ျပည္ တြင္း ထုတ္ ေ၀ လ်က္ ရွိ ေသာ အား က စား ဂ်ာ နယ္ တစ္ ေစာင္ ႏွင့္  သ တင္း ဂ်ာ နယ္ (၈) ေစာင္ အား  ဂ်ာ နယ္ ထုတ္ ေ၀ ခြင္  ယာ ယီ ရပ္ နား ေစ ခဲ ့ေၾကာင္း  စာ ေပ စိ စစ္ ႏွင့္  မွတ္ ပံု တင္ ဌာ န မွ ႏိ ု၀င္ ဘာ လ  ၂၁  ရက္  ေန႔ စြဲ ျဖင့္  အ သိ ေပး ေၾက ညာ ခ်က္ အ ရ  သိ ရ သည ္။

စာ ေပ စိ စစ္ ႏွင့္ မွတ္ ပံု တင္ဌာနက ခ်မွတ္ထားေသာ စာေပစိစစ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မရွိခဲ့မႈအတြက္ သတ္မွတ္ကာလမ်ား အတိုင္း ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရပ္နားေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ေၾကၿငာထား ေသာ္လည္း  အဆိုပါ ဂ်ာနယ္ မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ အသိုင္း အ၀ိုင္း မ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပံု ႏွင့္ စာ မ်ား သံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟု ဆုိသည္။ ထို သို႕ ပိတ္ ခံရေသာ ဂ်ာနယ္ မ်ားအနက္   ၿမန္မာပိုစ့္ ဂ်ာနယ္မွာ မူ ပံုမွန္ အ တိုင္း  တနလၤာေန႕  ( ၂၂. ၁၁. ၂၀၁၀ ) နံနက္တြင္ ေစ်း ကြက္ အတြင္း ထြက္ ရွိ လာ ေၾကာင္း စာ ဖတ္ပရိသတ္မ်ား ႏွင့္ ၿဖန္႕ခ်ီေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား ထံမွသိရသည္။

ေခတၱ ပိတ္ ခံ ရ ေသာ ၿပည္ တြင္း ထုတ္ ဂ်ာနယ္ မ်ား မွာ First Eleven Sports Journal  ၊Hot News၊ 7 Day၊ Venus ၊ Myanmar Newsweek ၊The Myanmar Post ၊လွ်ပ္တစ္ျပက္၊  ျပည္သူ႕ေခတ္ ႏွင့္ The Voice ဂ်ာနယ္ တို႔   ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..

   Send article as PDF