အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ                              ၁၂၉

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ                                  ၃

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ                                   ၇

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ                                    ၅

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ                                        ၄

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ                                                        ၄

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ                                                           ၂

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ                                         ၄

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္                                                    ၁

တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ                                         ၁

“၀” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ                                                     ၁

စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီကခ်င္ျပည္နယ္(စဒက)         ၁

ဖလံုစေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ                                               ၃

ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ                            ၁

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ                                                            ၁

တစ္သီးပုဂၢလ                                                                 ၁

စုစုေပါင္း                                                                   ၁၆၈

About Zaw Tun

Zaw Tun has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF