What is an Entrepreneur? ……………
• “An entrepreneur is an individual who accepts financial risks and undertakes new financial venture”.

• Entrepreneur ကုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးလုပ္ငန္းေအာင္ၿမင္ေအာင္စြန္႔စားတီထြင္ေဆာင္ရြက္သူ” ဆုိပါသည္။

• Entrepreneur သည္ ၿပင္သစ္စကားလုံး “entre” (to enter) and “prendre” (to take) မွဆင္းသက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။

• Entrepreneurအတြက္အေကာင္းဆုံးနဲ႔အရွင္းဆုံးေသာအဓိပါယ္မွာ…“စြန္႔၊ဦး၊တီထြင္၊လုပ္ငန္းရွင္”ၿဖစ္ၿပီး

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုကုိစြန္႔စားလုပ္ကုိင္သူ၊ဦးေဆာင္မႈၿပဴသူ၊တီထြင္ၾကံဆသူ” ဟူရ်္ၿဖစ္ပါသည္။

Who is an Entrepreneur?
စြန္႔ဦးတီထြင္သူသည္………………
1. Need for Achievement (ေအာင္ၿမင္ခ်င္တဲ့စိတ္ၿပင္းၿပၿခင္း)
2. Perseverance (ၾက့ံၾကံ့ခံႏုိင္တဲဇြဲရွိၿခင္း)
3. Moderate Risk Taker (တြက္ခ်က္စြန္႔စားႏုိင္စြမ္းရွိၿခင္း)
4. Ability to see and act upon opportunities(အခြင့္အလမ္းကုိၿမင္ႏုိင္စြမ္းရွိၿခင္း)
5. Analytical Ability(ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာႏုိင္စြမ္းရွိၿခင္း)
6. Learning from mistakes(အမွားကေနသင္ယူႏုိင္စြမ္းရွိၿခင္း)
7. Planner (စနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူရွိၿခင္း)
8. Flexibility (ေၿပာင္းလြယ္ၿပင္လြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိၿခင္း)
9. Energetic (ခြန္အားၿပည့္၀စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိၿခင္း)
10. Interpersonal Skill (ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ)
11. Motivator (စိတ္ဓါတ္လွဴံ႔ေဆာ္သူ)
12. Forward Looking (အနာဂါတ္ေပၚအၿမင္ေကာင္းမြန္ၿခင္း)…..စသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားရွိသူၿဖစ္သည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းတြင္ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားအာလုံးၿပည့္စုံႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။သုိ႔ေသာ္ဒီအခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ
Entrepreneurတစ္ေယာက္ၿဖစ္လာဖုိ႔အတြက္မရွိမၿဖစ္လုိအပ္တဲ့အရည္းအခ်င္းေတြၿဖစ္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ဒီအရည္အခ်င္းေတြရရွိလာေအာင္ကုိယ့္စိတ္ဓါတ္နဲ႔အၿပဴအမူေတြကုိၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္လုိ႔လည္းရႏုိင္ပါတယ္။
Entrepreneurs (စြန္႔ဦးတီထြင္သူ) နဲ႔ Entrepreneurship education (စြန္႔ဦးတီထြင္မႈပညာေရး) က်ယ္ၿပန္႔လာဖို႔ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသလဲ…
စြန္႔ဦးတီထြင္သူနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈပညာေရး က်ယ္ၿပန္႔လာဖို႔အတြက္အလြန္အေရးၾကီးရတဲ့ခုိင္လုံတဲ့အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ထုိသာဓက
ေကာင္းေတြကုိေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
Japan(ဂ်ပန္)။ ။ဂ်ပန္သည္ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ၿပာပုံဘ၀ေရာက္ခဲ့ေသာႏုိင္ငံၿဖစ္သည္။ဒုတိယကမာၻစစ္လည္းၿပီးေရာအရင္ကေအာင္ၿမင္မႈေတြအာလုံးဆုံးရုံး
သြားခဲ့သည္။ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံေတြၿပိဳပ်က္ၿခင္း၊စစ္အတြင္းက်ဆုံးမႈေၾကာင့္လုပ္သားအင္အားစုခ်ိဳတဲ့ၿခင္း၊ေခါင္းေဆာင္ေတြေထာင္
ေထာင္က်ၿခင္း၊တုိင္းသူၿပည္သားေတြစိတ္ဓာတ္ပ်က္ၿပားၿခင္း၊စားစရာပင္မရွိေတာ့ၿခင္းစသည့္အေၿခအေနဆုိးမ်ားၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရာမွႏွစ္(၂၀)ေလာက္
အတြင္းအေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြရဲ႕၀င္ေငြတန္းကုိလုိက္မီသြားတယ္။၁၉၇၀ ေလာက္မွာဂ်ပန္ရဲ႕လူေနမႈအဆင့္အတန္းသိပ္ၿမင့္သြားၿပီးသူ႔ကုိသိမ္း
ပုိက္ခဲ့တဲ့အေမရိကန္အပါအ၀င္အားလုံးကဂ်ပန္ကုိေလးစားေနၾကရၿပီ။ဂ်ပန္ရဲ႕စီးပြားေရးတည္ေဆာက္တဲ့နည္းလမ္းေတြဟာအေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံ
