Asia Masters ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ Asia ဆိုတာက အာရွတိုက္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ တိုက္ဆိုတာကႏိုင္ငံအမ်ားပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ကုန္းေျမ ျဖစ္ တာနဲ႕အညီ အာရွတိုက္ဆိုတာက အေနာက္ဖက္က်ဆံုး Turkey မွ သည္ အေရွ႕ဘက္ဆံု ဂ်ပန္အထိ က်ယ္ေျပာစြာတည္ရွိပါတယ္။အာရွ တိုက္ဆိုတာက လူသားေတြရဲ႕ သမိုင္းမွာအလြန္ထူးျခားတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ လူသားေတြအမ်ားဆံုးကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာေရးေတြျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ Buddhism၊ ဂ်ဴးဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ နဲ႕မူဆလင္ ဘာသာ အားလံုးကိုထူေတာင္သူေတြဟာ အာရွတိုက္မွျဖစ္ပါတယ္။ အာရွတိုက္ကလြဲလို႕ တျခားတိုက္ေတြမွာ ေပၚတဲ့ႀကီးမားတဲ့ ဘာသာေရး ဆိုတာ မ်ားစြာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၅၀၀၀) ေလာက္ကတည္းက အလြန္ႀကီးမားခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြရွင္သန္ခဲ့တဲ့ အာရွတိုက္ႀကီးဟာ ၁၉ ရာစုႏွစ္မွာ စက္မႈနည္းပညာအလြန္တိုးတက္ဖြဲ႕ၿဖိဳးလာခဲ့တဲ့ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ကြၽန္ျပဳလုယက္၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံအားလံုးလိုလိုဟာ ဥေရာပသားေတြရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ ေအာက္ကိုက်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ႀကီးမားက်ယ္ ျပန္႕တဲ့ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံႀကီးဟာ အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ၊ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ မ်ားဟာလည္း အဂၤလိပ္ လက္ ေအာက္ကိုက်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္တို႕၊ ကေမၻာဒီးယားတို႕ကေတာ့ ျပင္သစ္တို႕ရဲ႕ လက္ေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံႀကီးကေတာ့ သိပ္ႀကီးလြန္းေတာ့့ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အမဲေကာင္ႀကီးကို ေခြးအေတြ၀ိုင္းဆြဲသလို ေဟာင္ေကာင္လိုေနရာမ်ိဳးကိုေတာ့ အဂၤလိပ္ကသိမ္းပါတယ္။ မကာအိုလိုေနရာမ်ိဳးကိုေတာ့ေပၚတူဂီကသိမ္းပါတယ္။  ဒီလိုမ်ိဳးသိမ္းပိုက္ ခ်ယ္လွယ္ခဲ့ၾကတာဟာ ႏွစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္ေႏွာငး္ပိုင္းအထိႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆံုးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း အေျခ အေနေရာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ဒီအတိတ္က ကိုလိုနီဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကအခုထိခံစားေနၾကရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လဲ အခု (၂၁) ရာစုႏွစ္ အေစာပိုင္းကို ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ကမၻာႀကီးရဲ႕ပံုသဏၭာန္ကအေတာ္ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံကစတင္ၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့တဲ့ Economy ေၾကာင့္ အာရွေဒသမွာ က်ားႏိုင္ငံေတြအျဖစ္ အင္အားႀကီးမားတဲ့ႏိုင္ငံေတြေပၚလာပါတယ္။ အခု (၁၀) စုႏွစ္အတြင္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံႀကီးနဲ႕အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အလြန္ႀကီးမားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့တဲ့ Economy ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕၊ ပထ၀ီ၀င္ႏိုင္ငံေရးနဲ႕Economic အေျခအေနေတြအားလံုး ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ အခုေတာ့ အာရွႏိုင္ငံေတြဟာဥေရာပနဲ႕အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ျပဳသမွ်ႏုရေတာ့မယ့္ အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါကို ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွတိုက္မွာပါ ၀င္တဲ့အတြက္ Asia ဆိုတဲ့ အမည္ကို ယူထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္စာလံုးတစ္လံုးက Masters ျဖစ္ပါတယ္။ Masters မွာ s ပါတဲ့အတြက္ အမ်ားကိန္းကိုဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားလံုး တစ္လံုးမွာကသူ႕ေနရာနဲ႕သူအဓိပၸာယ္ယူရတာရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးအဓိပၸာယ္ယူတာကို Polysemy လို႕ေခၚပါတယ္။ ဒီေတာ့ Master
ကိုအမ်ားသိတာက ဆရာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးက်ိဳးပမ္းမႈကာလမွာေတာ့ Master ဆိုတာကို သခင္လို႕သံုးႏွႈံးခဲ့ပါတယ။္ ေနာက္တစ္မ်ုိဳးကေတာ့ေရေၾကာင္းမွာ သေဘၤာေမာင္းသူေတြကိုလည္း Master လို႕ေခၚပါတယ္။ Asia Masters ရဲ႕ Master ကေတာ့
ဒီအဓိပၸာယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို တဖက္ကမ္းခတ္တတ္ေျမာက္ကြၽမ္းက်င္သူကိုဆိုလိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိတို႕ရဲ႕ အသက္ေမြးအလုပ္ေတြမွာတစ္ဖက္ကမ္းခပ္ကြၽမ္းက်င္လာမဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြကိုရည္ရြယ္ၿပီး Masters ကို အသံုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။
Asia Masters ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အလုပ္ရွာေဖြလိုသူမ်ားနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္လိုသူေတြကို ပံပုိးကူညီမႈေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းၾကေတာ့ Asia Masters ဟာ Learning Center တစ္ခုျဖစပါတယ္။ Learning Center ဆိုတာက သင္ၾကားတဲ့ Instructors (နည္းျပဆရာေတြ) ကလည္းေလ့လာေနတယ္၊ သင္ယူတဲ့ (Learners) ေတြကလည္း၊ သင္ယူေနတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့
ေနရာမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူကေပးတဲ့ အမိန္႕ေတြကို လိုက္လုပ္ တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ ေအာက္ေျခကရလာတဲ့ information ေတြကို အထက္က ဆံုးျဖတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ Flat Organization လို႕ေခၚပါတယ္။ သင္ၾကားေပးတဲ့ေနရာမွာ ဆရာကေျပာတာကို လိုက္မွတ္ၿပီး
အလြတ္က်က္ေျဖတဲ့ (Passive) မဟုတ္္ပဲ၊အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ (Interactive) သင္တန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Asia Masters မွာအဓိကေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ Hospitality နဲ႕ Business ဘာသာရပ္ေတြျဖစ္ပါ
တယ္။ Hospitality ဘာသာရပ္မွာေတာ့ Certificate ႏွစ္လသင္တန္းမ်ားနဲ႕၊ တစ္ႏွစ္ Hotel Management Diploma သင္တန္းေတြရွိပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလိုသူမ်ားအတြက္ (၂) လသင္တန္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ Waiter & Waitess သင္တန္း၊ စားဖိုမွဴးသင္တန္း၊ မုန္႕ဖုတ္သင္တန္း၊ ဧည့္ႀကိဳနဲ႕ေလယာဥ္မယ္သင္တန္း၊ အိိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသင္တန္း၊ ဘား၀န္ထမ္းသင္တန္း၊ အဲယားကြန္းကြၽမ္းက်င္သင္တန္း၊ ေတြကိုဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း အခမဲ့လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။

