မီးေတာ့မလာပါ သို႕ေသာ္ …

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရမွ ျဖန္႕ေ၀ ေပးေနေသာ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ မရသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ယခင္ ႏွစ္ အနည္းငယ္ခန္႕ မိီတာထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ခကို က်ပ္ ၅၀၀ သို႕တိုးျမွင့္ေကာက္ထားခဲ့သည္။ ယခုတစ္ဖန္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕မွ စၿပီး မီတာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခကို က်ပ္ ၁၀၀၀ သို႕ တိုးျမွင္လိုက္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ထိုျပင္ မီတာ ႏွင့္ပတ္သက္ေတာ့ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၊ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ သို႕ အသီးသီး တိုးျမွင့္လိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ၆ နာရီ ခန္႕ပင္ မီးမရရွိျဖစ္ေနလ်က္ရွိၿပီး။ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ မလိုအပ္ေသာ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္မူ ပံုမွန္ထက္လြန္ကဲစြာ မီးမ်ား သံုးစြဲထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူတစ္ဦးကမူ

သူတို႕က မီးမွ ပံုမွန္မွ မေပးႏိုင္တာ မီတာခ ဘယ္လိုေကာက္မတံုး၊ ဒီေတာ့ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႕ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဆိုၿပီး ၅၀၀ ကေန ၁၀၀၀ တိုးလိုက္တာေပါ့။ မီတာ အလံုးေရ ၁ သန္းပဲ ထားပါဦး စဥ္းစားသာၾကည့္ေပါ့။ တစ္လ သန္း ၁၀၀၀။

ေနာက္တစ္ဦးကလည္း

ဘာတံုး မီတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဆိုတာ။ ထိန္းသိမ္းဖို႕ ေနေနသာသာ။ မီတာကိုေတာင္ ပံုမွန္ လာမဖတ္ဘူး။ ဖတ္စရာလည္း မလိုပါဘူးေလ မီးမွ မလာတာ။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.

   Send article as PDF