ေတြနဲ႔အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုသုံးစြဲေနတဲ့နည္းလမ္းေတြထက္သာတယ္လုိ႔ေတာင္ေၿပာစမွတ္တြင္ခဲ့တယ္။
Korea(ကုိရီးယား)။ ။ကုိးရီးယားစစ္ပြဲေၾကာင့္၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာကုိးရီးယားကၽႊန္းဆြယ္ကုိေတာင္နဲ႕ေၿမာက္ကုိရီးယားဆုိၿပီးႏွစ္ၿခမ္းခြဲလုိက္ၾကတဲ့အခါေတာင္ကုိရီးယား
ဘက္ၿခမ္းမွာဘာမွသိပ္မက်န္ခဲ့ဘူး။ဂ်ပန္ေတြကကုိရီးယားကၽႊန္းဆြယ္ကုိဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ဂ်ပန္ေတြေဆာက္
ထားခဲ့(ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ဓာတုေဗဒ၊ဓါတ္ေၿမၾသဇာ)စက္ရုံေတြအားလုံးလုိလုိေၿမာက္ကုိရီးယားဘက္ၿခမ္းေရာက္သြားတယ္။ဒါတင္မကအင္အား
တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ေၿမာက္ကိုရီးယားတပ္ေတြကဆုိလ္းၿမိဳ႕ေတာ္အနားေတာင္ေရာက္လာခဲ့တယ္။သက္တမ္းႏုႏုပဲရွိေသးတဲ့ေတာင္ကုိရီးယား
ႏိုင္ငံေၿမပုံေပၚကေပ်ာက္ၿပီလုိ႔ထင္ၾကရတဲ့အထိပဲ။ဒီလုိအေၿခအေနကေနအခုကမာၻကသိေနရတဲ့ Hyundai၊ Samsung၊ Daewoo၊ LG၊ စတဲ့
Company အုပ္စုၾကီးေတြေပၚေပါက္လာတဲ့အထိေအာင္ၿမင္ခဲ့တယ္။
Taiwan(ထုိင္၀မ္)။ ။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာအမ်ိဳးသားေရးပါတီ၊တရုတ္ၿဖဴခ်န္ေကရွိတ္တုိ႔အဖြဲ႔ကြန္ၿမဴနစ္ေတြကုိစစ္ရူံးၿပီးေဖာ္မုိဆာလုိ႔လည္းေခၚ၊ထုိင္၀မ္လုိ႔လည္းေခၚတဲ့
ကၽြန္းကုိထြက္ေၿပးလာခဲ့ရတယ္။ထုိင္၀မ္ကၽြန္းမွာကအရင္းအၿမစ္ခ်ိဳ႕တဲ့၊စီးပြားေရးဦးေဆာင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္၊ေငြေၾကး
အရင္းအႏွီးကနတၱိ၊စစ္ဒဏ္လည္းၿပင္းၿပင္းထန္ခံခဲ့ရတယ္။တရုတ္တုိင္ေပရဲ႕ Public-Private Partnership အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္
ခဲ့ၿပီးဆယ္ႏွစ္ေလာက္အတြင္းမွာပုိ႔ကုန္၀င္ေငြဟာႏွစ္ဆယ့္ငါးဆေလာက္တုိးတက္လာသည္အထိေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿပန္တယ္။
ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား ၊ထုိင္၀မ္ တုိ႔ (၃) ႏုိင္ငံလုံးသုညဘ၀ကေနကမာၻသိေအာင္ၿမင္လာရၿခင္းမွာတူညီတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္း(၃)ခ်က္ရွိသည္။
(၁) ေသေရးရွင္ေရးထလုပ္မွၿဖစ္မယ္ဆုိတဲ့စိတ္ဓာတ္ (Sense of Urgency for Survival)
(၂) ပုိ႔ကုန္ဦးေဆာင္ေသာစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာ (Export-led Strategy)
(၃) စြန္႔ဦးတီထြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကီးပြားေရးအတြက္ေရခံေၿမခံဖန္တီးေပးေရး (Environment for Entrepreneurship) တုိ႔ၿဖစ္သည္။
ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္စြန္႔ဦးတီထြင္လုူ႔အဖြဲ႔အစည္းမည္မွ်အေရးပါသည္ကုိသိၿမင္ေလ့လာႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။အၿခားအခ်က္မ်ားကေတာ့
(၁)Entrepreneurship is the engine of the income generation and poverty alleviation
(စြန္႔ဦးတီထြင္မႈသည္ဆင္းရဲမႈကုိေလွ်ာ့က်ေစၿပီးႏုိင္ငံ၀င္ေငြ၏ေမာင္းႏွင္အားၿဖစ္သည္)
(၂) Entrepreneur creates values for society
(စြန္႔ဦးတီထြင္သူသည္လူအဖြဲ႔အစည္းအတြက္တန္ဖုိးမ်ားဖန္တီးေပးသည္)
(၃) Entrepreneurs are people who drives the economy and enhance competitiveness of the country
(စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသည္စီးပြားေရးကုိေမာင္းႏွင္သူမ်ားၿဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံ၏ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကုိတုိးတက္ေစသည္)

က်မ္းကုိး။ ။ဦးေဇယ်သူ(ႏုိင္ငံတစ္ခုၾကီးပြားၿခင္း)
ဦးေအာင္ေက်ာ္(MIEDC, New Enterprise Creation)
ဦးရဲၿမင့္(စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္)
အင္တာနက္။

if you interest in entrepreneurship education come and join to http://entrepreneurs.wall.fm/

About kohtet

kohtet kohtet has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF