန ျပန္ရေအာင္ ပထမ လုပ္ရမည့္ သေဘာ ရိွသည္။ ပါတီ ပ်က္သည္ဟု မယူဆ ဆိုေသာ္လည္း ဤသည္မွာ ကိုယ့္ဘက္က သေဘာထားသာျဖစ္၍ တဘက္က လက္ခံေအာင္ကား လုပ္ယူရဦးမည္။ ေနာက္ထပ္ အစိုးရသစ္ မေပၚလာမီ လက္ရိွ နအဖကိုပင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အျဖစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရဦးမည္။
ဥပေဒသစ္အရ စစ္အစိုးရသည္ ကာလ အကန္႔အသတ္ တစ္ခုအတြင္း အစိုးရသစ္ကို ဖန္တီးေပးရန္ တာ၀န္ရိွရာ ထိုကာလအတြင္း အိမ္ထဲ ျပန္သြင္းျခင္း မခံရေအာင္ သတိထား၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရလဲ ဒီလူေတြပါဘဲဟု ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရိွထက္စာလွ်င္ ဥပေဒ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုရိွလာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ မိမိအတြက္ ပို၍ အခြင့္သာ ႏိုင္သည့္အတြက္ ေနာက္အစိုးရႏွင့္ က်မွ တကယ့္ပြဲေတြ ႏႊဲရန္ ေလာေလာဆယ္ ‘ခ်ိဳ’ထားသင့္သည္။
အတိုက္အခံမ်ား၏ ပံုမွန္ ျဖစ္ေနက် အမွားတစ္ခုမွာ စစ္အစိုးရက လိုက္ေလ်ာမႈ တစ္ခုျပဳတိုင္း သူ႔ဘက္က အားနည္း သြားတဲ့ လကၡဏာ (sign of weakness) ဟု ယူဆကာ ေအာင္ပြဲ ခံတတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ သတိျပဳရမည္ အခ်က္မွာ မိမိက ကန္႔ကြက္ခဲ့ သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့သည့္တိုင္ မိမိ ေနာက္လိုက္ တခ်ိဳ႕ပါ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အထေျမာက္ခဲ့ၿပီ ဆိုတာ ျဖစ္သည္။ မဲ မထည့္ခ်င္လွ်င္လည္း ေနလို႔ ရခဲ့သည့္ တိုင္းတျပည္လံုး လူထု၏ မဲေပးႏႈန္း (voter turnout) ၆၀% ႏွင့္အထက္ ရိွခဲ့သည့္ အခ်က္ကို မျငင္းႏိုင္။
လူထုသည္ မိမိကို ေက်ာခိုင္း သြားၿပီဟု မေျပာ ႏိုင္သည့္တိုင္ အျခား နည္းအားျဖင့္လည္း အားထုတ္ခ်င္သည့္ သေဘာ ဆႏၵ ရိွလာၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး (constitutional politics) က ပင္မေရစီး (mainstream) ျဖစ္လာ ေနသည္ကို သတိျပဳရမည္။
ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ မိမိႏွင့္ စစ္အစိုးရ ႏွစ္ဦးတည္း သာမကေတာ့ဘဲ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အေကာင္းဆံုး အႏိုင္ရသူမ်ား ျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား အမတ္ေတြပါ ေရာက္လာၾကၿပီ ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အနည္းဆံုး ၾကား ထား (neutralize) ႏိုင္ရန္မွာ ‘၂၀၁၀’ ကို ပစ္ပစ္ ခါခါႀကီး မလုပ္မိရန္ လိုအပ္သည္။
ဗမာေတြ အခ်င္းခ်င္း ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္သူကို မ၀င္သူက ရံႈ႕ခ် တိုက္ခိုက္၊ မဲရႈံးေအာင္ လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားက ပါးနပ္စြာျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ ရိွခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒ ျပင္ပက လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဥပေဒတြင္း ၀င္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သည့္သူတို႔၏ ညီ အစ္ကိုေတာ္မ်ားကို နားလည္မႈ ေပးထား ၾကသျဖင့္ သူတို႔ အဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္းႏိုင္၊ အခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္ေရး ကိုလည္း မထိခိုက္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ခါးခါးသီးသီး ပုတ္ခတ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ထိပါးရာ က်လိမ့္မည္။
ထို႔နည္းတူ အရည္အတြက္ ေထာင္ဂဏန္း ရိွမည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ အမတ္ေတြကိုလည္း – လတ္တေလာ မည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္လိုက္ေတြ ျဖစ္ေနပေစ – အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သားေတြဘဲဟု သတ္မွတ္ ႏိုင္ရမည္။ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးကို တကယ္ ေရွးရႈလွ်င္ – အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ဘ၀ တကယ္ ခံယူလိုလွ်င္ – အလုပ္ျဖင့္ ရယူႏိုင္သည့္ လမ္းပြင့္ ေနေသးသည္။
တိုတုိေျပာရလ်ွင္ အတိတ္မွာမေနဘဲ ပစၥဳပၸန္မွာေနဘို ့လိုသည္။ တည့္တည့္ ေျပာရလ်ွင္ သည္တစ္ႀကိမ္သည္ မိမိသည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆီေလွ်ာ္ (relevant) ေနေသးေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ ျဖစ္မည္။