Asia Masters မွာ သင္တန္းတစ္ခုတက္တာနဲ႕ အဂၤလိပ္/တရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕အင္တာနက္အသံုးျပဳနည္း၊ ကိုယ္ယာကအလွသင္တန္း၊ယူနီေဖါင္း၊ ဟိုတယ္ေလ့လာေရးခရီးေတြကို အခမဲ့ထည့္သြင္းေပးထားတဲ့ အတြက္ တစ္ေနရာတည္းမွာ
လုိအပ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈ အားလံုးကိုရႏိုင္တဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ Asia Masters ဟာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလံုးေတာ့ အခမဲ့မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခက္အခဲရွိတဲ့လူငယ္ေတြအတြက္အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းရဲ႕
တည္ေနရာက အမွတ္ ၂၇၇၊ အာရွပလာဇာဟိုတယ္ (ေျမညီထပ္)ျဖစ္ပါတယ္။သြားလာေရးလဲအဆင္ေျပပါတယ္။ Asia Masters ရဲ႕ခံယူခ်က္ေတြ ဖတ္လိုပါက http://www.facebook.com/notes.php?id=1601428513&notes_tab=app_2347471856 မွာဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြလိုသူေတြနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကိုလုပ္လိုသူမ်ား အခမ့ဲဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းကေတာ့ ၇၃၀၅၀၆၀၃ ျဖစ္ပါတယ္။

About asiamasters

Khin Maung Lwin has written 78 post in this Website..

I'm interested to change for the better of Myanmar people. I value income, knowledge, strength, technology and humanity.

   Send article as PDF