မိမိမရိွသည့္ အခိုက္ ပါတီ မၿပိဳကြဲေအာင္ပင္ ထိန္းမထား ႏိုင္ေသာ သက္ၾကားအို ႏိုင္ငံေရး ခေလးႀကီးမ်ားႏွင့္ မိမိကိုသာ ဘုရားတဆူ ဂူတစ္လံုး သဖြယ္ အားကိုးေန၊ ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒႏွင့္ လမ္းလြဲ ေနသည္ကို အလင္းေဆာင္ (enlighten) ေပးရန္ ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ သူမ၏ ပုခံုးေပၚတြင္ က်ေရာက္ေနၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္လ်ွင္ သူ မေသမီ ေနာက္ဆံုး ၂ ႏွစ္အတြင္း မိမိ၏ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္လိုက္မ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း သတိေပးျခင္းမ်ားကို ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ အေရးဆိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ တန္းတူ အေရးတႀကီး ထားခဲ့သည္ကို ေတြ ့ႏိုင္ပါသည္။
ဤသည္ကို သတိမျပဳဘဲ အရည္မရ၊ အဖတ္မရ လက္ခုပ္သံမ်ား၊ ပန္းကုံးမ်ားကို လိုသည္ထက္ ပို၍ သာယာေနလွ်င္ အစား ျပန္၍ မရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ေကာင္းမ်ားကို လက္လႊတ္ ပစ္လိုက္ ရလိမ့္မည္။
ေအာင္ခ်ိမ့္၏ ကဗ်ာတစ္စကို ယူသံုးရလွ်င္ ‘ဒီရထားၿပီးရင္ ရထား မရိွေတာ့။’ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကာစ ယခု အခိုက္ အတန္႔သည္ လူအမ်ားက စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့ပံုကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေပးရျခင္းသည္ စစ္အစိုးရအဖို႔လည္း မ်က္ခံုး လႈပ္စရာပင္။
သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခန္းက႑ (instrumental role)ကို အသံုးခ် ၾကမည္ဆိုလွ်င္ မယံုၾကည္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ အံ့ဘြယ္သရဲ (miracle) တစ္ခုကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ခြင့္ ရေနၾကသည္။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အသည္းစြဲ (Darling of the West) ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားကလည္း သူမသည္ ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အေရးကို ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္မည့္သူဟု ယံုၾကည္ လကၡံေနၾကသည္။ ဤတန္းတန္းစြဲ ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ အသံုးမခ်သင့္ သနည္း။ အမ်ားက တြက္ဆ ေနၾကသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္စ လိမ့္မည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို သင့္ေတာ္မည့္ မည္သည့္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္ကို တိုက္႐ိုက္မဆို ဖိတ္ၾကား၍ အစိုးရ အဖြဲ႕ထဲတြင္ ၀န္ႀကီး အဆင့္အထိ တာ၀န္ေပးႏိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည္။
သူမအား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ၀န္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရးရာ ၀န္ႀကီး တာ၀န္ေသာ္လည္းေကာင္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚမည္ဆိုလွ်င္၊ သူမကလည္း လက္ခံႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဇာတာ သားေရႊအိုး ထမ္းလာတာကို ျမင္ရသည့္ ကိန္းမ်ိဳးဆိုက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသည္တို႔ကို စိတ္ကူးယဥ္လြန္း သည္ဟုဘဲ ထားလိုက္ပါ မည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဒီေလာက္ ရက္ေရာလိမ့္မည္ မထင္ရသလို ႏိုင္ငံေရး ဖဲကစားတာမ်ိဳး လုပ္ဘူးသည့္ သာဓကလည္း မရိွေသး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ၫြန္ ့ရိွေနေသးလွ်င္ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
လာမည့္ ရက္သတၱပါတ္ မ်ားအတြင္း ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ မည္သို႔ ဆက္ဆံၾကမည္ကို ေငြေရာင္ပိတ္ကား ေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို ့ရင္ခုန္စရာ ေကာင္းလွသည္။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

About darkoosky

dark sky has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF